HVBGuiden.se
HVBGuiden.se
Hitta rätt HVB-hem, familjehem, stödboende, skyddat boende eller öppenvård
Glömt lösenordet?

Amplius Signegård - Skyddat boende

Mobil: 0708166379
Tfn: 0102040449

Placeringsansv: Yjvesa Mujaj, 0735941833


Målgrupp: Skyddat boende för kvinnor/mammor med barn

Behandlingsinnehåll: På Amplius arbetar vi för en vidgad vård och omsorg. Det betyder att vi tar steget längre för att uppnå högsta kvalitet. Därför lägger vi alltid mesta möjliga omtanke i våra verksamheter – och för oss är mesta möjliga omtanke detsamma som ansvarsfull omtanke. För vi tror på att ett grundat arbetssätt skapar trygga miljöer när de behövs som mest. Vi som är en del av Amplius har alla gedigen utbildning och mångårig, kvalificerad erfarenhet av att möta barn, unga och familjer i behov av HVB-hem, familjehem eller skyddade boenden – både som vårdgivare och som myndighetsutövare. Det ger oss en bred förståelse för hela processen: från den första kontakten till placering, utredning, behandling och uppföljning. Och en lyhördhet inför att varje nytt möte är en ny erfarenhet. Vi är övertygade om att det är med både spets och bredd i vår samlade kompetens som vi kan skapa bästa förutsättningar i varje insats. Insatser som ger lite mer, både nu och sen.

Signegård är vårt skyddade boende för kvinnor över 21 år med eller utan barn.

Varje kvinna eller familj erbjuds en egen nyrenoverad, omsorgsfullt inredd lägenhet på en skyddad adress för en trivsam och säker hemmiljö.
Våra medarbetare har en gedigen erfarenhet av att arbeta med placerade familjer på HVB/skyddat boende. Vi har en bred språkkunskap. Personalen är utbildade i MI, samtal med barn och bedömningsinstrumenten Patriark och FREDA. Samtliga är utbildade inom hedersproblematik och våld i nära relation. Våra medarbetare har lång erfarenhet av att möta både barn och vuxna som har blivit utsatta för eller bevittnat våld i familjen.

På uppdrag från socialtjänsten kan vi även erbjuda mer kvalificerade insatser genom våra psykologer och terapeuter som arbetar inom Amplius öppenvård.

För en stabil vardag efter vistelsen hos oss erbjuder vi behovsanpassat stöd i ADL, myndighetskontakter och hushållsekonomi. I de flesta fall kan vi också ordna med permanent boende efter avslutad skyddsplacering.

Vi tar emot akuta placeringar.
Placeringsservice och hämtning dygnet runt.
Vi tar emot stora familjer.
Ingen uppsägningstid.
Husdjur är välkomna.

Upptagningsområde: Hela Sverige

"Amplius Signegård - Skyddat boende" ansvarar för riktigheten i uppgifterna på denna sida samt för eventuella upphovsrättsfrågor avseende bilder, filmer och broschyrer länkade till denna sida. HVBGuiden.se är inte en tillståndsmyndighet. Verksamheterna ansvarar själva för riktigheten i respektive tillstånd. Läs mer på Inspektionen för Vård och Omsorg: ivo.se

Behandlingsmetod
Familjeterapi
KBT
Stödprogram
Trauma
Våld i nära relation
Inriktning
Hedersrelaterat
Misshandlade kvinnor
Målgrupp
Endast kvinnor
Föräldrar och barn
Gravida
Sjukdomar och Besvär
Depression
Psykosocial problematik
Trauma
Ångestsyndrom
Särskilda upplysningar
Akuthem