HVBGuiden.se
HVBGuiden.se
Hitta rätt HVB-hem, familjehem, stödboende, skyddat boende eller öppenvård
Glömt lösenordet?

Amplius Signegård

Mobil: 0708166379
Tfn: 0708166379

Placeringsansv: Yjvesa Mujaj, 0708166379
Platsantal: 16 platser/ 3 lägenheter


Behandlingsinnehåll: På Signegård erbjuder vi skyddat boende för kvinnor över 21 år med eller utan barn.

Varje kvinna eller familj erbjuds en egen nyrenoverad, omsorgsfullt inredd lägenhet på en skyddad adress för en trivsam och säker hemmiljö.
Våra medarbetare har en gedigen erfarenhet av att arbeta med placerade familjer på HVB/skyddat boende. Vi har en bred språkkunskap. Personalen är utbildade i MI, samtal med barn och bedömningsinstrumenten Patriark och FREDA. Samtliga är utbildade inom hedersproblematik och våld i nära relation. Våra medarbetare har lång erfarenhet av att möta både barn och vuxna som har blivit utsatta för eller bevittnat våld i familjen.

På uppdrag från socialtjänsten kan vi även erbjuda mer kvalificerade insatser genom våra psykologer och terapeuter som arbetar inom Amplius öppenvård.

För en stabil vardag efter vistelsen hos oss erbjuder vi behovsanpassat stöd i ADL, myndighetskontakter och hushållsekonomi. I de flesta fall kan vi också ordna med permanent boende efter avslutad skyddsplacering.

Vi tar emot akuta placeringar.
Placeringsservice och hämtning dygnet runt.
Vi tar emot stora familjer.
Ingen uppsägningstid.
Husdjur är välkomna.

Signegård är en del av Amplius Omsorg. På Amplius arbetar för en vidgad vård och omsorg. Därför lägger vi alltid mesta möjliga omtanke i våra hem och boenden. För vi tror på att ett grundat arbetssätt skapar trygga miljöer när de behövs som mest.

Upptagningsområde: Hela Sverige

"Amplius Signegård" ansvarar för riktigheten i uppgifterna på denna sida samt för eventuella upphovsrättsfrågor avseende bilder, filmer och broschyrer länkade till denna sida. HVBGuiden.se är inte en tillståndsmyndighet. Verksamheterna ansvarar själva för riktigheten i respektive tillstånd. Läs mer på Inspektionen för Vård och Omsorg: ivo.se

Behandlingsmetod
Familjeterapi
KBT
Stödprogram
Trauma
Våld i nära relation
Inriktning
Hedersrelaterat
Misshandlade kvinnor
Målgrupp
Endast kvinnor
Föräldrar och barn
Gravida
Sjukdomar och Besvär
Trauma