HVBGuiden.se
HVBGuiden.se
Hitta rätt HVB-hem, familjehem, stödboende, skyddat boende eller öppenvård
Glömt lösenordet?

Korpbergets Behandlingscenter

Tfn: 0612-71 82 80
Fax: 0612-71 82 82

Besöksadress: Svanö, Svanö, LUNDE
Postadress: Svanö, SE-872 93 LUNDE
Föreståndare: Ordinarie : Christer Gustafsson Ställföreträd :Ulrika Källberg, +46 70-251 89 31
Placeringsansv: Jan- olov Öhlén, 073-808 34 74
Platsantal: 50
Lagrum: LVM, LVU, SoL 7.1.1, SoL 7.1.2, SoL 7.1.3, SoL 7.1.4


Geografi: 3,5 mil norr om Härnösand.

Huvudman: Korpbergets Behandlingscenter AB

Org nr: 556284-2012

Inskrivningsförfarande: Ansökan direkt till behandlingsenheten.

Språk: Engelska, tyska, finska, ryska, polska.

Övriga upplysningar: Kontraktsvård samt vårdvistelse efter motivationsbedömning. Vård av HIV-positiva.

"Korpbergets Behandlingscenter" ansvarar för riktigheten i uppgifterna på denna sida samt för eventuella upphovsrättsfrågor avseende bilder, filmer och broschyrer länkade till denna sida. HVBGuiden.se är inte en tillståndsmyndighet. Verksamheterna ansvarar själva för riktigheten i respektive tillstånd. Läs mer på Inspektionen för Vård och Omsorg: ivo.se

Behandlingsmetod
12-stegsprogram / Minnesota
Arbetsförberedande träning
Familjeterapi
KBT
Lösningsfokuserat arbetssätt
MI, motiverande samtal
Miljöterapi
Mindfulness
Parterapi
Trauma
Våld i nära relation
Yoga
ÅP
Inriktning
Hedersrelaterat
Inlärningsvårigheter
Misshandlade kvinnor
Misshandlade män
Lagrum
Insats / LVM
Insats / LVU
Insats / Socialtjänstlagen (SoL) 7 kap. 1 § p. 1
Insats / Socialtjänstlagen (SoL) 7 kap. 1 § p. 2
Insats / Socialtjänstlagen (SoL) 7 kap. 1 § p. 3
Insats / Socialtjänstlagen (SoL) 7 kap. 1 § p. 4
Målgrupp
Kvinnor och män
Sjukdomar och Besvär
ADHD / ADD
Alkoholberoende
Antisocial personlighetsstörning
Autismspektrum
Bipolär sjukdom
Borderline / Emotionell Instabil Personlighetsstörning
Dubbeldiagnos / Samsjuklighet
Fobier
Läkemedelsberoende
Narkotikaberoende
Neuropsykiatriska diagnoser
OCD, Tvångssyndrom
PTSD, Posttraumatisk Stressyndrom
Psykosocial problematik
Spelmissbruk
Ångestsyndrom
Övriga psykossjukdomar
Särskilda upplysningar
Akuthem
Kan ta emot rörelsehindrade
Kontraktsvård enligt Lagen om kriminalvård
Lagen om kriminalvård i anstalt (KvaL) 5
Tillståndsbevis utfärdat av IVO