Sök- och placeringstjänst inom HVB och familjehem

Stellagruppen

Verksamhetstyp: HVB för Vuxna - Övriga hem
Besöksadress: Ängsgärdsgatan 19, 72130 Västerås
Kommun: Västerås
Org nr: 559027-5110
Webbplats: http://www.stellagruppen.se

Målgrupp

Vi är två vårdföretag, Carpe Diem i Mälardalen AB samt Stella Stöd & omsorg AB, som gått ihop och bildat Stellagruppen. Stellagruppen bedriver verksamheter i Mälardalen i form av;

* HVB för pojkar i ålder 15 till 19 år med ett socialt nedbrytande beteende i form av bland annat kriminalitet, gängkriminalitet, skolproblematik, utagerande beteende och psykisk ohälsa/självskador. Vårt HVB ligger beläget i Hallstahammars kommun med närhet till skola och förenlingsliv samt goda förbindelser till Västerås. Vi erbjuder behandling i form av bland annat flertalet kriminalitetsprogram, MI och A-CRA. Vi arbetar systemteoretiskt utifrån KASAM och lägger stor vikt vid ungdomarnas känsla av tillhörighet. Psykolog finns kopplad till verksamheten.

* HVB för flickor i ålder 14-18 år med ett socialt nerbrytande beteende i form av skolproblematik, utagerande beteende, psykisk ohälsa/självskador. Vårt HVB ligger beläget i Surahammars kommun med närhet till skola och föreningsliv samt goda förbindelser till Västerås. Vi erbjuder behandling i form av bland annat A-CRA, MI, flertalet kriminalitetsprogram och arbetar systemteoretiskt utifrån KASAM och lägger stor vikt vid ungdomarnas känsla av tillhörighet och samhörighet. Psykolog finns kopplat till verksamheten.

Skyddad verksamhet i form av:
* Skyddat boende för kvinnor med eller utan medföljande barn. Personal finns tillgänglig dygnet runt.
* Skyddade lägenheter med skydd för kvinnor, män och familjer. I våra lägenheter på 1-5 rok kan vi ta emot vuxna med behov av skyddsåtgärder med eller utan medföljande barn. Detta gäller både våld i nära relation, hedersrelaterat våld, vittnesskydd och annat.
Vi erbjuder alla våra skyddsplaceringar en bostadsgaranti efter avslutad placering.


*Familjehem
I Stella Stöd & Omsorg AB finner ni även noggrant utredda familjehem med gedigen kunskap om familjehemsplaceringar som kan ta emot både akuta och långvariga placeringar.

Stellagruppen erbjuder hämtning av placerade till alla våra verksamheter inom 24 timmar oberoende på vart i Sverige ni befinner er.

För mer information om våra olika verksamheter se vår hemsida
www.stellagruppen.se

Geografi

Mälardalen

Huvudman

556969-4416

Org nr

559027-5110

Upptagningsområde

Hela Sverige

Språk

Engelska, Kurdiska, Persiska, Dari, Finska, Arabiska, Turkiska

Stellagruppen ansvarar för riktigheten i uppgifterna på denna sida samt för eventuella upphovsrättsfrågor avseende bilder, filmer och broschyrer länkade till denna sida. HVBGuiden.se är inte en tillståndsmyndighet. Verksamheterna ansvarar själva för riktigheten i respektive tillstånd. Läs mer på Inspektionen för Vård och Omsorg: ivo.se

Kontaktuppgifter

Telefon: 076-5670690
E-postadress: info@stellagruppen.se

Föreståndare:
Ida Bergvall, 010-177 27 62

Placeringsansvarig:
Ida Bergvall, 070-091 43 57

Sökkategorier

Behandlingsmetod
ACT
CRA
KBT
Kriminalitetsprogram
Lösningsfokuserat arbetssätt
MI, motiverande samtal
Våld i nära relation

Inriktning
HBTQ
Hedersrelaterat
Incest
Inlärningsvårigheter
Kriminalitet
Misshandlade kvinnor
Misshandlade män
Sexuella övergrepp

Lagrum
Insats / LVU
Insats / Socialtjänstlagen (SoL) 7 kap. 1 § p. 1

Målgrupp
Endast kvinnor
Endast pojkar
Föräldrar och barn
Gravida
Kvinnor och män
Par
Pojkar och flickor

Sjukdomar och Besvär
ADHD / ADD
Alkoholberoende
Antisocial personlighetsstörning
Autismspektrum
Depression
Neuropsykiatriska diagnoser
PTSD, Posttraumatisk Stressyndrom
Psykosocial problematik
Spelmissbruk
Trauma
Ångestsyndrom

Särskilda upplysningar
Kan ta emot rörelsehindrade
Tillståndsbevis utfärdat av IVO