HVBGuiden.se
HVBGuiden.se
Hitta rätt HVB-hem, familjehem, stödboende, skyddat boende eller öppenvård
Kostnadsfri placeringshjälp för socialtjänsten  020-10 40 99
Glömt lösenordet?

Korpbergets Behandlingscenter

Tfn: 0612-71 82 80
Fax: 0612-71 82 82

Besöksadress: Svanö, Svanö, LUNDE
Postadress: Svanö, SE-872 93 LUNDE
Föreståndare: Ulrika Källberg
Placeringsansv: Jan- olov Öhlén, 073-808 34 74
Platsantal: 50
Lagrum: SoL 7.1.1, SoL 7.1.2, SoL 7.1.3, SoL 7.1.4


Geografi: 3,5 mil norr om Härnösand.

Huvudman: Korpbergets Behandlingscenter AB

Org nr: 556284-2012

Inskrivningsförfarande: Ansökan direkt till behandlingsenheten.

Språk: Engelska, tyska, finska, ryska, polska.

Övriga upplysningar: Kontraktsvård samt vårdvistelse efter motivationsbedömning. Vård av HIV-positiva.

"Korpbergets Behandlingscenter" ansvarar för riktigheten i uppgifterna på denna sida samt för eventuella upphovsrättsfrågor avseende bilder, filmer och broschyrer länkade till denna sida. HVBGuiden.se är inte en tillståndsmyndighet. Verksamheterna ansvarar själva för riktigheten i respektive tillstånd. Läs mer på Inspektionen för Vård och Omsorg: ivo.se

Behandlingsformer
12-stegsprogram
KBT
MI, motiverande samtal
Minnesota
Diagnosgrupp
ADHD
Alkohol
Aspergers syndrom
Autismspektrumdiagnos
Bipolär sjukdom
Borderline
Dubbeldiagnos
Fobier/Depressioner
Hedersrelaterat
Inlärningsvårigheter
Kriminalitet
Läkemedelsberoende
Missbruk
Misshandlade kvinnor
Misshandlade män
Narkotika
Neuropsykiatriska diagnoser
Posttraumatisk Stressyndrom - PTSD
Psykosocial problematik
Spelmissbruk
Tvångssyndrom - OCD
Utåtagerande beteende
Ångestsyndrom
Övriga psykossjukdomar
Lagrum
Socialtjänstlagen (SoL) 7 kap. 1 § p. 1
Socialtjänstlagen (SoL) 7 kap. 1 § p. 2
Socialtjänstlagen (SoL) 7 kap. 1 § p. 3
Socialtjänstlagen (SoL) 7 kap. 1 § p. 4
Målgrupp
Kvinnor och män
Särskilda upplysningar
Akuthem
Kan ta emot rörelsehindrade patienter
Kontraktsvård enligt Lagen om kriminalvård
LVU
Lagen med särskilda bestämmelser om vård
Lagen om kriminalvård i anstalt (KvaL) 5
Lagen om vård av missbrukare i vissa fall
Personalhandledning
Tillståndsbevis utfärdat av IVO