HVBGuiden.se
HVBGuiden.se
Hitta rätt HVB-hem, familjehem, stödboende, skyddat boende eller öppenvård
Glömt lösenordet?

Stiftelsen behandlingshemmet Hvidehus

Tfn: 0322-451 12
Fax: 0322-454 27

Besöksadress: Videhusvägen 2, 441 72 Sollebrunn
Föreståndare: Monica Bengtsson, 0322-451 12
Platsantal: 26
Lagrum: SoL 7.1.1


Målgrupp: Vår målgrupp är vuxna män och kvinnor samt par med missbruksproblematik. Främst alkohol men även klienter där missbruket består av läkemedel, narkotika eller andra former av blandmissbruk.
Vi tar även emot klienter med samsjuklighet där det förutom missbruk finns t.ex. depression, adhd, bipolaritet, ångest.

Vi tar emot enligt SoL 7.1.1. samt 27 § LVM.

Behandlingsinnehåll: Vi arbetar utifrån socialstyrelsens nationella riktlinjer med motivationshöjande behandling (MET), KBT-baserad återfallsprevention (ÅP) och community reinforcement approach (CRA). Varje klient har regelbundna individuella MI-samtal med sin kontaktperson.

Vi erbjuder även individuellt samt i grupp ångesthantering, sorgbearbetning samt NADA öronakupunktur.

För alkohol och blandmissbrukare kan vi erbjuda en vård som bygger på lång erfarenhet och utbildning. Vi kan skräddarsy en behandlingsform som passar varje individ, och i samarbete med klient och respektive vårdköpare utarbeta en behandlingsplan.

Efter avslutad behandling kan vi erbjuda utslussboende på vår kursgård i direkt anslutning till behandlingshemmet. Ett bra alternativ för de som behöver extra stöd efter behandlingen under en period. Klienten har fortfarande tillgång till alla gruppbehandlingar men har ej individuell behandling längre.

Geografi: 20 km från Alingsås.

Hvidehus behandlingshem är beläget i Gräfsnäs mellan Alingsås och Trollhättan. På 25 tunnland nära sjön Anten ligger byggnaderna Hvidehus, Bahia och det gamla jaktslottet Forrest Home. Förutom dessa byggnader som används för behandling och olika aktiviteter, finns här också ett konferenshotell och kursgård med drygt 40 övernattningsrum. På denna kursgård har vi nu också ett 10-tal platser för utslussboende.

Ett rikt utbud av aktiviteter finns, sommar som vinter. Dels för att återskapa ett fysiskt välbefinnande, men även för att väcka intresse för alternativa fritidsaktiviteter. Förutom promenadstigar i naturskön miljö har vi även minigolfbana, gym med bastu och solarium samt en snickarbod. Vi har tillgång till båt och det finns möjlighet till fiske och bad i den vackra sjön Anten.

Huvudman: Länkens Kamratförbund

Org nr: 863000-0647

Upptagningsområde: Hela landet

Inskrivningsförfarande: Intagning sker genom socialtjänsten eller privat.

Övriga upplysningar: Personalhandledning finns.

"Stiftelsen behandlingshemmet Hvidehus" ansvarar för riktigheten i uppgifterna på denna sida samt för eventuella upphovsrättsfrågor avseende bilder, filmer och broschyrer länkade till denna sida. HVBGuiden.se är inte en tillståndsmyndighet. Verksamheterna ansvarar själva för riktigheten i respektive tillstånd. Läs mer på Inspektionen för Vård och Omsorg: ivo.se

Behandlingsmetod
CRA
KBT
MI, motiverande samtal
ÅP
Lagrum
Insats / Socialtjänstlagen (SoL) 7 kap. 1 § p. 1
Målgrupp
Kvinnor och män
Par
Sjukdomar och Besvär
Alkoholberoende
Läkemedelsberoende
Narkotikaberoende
Särskilda upplysningar
Tillståndsbevis utfärdat av IVO