HVBGuiden.se
HVBGuiden.se
Hitta rätt HVB-hem, familjehem, stödboende, skyddat boende eller öppenvård
Glömt lösenordet?

Kållebo Rehab och Familjehem

Tfn: 0514-402 75

Postadress: 467 96 KÅLLEBO

Målgrupp: Rehabilitering av vuxna psykiskt funktionshindrade
Vi vänder oss till brukare inom socialpsykiatrin. Vi tar emot män och kvinnor från 18 års ålder. Placeringen görs i samrådan med brukarens kommun.

Lagrum: SoL 7.1.2, SoL 7.1.

Är du ansvarig för denna verksamhet och vill uppdatera informationen?

Kontakta oss

Målgrupp
Kvinnor och män