HVBGuiden.se
HVBGuiden.se
Hitta rätt HVB-hem, familjehem, stödboende, skyddat boende eller öppenvård
Kostnadsfri placeringshjälp för socialtjänsten  020-10 40 99
Glömt lösenordet?

Mälardalens Behandlings centrum

Tfn: 0220-160 55 växel

Postadress: Rallstavägen 48, SE-734 31 HALLSTAHAMMAR

Målgrupp: Målgruppen vi vänder oss till är myndiga män och kvinnor med varierande former av missbruk: alkohol, narkotika och tabletter.

Geografiskt läge: I Hallstahammars ytterområde, ca 2 mil utanför Västerås i Västmanlands län.

Övriga upplysningar: Kan vårda HIV-positiva. Vård enligt 4 § SoL, 56 § KvaL, 27 § LVM, LRV, LPT samt kontraktsvård. Personalhandledning finns. Personal dygnet-runt. Neuropsykologiska personlighetsutredningar.

Lagrum: SoL 7.1.

Är du ansvarig för denna verksamhet och vill uppdatera informationen?

Kontakta oss

Diagnosgrupp
ADHD
Alkohol
Aspergers syndrom
Bipolär sjukdom
Borderline
Dubbeldiagnos
Fobier/Depressioner
Incest
Kriminalitet
Läkemedelsberoende
Missbruk
Misshandlade kvinnor
Narkotika
Neuropsykiatriska diagnoser
Posttraumatisk Stressyndrom - PTSD
Psykosocial problematik
Schizofreni
Sexuella övergrepp
Tourettes syndrom
Tvångssyndrom - OCD
Ångestsyndrom
Övriga psykossjukdomar
Målgrupp
Kvinnor och män