Sök- och placeringstjänst inom HVB och familjehem

Basta Norsesund och Bryggan Tollered

LEDIG PLATS
Verksamhetstyp: HVB för Vuxna - Övriga hem
Antal platser: Norsesund: 19 och Bryggan Tollered: 7
Besöksadress: Norsesundsvägen 140/ Kvikullavägen 19, Alingsås och Tollered
Org nr: 556688-6411
Webbplats: http://www.basta.se

Målgrupp

Basta tar emot personer från 18 år och uppåt. Kvinnor, män och par. Narkotika missbruk och alkohol.

Bryggan tar emot kvinnor, män och par från 18 år och uppåt som är i behov av förlängd avgiftning, akutplats, under utredningstider av socialtjänsten, stödboende längre perioder tex i väntan på plats på behandlingshem eller träningslägenhet mm. Narkotika och alkohol.

Behandlingsinnehåll

Basta Arbetskooperativ
Basta Norsesund är ett brukarstyrt socialt företag som drivs i formen av ett arbetskooperativ. Basta har funnits sedan 1994 och har en gedigen erfarenhet av att bedriva missbruksrehabilitering i formen arbetskooperativ.
Vi erbjuder en ettårig arbetsinriktad missbruksrehabilitering med en möjlighet att stanna kvar efter rehabiliteringsåret. Vi menar att ett långt missbruk kräver en lång rehabiliterings tid. Kortare placeringar är dock möjliga som en del i andra insatser. Vi erbjuder en strukturerad vardag i en drogfri miljö med kamratstöd, där vi tillsammans driver ett företag. Detta skapar en kontext där individen kan, i sin egen takt, bygga upp ett nytt drogfritt liv, ett bättre självförtroende och en bättre självkänsla. Hitta motivation för drogfrihet genom att börja se sina egna möjligheter att leva ett annat liv, ett drogfritt liv, när man ser hur de som varit längre på Basta gjort och lyckats. Ett av våra mål är att individen skall känna att de återerövrar makten över sitt liv, att de börjar ta medvetna beslut men också tar ansvaret för sina beslut. Företagandet ger en annan identitet än missbrukaren då individen träffar kunden utifrån sin yrkesroll. Att driva företag kräver samarbete vilket många som levt länge i utanförskap kan behöva träna på då man inte kan hävda den starkes rätt utan behöver förhandla, kompromissa och följa demokratiska spelregler.
Basta Norsesunds arbetsplatser är bl.a. Gård och fastighetsunderhåll, klottersanering, bilrekond, pall och emballagefirma, storkök, produktionsenheten som utför lite av allt möjligt som trädgårdsskötsel, snöskottning mm.
Basta har sex grundstenar som vi vill ska genomsyra alla delar av vår verksamhet; arbetets roll, kvalitetsmedvetande, miljö och hälsa, solidaritet, oberoendets stolthet och exemplets makt.
I dygnsavgiften ingår fickpeng, klädpeng, sjukvård, mediciner samt akuttandvård. Basta Norsesund kan också hjälpa till med legitimation, bankkonto och körkortstillstånd för den placerade.

Basta Bryggan
Med Bryggans verksamhet vill Basta säkerställa möjligheten för människor i utanförskap att återhämta sig till exempel efter en medicinsk avgiftning, i väntan på en annan placering eller för att planera nästa steg i sin rehabilitering. Bryggan arbetar efter tanken om egenmakt (empowerment).

Bryggan är ett korttids, omvårdnadsboende, avsett bla för klienter som behöver ett längre komplement till den avgiftning sjukvården kan erbjuda.
På bryggan kan även längre placeringar som stödboende ske av klienter som befinner sig i väntan på plats på ett annat HVB- Hem eller liknande, under en utredningstid etc. Med bryggans verksamhet vill Basta säkerställa att även människor som fortfarande är i aktiv missbruk eller efter avgiftning, med en önskan att sluta använda droger, kan komma ifrån sitt utanförskap och in i den gemenskapen som Bryggan erbjuder.

Klienten följer den placerade myndighetens behandlingsplan. Bryggan kan användas för nedtrappning av mediciner, insättning mm. På Bryggan tas täta drogtester, klienten behöver inte vara negativ på droger vid ankomst. Även slumpmässiga utandningsprover görs. Detta för att säkerställa att ingen missbrukar under sin vistelse på Bryggan.
På Bryggan läggs grunden för önskan om vidare drogfrihet & personalen arbetar stödjande & motiverande i vardagliga situationer som uppstår.
Bryggan erbjuder inte arbete, likt kärnverksamheten på Basta. Bryggan erbjuder tillnyktring, omhändertagande, återhämtning, mat, sömn, och social gemenskap både med andra boende & personal.

Geografi

Alingsås, Tollered

Huvudman

Basta ideel förening

Org nr

556688-6411

Upptagningsområde

Hela landet

Inskrivningsförfarande

Informationssamtal före placering. Inskrivning året runt, även helger.

Språk

Engelska

Övriga upplysningar

I dygnsavgiften på Basta ingår: Fickpeng, klädpeng, sjukvård, medicnkostnader, provtagningskostnader för körkortstillstånd.

I dygnsavgiften på Bryggan ingår det ej fickpeng, läkarvård eller mediciner. Placerad skall ansöka om försörjningsstöd under tiden på Bryggan

Basta Norsesund och Bryggan Tollered ansvarar för riktigheten i uppgifterna på denna sida samt för eventuella upphovsrättsfrågor avseende bilder, filmer och broschyrer länkade till denna sida. HVBGuiden.se är inte en tillståndsmyndighet. Verksamheterna ansvarar själva för riktigheten i respektive tillstånd. Läs mer på Inspektionen för Vård och Omsorg: ivo.se

Kontaktuppgifter

Telefon: 033261200
E-postadress: rehab@basta.se

Föreståndare:
Linda Simemark, 0706-261851

Placeringsansvarig:
Linda Simemark, 0706261851

Postadress:
Norsesundsvägen 140 441 63 Alingsås

Broschyrer:
Basta Broschyr
Ett bättre liv är möjligt

Sökkategorier

Behandlingsmetod
Arbetsinriktad missbruksrehabilitering
MI, motiverande samtal

Inriktning
Abstinensbehandling/Avgiftning

Lagrum
Insats / LVM
Insats / Socialtjänstlagen (SoL) 7 kap. 1 § p. 3

Målgrupp
Kvinnor och män
Par

Sjukdomar och Besvär
ADHD / ADD
Alkoholberoende
Antisocial personlighetsstörning
Läkemedelsberoende
Narkotikaberoende
Neuropsykiatriska diagnoser

Särskilda upplysningar
Akuthem
Kontraktsvård enligt Lagen om kriminalvård
Lagen om kriminalvård i anstalt (KvaL) 5
Medlevarskap