HVBGuiden.se
HVBGuiden.se
Hitta rätt HVB-hem, familjehem, stödboende, skyddat boende eller öppenvård
Glömt lösenordet?

Fritslavägen Boende

Tfn: 0733-604610

Besöksadress: Fritslavägen 52, Kinna
Postadress: Fritslavägen 52, 51157 KINNA
Föreståndare: Claws Eriksson, 0733-604610
Placeringsansv: Claws Eriksson, 0733-604610
Platsantal: 13
Lagrum: LPT, LPT, LRV, LRV, LVM, LVM, SoL 7.1.3, SoL 7.1.3


Målgrupp: Fritslavägen arbetar med personer som har komplexa psykiatriska diagnoser, problemskapande beteenden eller där behoven kräver specialiserad kunskap.
Fritslavägen hjälper personer med problematik som är svår att samverka kring där kommunens insatser inte räcker till och man ofta söker akutinläggningar. Utöver det välkomnar vi personer med psykiska funktionsnedsättningar med behov av stöttning i motivation, aktivering och träning.
På Fritslavägen arbetar traumaterapeuter, drogterapeut, pedagoger, behandlare och socialpedagoger. Tillsammans har vi en bred och djup erfarenhet inom våra respektive områden.

Vi välkomnar individer som vårdas enligt öppen rättspsykiatrisk vård och ÖPT

Fritslavägen arbetar specifikt med personer som har svårt att reglera sina känslor och beteenden, där utagerande eller självskada kan vara en del av svårigheterna.
Fritslavägens koncept innebär tillgång till mer skyddande, stödjande och intensiva insatser som ersätter inläggning inom slutenvårdspsykiatrin. Vi arbetar med dynamiska lösningar som ersätter den låsta dörren, utan att tumma på säkerhet och trygghet.
Vårt arbetssätt har givit färre inläggningar, mindre självskada, större trygghet och även hjälpt personer med beroende där vägen till förbättring har gått via traumabearbetning, tränande av nya strategier och social färdighetsträning.

Fritslavägen tar emot män och kvinnor. I åldrarna mellan 21 till 50 år.

Behandlingsinnehåll: Fritslavägen arbetar enligt konceptet APIB - Avancerad Psykiatri i Boende, som fokuserar på klienten som deltagare och ansvarstagande i den egna vården. Modellen bygger på systemteori och genomförandet på miljöterapeutiska grunder.

Individer har olika förmåga till förståelse och beslutsfattande som gynnar eller är bra för dem. Inom APIB är målet att stärka och möjliggöra deltagande, förståelse och egenansvar.
Våra team och planeringsmöten strävar efter att göra brukaren till fullvärdig medlem i den egna vården, istället för mottagare av insatser.
Vår pedagogik hjälper klienten att förstå sin situation och vi är tydliga med vårdsammanhanget.
Alla mål är mätbara och kan kopplas tillbaka till handläggaren utifrån behandlingsplanen och individens egna målsättningar och svårigheter.

Inom ramen för APIB integreras behandling, miljö, medicinering och målsättning. Genom tydlighet, bekräftelse och deltagande i brukarens livsföring uppnås bästa möjliga livskvalitet. Brukaren har veckovisa strukturerade stödsamtal med sin kontaktperson och en gång per månad deltar brukaren i team-mötena.

För bästa samarbete och nytta använder vi samma språk, skalor och skattningar som psykiatrin men utgår från brukarens egna mål och förmågor. Vi gör remissionsskattningar enligt PANSS, analys av brukarens förutsättningar och hälsohinder utifrån diagnos och Plan vid tidiga tecken. Vi gör egna riskanalyser men ser gärna att vi får ta del av psykiatrins också. BVC (Bröset Violence Checklist) är ett av flera verktyg vi använder för att öka chanserna till tidigt förutseende och förbyggande av våldsamt eller utagerande beteende.
Vid missbruk eller substansanvändning utför och följer vi AUDIT och DUDIT.


Fritslavägen har med sina 13 platser anpassats för att ge stöd som är nära och personligt.
Enheten har psykolog och flera medarbetare med trauma- eller behandlingskompetens. I dagsläget utbildas fem personer ytterligare inom LI - Lifespan integration therapy.
Vi lägger stort fokus på livsinnehåll och känslan av att ha gjort något med dagen idag. Exempel på aktiviteter är nyhetsbevakning, inomhusaktiviteter, spel och konserter, friluftsliv med personal (i skogen, närområdet eller som enkel grillning på hemmaplan), Vi lägger stor vikt vid aktiviteter som individen själv önskar och är intresserad av.
Vi eftersträvar brukarnas delaktighet i den dagliga driften med exempelvis matlagning, städning, planering och firande. Det som en del i praktisk och social färdighetsträning.

Enheten har egen sjuksköterska och kan administrera läkemedelsövertag samt sköta medicinering utifrån delegerad personal.

Geografi: I Kinna på bekvämt avstånd till Göteborg, Kungsbacka, Borås, Varberg och Jönköping,
Enheten ligger nära kommunikationer med såväl buss som tåg. Med bil tar det runt eller under en timme från samtliga större orter. Från Göteborg kör man enkelt på ca 50 minuter.
I närområdet finns matbutiker, gym, stadskärna med banker och nödvändiga servicefunktioner.

Huvudman: Fritslavägen boende AB

Org nr: 559055-6089

Upptagningsområde: Hela Sverige

Inskrivningsförfarande: Kontakta verksamhetschef Claws Eriksson för placering. 0733-604610
Individavtal är alltid möjligt och vi kan anpassa placeringen utifrån exempelvis personaltäthet utifrån varje klient.

Språk: Engelska
Turkiska
Arabiska
Finska
Somaliska

"Fritslavägen Boende" ansvarar för riktigheten i uppgifterna på denna sida samt för eventuella upphovsrättsfrågor avseende bilder, filmer och broschyrer länkade till denna sida. HVBGuiden.se är inte en tillståndsmyndighet. Verksamheterna ansvarar själva för riktigheten i respektive tillstånd. Läs mer på Inspektionen för Vård och Omsorg: ivo.se

Broschyrer
Behandlingsmetod
12-stegsprogram / Minnesota
ACT
ESL
KBT
MI, motiverande samtal
PDT, Psykodynamisk Psykoterapi
Inriktning
Abstinensbehandling/Avgiftning
Inlärningsvårigheter
LARO
Lagrum
Insats / LPT
Insats / LRV
Insats / LVM
Insats / Socialtjänstlagen (SoL) 7 kap. 1 § p. 3
Målgrupp
Kvinnor och män
Par
Pojkar och flickor
Sjukdomar och Besvär
ADHD / ADD
Alkoholberoende
Antisocial personlighetsstörning
Autismspektrum
Bipolär sjukdom
Borderline / Emotionell Instabil Personlighetsstörning
Dubbeldiagnos / Samsjuklighet
Fobier
Läkemedelsberoende
Narkotikaberoende
Neuropsykiatriska diagnoser
OCD, Tvångssyndrom
PTSD, Posttraumatisk Stressyndrom
Psykosocial problematik
Schizofreni
Tourettes syndrom
Ätstörning
Ångestsyndrom
Övriga psykossjukdomar
Särskilda upplysningar
Kan ta emot rörelsehindrade
Medlevarskap
Tillståndsbevis utfärdat av IVO