HVBGuiden.se
HVBGuiden.se
Hitta rätt HVB-hem, familjehem, stödboende, skyddat boende eller öppenvård
Kostnadsfri placeringshjälp för socialtjänsten  020-10 40 99
Glömt lösenordet?
 

Iris Utvecklingscenter Stockholm/Jönköping - Stödboende

Tfn: 08 - 578 178 04/05
Fax: -

Besöksadress: Högalidsgatan 35, Stockholm
Postadress: Högalidsgatan 35, 117 30 Stockholm, 117 30 Stockholm
Föreståndare: Andreas Riddez, 08 - 578 178 05
Placeringsansv: Placeringskoordinator, 0200 - 21 77 00
Lagrum: SoL 4.1


Målgrupp: Flickor/pojkar/kvinnor/män
Stockholm från 16 – 20 år samt vuxna.
Jönköping från 20 år och uppåt.

Org nr: 556556-8846

Upptagningsområde: Hela Sverige

Övriga upplysningar: Stödboende samt Skyddat boende.

"Iris Utvecklingscenter Stockholm/Jönköping - Stödboende" ansvarar för riktigheten i uppgifterna på denna sida samt för eventuella upphovsrättsfrågor avseende bilder, filmer och broschyrer länkade till denna sida. HVBGuiden.se är inte en tillståndsmyndighet. Verksamheterna ansvarar själva för riktigheten i respektive tillstånd. Läs mer på Inspektionen för Vård och Omsorg: ivo.se

Behandlingsformer
ART
Arbetsinriktad missbruksrehabilitering
BBIC
HAP-Haschavvänjningsprogrammet
KBT
LARO. Läkemedelsassisterad behandling
MI, motiverande samtal
Subutex/Metadon-behandling
Diagnosgrupp
ADHD
Alkohol
Aspergers syndrom
Autismspektrumdiagnos
Bipolär sjukdom
Borderline
Dubbeldiagnos
Fobier/Depressioner
Hedersrelaterat
Inlärningsvårigheter
Kost och vikt
Kriminalitet
Läkemedelsberoende
Missbruk
Misshandlade kvinnor
Misshandlade män
Narkotika
Neuropsykiatriska diagnoser
Posttraumatisk Stressyndrom - PTSD
Psykosocial problematik
Schizofreni
Sexuella övergrepp
Spelmissbruk
Tourettes syndrom
Tvångssyndrom - OCD
Utåtagerande beteende
Ångestsyndrom
Övriga psykossjukdomar
Lagrum
SoL 4.1 - Bistånd för boende
Målgrupp
Föräldrar och barn
Gravida
Kvinnor och män
Par
Pojkar och flickor
Oanvänt
Ensamkommande
Särskilda upplysningar
Kontraktsvård enligt Lagen om kriminalvård
LOV-godkänd
LPT
LVU
Lagen om vård av missbrukare i vissa fall
Personalhandledning
Tillståndsbevis utfärdat av IVO