HVBGuiden.se
HVBGuiden.se
Hitta rätt HVB-hem, familjehem, stödboende, skyddat boende eller öppenvård
Kostnadsfri placeringshjälp för socialtjänsten  020-10 40 99
Glömt lösenordet?

Stellagruppen

Tfn: 073-669 06 69

Besöksadress: Ängsgärdsgatan 19, Västerås
Postadress: Ängsgärdsgatan 19, 72130 Västerås
Föreståndare: Marie Pettersson, 070-450 31 32
Placeringsansv: Zana Rahimi, 073-669 06 69
Platsantal: 30


Målgrupp: Vi är två vårdföretag, Carpe Diem i Mälardalen AB samt Stella Stöd & omsorg AB, som gått ihop och bildat Stellagruppen. Stellagruppen bedriver verksamheter i Mälardalen i form av;

* HVB för ensamkommande flyktingbarn med eller utan uppehållstillstånd
* Skyddat boende för kvinnor med eller utan barn
* Familjehem med skyddad placering
* Familjehem
* Bredvid boende

Stellagruppen erbjuder hämtning av placerade till alla våra verksamheter inom 24 timmar oberoende på vart i Sverige ni befinner er.

Geografi: Mälardalen

Huvudman: 556969-4416

Org nr: 559027-5110

Upptagningsområde: Hela Sverige

Språk: Engelska, Kurdiska, Persiska, Dari, Finska, Arabiska, Turkiska

Övriga upplysningar: HVB-Hem
HVB boendet, Carpe Diem, finns i Hallstahammar och har tillstånd för 13 placeringar och är riktat mot pojkar i åldern 15-20 år. Boendet kan ta emot pojkar som har ett högt omsorgs/omvårdnadsbehov då det finns kompetens att arbeta med individuell problematik. När en ungdom är klar för nästa steg kan vi erbjuda boende i egen lägenhet med stöd av kontaktperson. Vår ambition är att utveckla ungdomar till starka och självständiga individer som integreras i sitt nya hemland, etablerar sig med utbildning och arbete samt fungerar väl i det svenska samhället. Vi eftersträvar att ungdomarna ska påbörja sitt nya självständiga liv i Sverige med de baskunskaper som krävs för att klara ett självständigt liv samt att ge en positiv bild av det sociala livet i Sverige.
Ledningens och personalens kompetens är nyckeln till kvalité och garant för Carpe Diems mål att göra skillnad för de ensamkommande flyktingungdomarna. Vår kunskap innefattar barn och ungdomar, pedagogik, invandring och integration, skola, socialtjänst och mekanismer som påverkar ungdomars liv och utveckling både nu och i framtiden.


Skyddat Boende
Serenus finns i Mälardalen men kan av förklarliga skäl inte närmare geografisk beskrivas. Det finns 8 platser för kvinnor med eller utan barn och boendet är delvist handikappvänligt med bland annat handikapptoalett. Det finns möjlighet att ta med ett mindre husdjur om man själv kan sköta djuret.
Boendet har larm och är utrustad med den senaste tekniken i skalskyddet. Det största och viktigaste skyddet vid skyddat boende är anonymitet. Därför är det viktigt att ni som boende hjälper till att hålla er själva och våra lokaler anonyma. Det åligger den boende att inte aktivt ta kontakt eller vara aktiv på sociala medier eller på annat vis blotta information om sin geografiska plats för andra. Smartphones måste vara helt avstängda innan transport till ny ort sker och de ska hållas avstängda under hela vistelsen. Smartphones kan innehålla spårningsprogram som gör att annan person än ägaren kan få information om var mobilen befinner sig. Detta utgör en stor säkerhetsrisk.
Internet rekommenderar vi att ni använder sparsamt och att ni är restriktiva i vad ni gör på nätet. Boendet kommer att ha en internetuppkoppling med en skyddas IP- adress men vi rekommenderar återhållsamhet med användandet av sociala medier så som bloggar, Viber, Whatsapp, Instagram, Facebook mm.


Familjehem
Familjehemmen finns i området från Stockholm till Örebro på båda sidor om Mälaren och vi kan även erbjuda boende i skyddade familjehem i de fall det finns ett sådant behov. Barn och ungdomar som placeras i familjehem behöver en trygg och stabil vardag med givna rutiner och normer. Familjerna har blandad erfarenhet när det gäller ålder på barnen och orsaken till placeringen. Placeringarna har skett genom Socialtjänsten eller i vissa fall genom Migrationsverket.
Alla familjer är utredda och klara att ta emot ett eller flera barn/ungdomar. Vi har familjer med olika språk och kulturkompetens och med erfarenhet från placeringar där det finns ett skyddsbehov att beakta. Vi kan även tillhandahålla jourfamiljer som med mycket kort varsel kan åta sig uppdrag.
Familjerna har regelbundet stöd av en konsulent för råd och vägledning och kan även erhålla extern handledning om det finns speciella behov eller problematik kring den placerade.

"Stellagruppen" ansvarar för riktigheten i uppgifterna på denna sida samt för eventuella upphovsrättsfrågor avseende bilder, filmer och broschyrer länkade till denna sida. HVBGuiden.se är inte en tillståndsmyndighet. Verksamheterna ansvarar själva för riktigheten i respektive tillstånd. Läs mer på Inspektionen för Vård och Omsorg: ivo.se

Behandlingsformer
KBT
MI, motiverande samtal
Diagnosgrupp
ADHD
Alkohol
Hedersrelaterat
Incest
Inlärningsvårigheter
Kriminalitet
Missbruk
Misshandlade kvinnor
Narkotika
Posttraumatisk Stressyndrom - PTSD
Sexuella övergrepp
Utåtagerande beteende
Ångestsyndrom
Målgrupp
30 år och uppåt
Endast flickor
Endast kvinnor
Endast män
Endast pojkar
Flickor 12-18 år
Flickor 7-11 år
Föräldrar och barn
Gravida
Pojkar 12-18 år
Pojkar 7-11 år
Pojkar och flickor
Oanvänt
Ensamkommande