HVBGuiden.se
HVBGuiden.se
Hitta rätt HVB-hem, familjehem, stödboende, skyddat boende eller öppenvård
Glömt lösenordet?

Stellagruppen

Tfn: 076-5670690

Besöksadress: Ängsgärdsgatan 19, 72130 Västerås
Föreståndare: Malin Tellberg, 010-177 27 61
Placeringsansv: HVB: Malin Tellberg, Skyddat boende: Ida Bergvall, 070-091 43 56, 070-091 43 57
Lagrum: LVU, SoL 7.1.1


Målgrupp: Vi är två vårdföretag, Carpe Diem i Mälardalen AB samt Stella Stöd & omsorg AB, som gått ihop och bildat Stellagruppen. Stellagruppen bedriver verksamheter i Mälardalen i form av;

* HVB för pojkar i ålder 15 till 19 år med ett socialt nedbrytande beteende i form av bland annat kriminalitet, gängkriminalitet, skolproblematik, utagerande beteende och psykisk ohälsa/självskador. Vårt HVB ligger beläget i Hallstahammars kommun med närhet till skola och förenlingsliv samt goda förbindelser till Västerås. Vi erbjuder behandling i form av bland annat flertalet kriminalitetsprogram, MI och A-CRA. Vi arbetar systemteoretiskt utifrån KASAM och lägger stor vikt vid ungdomarnas känsla av tillhörighet. Psykolog finns kopplad till verksamheten.

Skyddad verksamhet i form av:
* Skyddat boende för kvinnor med eller utan medföljande barn. Personal finns tillgänglig dygnet runt.
* Skyddade lägenheter med skydd för kvinnor, män och familjer. I våra lägenheter på 1-5 rok kan vi ta emot vuxna med behov av skyddsåtgärder med eller utan medföljande barn. Detta gäller både våld i nära relation, hedersrelaterat våld, vittnesskydd och annat.
Vi erbjuder alla våra skyddsplaceringar en bostadsgaranti efter avslutad placering.


*Familjehem
I Stella Stöd & Omsorg AB finner ni även noggrant utredda familjehem med gedigen kunskap om amiljehemsplaceringar som kan ta emot både akuta och långvariga placeringar.

Stellagruppen erbjuder hämtning av placerade till alla våra verksamheter inom 24 timmar oberoende på vart i Sverige ni befinner er.

För mer information om våra olika verksamheter se vår hemsida
www.stellagruppen.se

Geografi: Mälardalen

Huvudman: 556969-4416

Org nr: 559027-5110

Upptagningsområde: Hela Sverige

Språk: Engelska, Kurdiska, Persiska, Dari, Finska, Arabiska, Turkiska

"Stellagruppen" ansvarar för riktigheten i uppgifterna på denna sida samt för eventuella upphovsrättsfrågor avseende bilder, filmer och broschyrer länkade till denna sida. HVBGuiden.se är inte en tillståndsmyndighet. Verksamheterna ansvarar själva för riktigheten i respektive tillstånd. Läs mer på Inspektionen för Vård och Omsorg: ivo.se

Behandlingsmetod
ACT
KBT
Kriminalitetsprogram
Lösningsfokuserat arbetssätt
MI, motiverande samtal
Våld i nära relation
Inriktning
HBTQ
Hedersrelaterat
Incest
Inlärningsvårigheter
Kriminalitet
Misshandlade kvinnor
Misshandlade män
Sexuella övergrepp
Lagrum
Insats / LVU
Insats / Socialtjänstlagen (SoL) 7 kap. 1 § p. 1
Målgrupp
Endast kvinnor
Endast pojkar
Föräldrar och barn
Gravida
Kvinnor och män
Par
Sjukdomar och Besvär
ADHD / ADD
Alkoholberoende
Antisocial personlighetsstörning
Autismspektrum
Depression
Neuropsykiatriska diagnoser
PTSD, Posttraumatisk Stressyndrom
Psykosocial problematik
Spelmissbruk
Trauma
Ångestsyndrom
Särskilda upplysningar
Kan ta emot rörelsehindrade
Tillståndsbevis utfärdat av IVO