HVBGuiden.se
HVBGuiden.se
Hitta rätt HVB-hem, familjehem, stödboende, skyddat boende eller öppenvård
Glömt lösenordet?

Basta Norsesund & Basta Nykvarn

Tfn: 033261200/0855241400
Fax: 08-55241065

Besöksadress: Norsesundsvägen 140 & Tingsätra 6, Alingsås & Nykvarn
Postadress: Norsesundsvägen 140, Tingsätra 6, 441 63, 155 92 Alingsås, Nykvarn
Föreståndare: Norsesund: Linda Simemark, Nykvarn: Namu Nambiar, 0706-261851/0733-265215
Placeringsansv: Linda Simemark/Namu Nambiar, 0706261851/0733-265215
Platsantal: Norsesund: 18 & Nykvarn: 40
Lagrum: LVM, LVU, SoL 7.1.3


Målgrupp: Basta tar emot personer från 18 år och uppåt. Kvinnor, män och par.

Behandlingsinnehåll: Basta är ett brukarstyrt socialt företag som erbjuder en ettårig arbetsinriktad missbruksrehabilitering. Kommunen betalar endast för det första året på Basta där efter finns det möjlighet att stanna kvar inom verksamheten och på sikt bli medarbetare. Rehabiliteringen sker genom medlevarskap på Bastas arbetsplatser.
Bastas arbetsplatser: Klottersanering, billrekond, kök, gård och fastighetsunderhåll, emballagehantering, stall, hundpensionat, bygg & snickeri. Basta hjälper till med provtagning samt läkarkontakt för körkortstillstånd och i den förlängda rehabiliteringen på Basta efter det första rehabiliteringsåret finns det möjlighet att ta körkort.

Bastas Grundstenar
Oberoendets stolthet
Oberoende ger frihet. Framgångarna är våra och motgångarna tar vi ansvar för. Basta är ett självförsörjande socialt företag där allt överskott återinvesteras.

Arbetets roll
Arbete är verktyget som används i Bastas missbruksrehabilitering. Arbetet skapar, förutom yrkeskunskaper och försörjning, ett socialt sammanhang, en personlig identitet, en ökad självkänsla och möjlighet till kommunikation. Det bidrar i sin tur till känslan av att vara behövd, vilken är grunden för en lyckad rehabilitering.

Kvalitet
Basta strävar alltid efter att erbjuda tjänster av hög kvalitet. Men kvalitet handlar även om kvalitet i dina relationer till anhöriga, kvalitet i hur du tar hand om din kropp osv.

Hälsa och ekologi
Långvarigt missbruk ger fysiska skador. Medvetenheten om detta kommer ofta när man är på väg bort från drogerna vilket leder till att man börjar tänka på sin hälsa. På Basta utgår vi från detta för att sedan vidare diskutera miljö och ekologiskt tänkande.

Solidaritet
Basta har ett faddersystem. Faddern hjälper dig att komma till rätta i den nya miljön och använder sin fritid för att stötta dig som är ny. Tidigare var faddern ny på Basta och någon annan gav av sin fritid till honom eller henne.

Exemplets makt
Basta är brukarstyrt vilket innebär att de som arbetar på Basta på alla nivåer har själva gjort sin rehabilitering på Basta, vilket innebär att Basta är fullt av goda exempel. De är beviset på att ett bättre liv är möjligt.

Geografi: Alingsås, Nykvarn

Huvudman: Basta ideel förening

Org nr: 802017-8433

Upptagningsområde: Hela landet

Inskrivningsförfarande: Informationssamtal före placering. Inskrivning året runt, även helger.

Språk: Engelska, finska

Övriga upplysningar: I dygnsavgiften ingår: Fickpeng, klädpeng & sjukvård.

"Basta Norsesund & Basta Nykvarn" ansvarar för riktigheten i uppgifterna på denna sida samt för eventuella upphovsrättsfrågor avseende bilder, filmer och broschyrer länkade till denna sida. HVBGuiden.se är inte en tillståndsmyndighet. Verksamheterna ansvarar själva för riktigheten i respektive tillstånd. Läs mer på Inspektionen för Vård och Omsorg: ivo.se

Broschyrer
Behandlingsmetod
Arbetsinriktad missbruksrehabilitering
MI, motiverande samtal
Lagrum
Insats / LVM
Insats / LVU
Insats / Socialtjänstlagen (SoL) 7 kap. 1 § p. 3
Målgrupp
Kvinnor och män
Par
Sjukdomar och Besvär
ADHD / ADD
Alkoholberoende
Antisocial personlighetsstörning
Läkemedelsberoende
Narkotikaberoende
Neuropsykiatriska diagnoser
Särskilda upplysningar
Kontraktsvård enligt Lagen om kriminalvård
Lagen om kriminalvård i anstalt (KvaL) 5
Medlevarskap