HVBGuiden.se
HVBGuiden.se
Hitta rätt HVB-hem, familjehem, stödboende, skyddat boende eller öppenvård
Glömt lösenordet?

Stellagruppen

Tfn: 073-669 06 69

Besöksadress: Ängsgärdsgatan 19, 72130 Västerås
Föreståndare: Marie Pettersson, 070-450 31 32
Placeringsansv: Zana Rahimi, 073-669 06 69
Lagrum: LVU, SoL 7.1.1


Målgrupp: Vi är två vårdföretag, Carpe Diem i Mälardalen AB samt Stella Stöd & omsorg AB, som gått ihop och bildat Stellagruppen. Stellagruppen bedriver verksamheter i Mälardalen i form av;

* HVB för pojkar i ålder 15 till och med 17 år med ett socialt nedbrytande beteende i någon form. Vårt HVB ligger beläget i Hallstahammars kommun med närhet till skola och förenlingsliv samt goda förbindelser till Västerås. Vi erbjuder behandling i form av bland annat KBT, kriminalitetsprogram, MI och A-CRA. Psykolog finns kopplad till verksamheten.

Skyddad verksamhet i form av:
* Skyddat boende för kvinnor med eller utan medföljande barn. Personal finns tillgänglig dygnet runt.
* Skyddade lägenheter med skydd för kvinnor, män och familjer. I våra lägenheter på 1-5 rok kan vi ta emot vuxna med behov av skyddsåtgärder med eller utan medföljande barn. Detta gäller både våld i nära relation, hedersrelaterat våld, vittnesskydd och annat.
Vi erbjuder alla våra skyddsplaceringar en bostadsgaranti efter avslutad placering.

Stellagruppen erbjuder hämtning av placerade till alla våra verksamheter inom 24 timmar oberoende på vart i Sverige ni befinner er.

För mer information se vår hemsida
www.stellagruppen.se

Geografi: Mälardalen

Huvudman: 556969-4416

Org nr: 559027-5110

Upptagningsområde: Hela Sverige

Språk: Engelska, Kurdiska, Persiska, Dari, Finska, Arabiska, Turkiska

"Stellagruppen" ansvarar för riktigheten i uppgifterna på denna sida samt för eventuella upphovsrättsfrågor avseende bilder, filmer och broschyrer länkade till denna sida. HVBGuiden.se är inte en tillståndsmyndighet. Verksamheterna ansvarar själva för riktigheten i respektive tillstånd. Läs mer på Inspektionen för Vård och Omsorg: ivo.se

Behandlingsmetod
KBT
Kriminalitetsprogram
Lösningsfokuserat arbetssätt
MI, motiverande samtal
Våld i nära relation
Inriktning
Hedersrelaterat
Incest
Inlärningsvårigheter
Kriminalitet
Misshandlade kvinnor
Sexuella övergrepp
Lagrum
Insats / LVU
Insats / Socialtjänstlagen (SoL) 7 kap. 1 § p. 1
Målgrupp
Endast pojkar
Föräldrar och barn
Gravida
Kvinnor och män
Sjukdomar och Besvär
ADHD / ADD
Alkoholberoende
Antisocial personlighetsstörning
Neuropsykiatriska diagnoser
PTSD, Posttraumatisk Stressyndrom
Psykosocial problematik
Spelmissbruk
Trauma
Ångestsyndrom
Särskilda upplysningar
Kan ta emot rörelsehindrade
Tillståndsbevis utfärdat av IVO