HVBGuiden.se
HVBGuiden.se
Hitta rätt HVB-hem, familjehem, stödboende, skyddat boende eller öppenvård
Glömt lösenordet?

Nylösegården

Tfn: 0739206802

Besöksadress: Skaragatan 3, Göteborg
Postadress: St. Eriksgatan 4, 411 05 411 05
Föreståndare: Ingela sagman, 0739206802
Placeringsansv: Ingela sagman, 0739206802
Platsantal: 21 + 5 Slussen
Lagrum: LRV, LVM


Målgrupp: Målgruppen är män och kvinnor över 20 år med missbruksproblem som behöver stöd i sin sociala situation. I vår målgrupp ingår också de individer som genomgår subtitutionsprogram.

Under boende tiden ska Nylösegården erbjuda gästen de verktyg som behövs för ett fortsatt drogfritt liv. Detta sker genom både stöd och kontroll (u-prov /utandningsprov m.m.)
Stödet består av:

Det finns alltid personal i huset
Miljöterapeutiskt arbetsätt
Återfallsprevention enligt KBT modell
Stöd med det praktiska
Fortsatt stöd även efter boendetidens slut

Behandlingsinnehåll: Individen i fokus

Nylösegården består av många människor, både gäster och personal, men fokusen är att sätta individen i centrum inom den ram som det kollektiva boendet kräver. Det betyder att problemen och lösningarna är individuella, och vi lägger stor vikt vid den enskildes behov.

Tillsammans med den boendes handläggare, kommer Nylösegården arbeta fram en handlingsplan för gästen (drogfrihet, studier, arbete, vidare boende). Det vi gör kollektivt på Nylösegården är att vi har måltiderna tillsammans och allt vad det innebär att bo tätt inpå varandra. Kampen för ett drogfritt liv gör vi tillsammans, aktiviteter som kan vara bowling, utflykter, bio...

Personal

Nylösegården är ett drogfritt stödboende som är bemannat dygnet runt. Personalstyrkan består av sju stycken behandlingspersonal med en bred kompetens och lång erfarenhet av missbruksvård.

Behandlingspersonalen arbetar med kontaktmannaskap. Kontaktmannen ska tillsammans med gäst, i nära sammarbete med övriga samverkansparter, såsom socialtjänst, primärvård och kriminalvård arbeta fram en individuell behandlingsplanering.

På Nylösegården finns även föreståndare, husmor och en kock under veckodagarna. Utöver ordinarie personalstyrka ingår också timvikarier.

Geografi: Nylösegården ligger i Gamlestaden, några minuters gångväg från spårvagnshållplatsen vid SKF.

Vi erbjuder 21 enkelrum med god standard, fem av dessa har eget pentry och tre har egen toalett. Dessutom finns det: matsal, dagrum, Tv rum med boxer, dator med bredbandsuppkoppling, motionsrum, biljard och bastu.

Ca 10 min resa från Göteborgs centrum.

Huvudman: Samfundet Frälsningsarmén

Org nr: 802006-1688

Inskrivningsförfarande: Ansökan sker direkt till hemmet. Den sökande måste ha aktiv kontakt med en socialsekreterare.

Språk: Engelska, finska.

Övriga upplysningar: Dygnskostnaden är 1490 skr, i priset ingår följande:

Gästen har ett eget rum med nyckel.
Lagad mat
Kontaktmannaskap
Ett u-tox prov i veckan
En aktivitet i veckan plus en extra aktivitet där gästen står för halva kostnaden själv.
Personal dygnet runt.
Återfallsprevention enligt KBT modell.
Tillgång till: Dator med internetuppkoppling, gym, bastu, biljardbord, TV med stort kanalutbud samt närhet till Kristinedals simhall där vi även har ett kort som gästen kan låna

Kan vårda enligt 56 § KvaL. Kan vårda enligt 27§ LVM.

"Nylösegården" ansvarar för riktigheten i uppgifterna på denna sida samt för eventuella upphovsrättsfrågor avseende bilder, filmer och broschyrer länkade till denna sida. HVBGuiden.se är inte en tillståndsmyndighet. Verksamheterna ansvarar själva för riktigheten i respektive tillstånd. Läs mer på Inspektionen för Vård och Omsorg: ivo.se

Behandlingsmetod
MI, motiverande samtal
Lagrum
Insats / LRV
Insats / LVM
Målgrupp
Kvinnor och män
Sjukdomar och Besvär
Alkoholberoende
Antisocial personlighetsstörning
Missbruk
Narkotikaberoende
Psykosocial problematik
Särskilda upplysningar
Kontraktsvård enligt Lagen om kriminalvård
Lagen om kriminalvård i anstalt (KvaL) 5
Personalhandledning
Tillståndsbevis utfärdat av IVO