HVBGuiden.se
HVBGuiden.se
Hitta rätt HVB-hem, familjehem, stödboende, skyddat boende eller öppenvård
Glömt lösenordet?

Hemstaden AB

Mobil: 070 108 15 15
Tfn: 070 108 15 15

Besöksadress: Östra Storgatan 3, Jönköping
Postadress: Östra Storgatan 3, 553 21 Jönköping
Föreståndare: Jonas Göransson, 070 108 15 15
Placeringsansv: Torbjörn Karlsson, 073 349 10 40
Platsantal: 25-30
Lagrum: SoL 4.1


Målgrupp: Familjer, kvinnor och män med eller utan barn.

Vår vision är att hjälpa och underlätta för de kvinnor och män som lever under hot och/eller flyr från våld i nära relation, det vill säga människor som är i behov av skyddat boende. Vi vill att de ska få de bästa förutsättningarna för att gå vidare till ett liv utan våld, hot och förtryck. Hos oss på Hemstaden har våra uppdragsgivare en pålitligt, långsiktig och trygg samarbetspartner.

Vi har även bostadsgaranti för placerade klienter, kontakta oss för mer information.

Hos oss är alla Välkomna!

För oss är det mer än bara ett skyddad boende. Vi tror på en hållbar framtid.

Behandlingsinnehåll: Vår personal har hög kompetens, gedigen erfarenhet och hjärtat på rätt ställe. Vi vill att våra klienter ska få de rätta verktygen för att gå vidare i livet.

Därför är vi måna om att ha kompetent och välutbildad personal. Vår personal har följande yrkeslivserfarenhet/utbildning: socionom, socialpsykologi, specialistsjuksköterska i psykiatri, behandlings- & socialpedagoger samt entreprenörer. Vi låter vår personal regelbundet kompetenshöja sig inom områden som är relevanta för vår verksamhet. Vi vill alltid erbjuda den senaste kunskapen, för att uppnå högsta kvalitén, säkerheten och tryggheten till våra klienter.

Vår verksamhetschef har mångårig erfarenhet på olika chefspositioner inom både offentlig- och privat sektor. Verksamhetschefen har under flera år jobbat med säkerhetsfrågor inom psykiatrin och har en lång erfarenhet kring arbetsmiljörätt, riskinventering, har drivit ett flertal utbildnings- och utvecklingsprojekt, ansvarat för internutredningar, händelseanalyser samt riskkartläggning.

Här finns lång erfarenhet av skydd, våld i nära relation, hedersrelaterat våld och förtryck, kriminalitet, missbruk och psykiatri. Vår personal har utbildning i riskbedömningsverktygen Sara, Patriark, Freda, Trappan, MI-samtal, ICDP, och krishantering. Vi har personal med över
40 års erfarenhet från HVB/SIS verksamhet. Vi förstår barn och ungas behov vid utsatthet samt vikten av rätt insatser för dem.

I personalgruppen finns en blandad bakgrund vilket innebär att vi har stor förståelse och kompetens för olika kulturella skillnader, hedersperspektivet, skillnaden på ett individ- och klansamhälle samt hur detta kan påverka den individuella hotbilden för våra klienter.

Vi på Hemstaden har följande språkkunskaper: arabiska, assyriska, engelska, gujarati, hindu, pashto, kurdiska, syrianska, tigrinja, turkiska, tyska och urdu.

Tack vare lång och bred erfarenhet, har vi både klienternas och tjänstemännens perspektiv. På Hemstaden förstår vi vikten av att agera snabbt, vara tillgängliga och att vara serviceinriktade eftersom vi gjort resan om och om igen och är trygga i processen. Vi känner till prioritetsordningen och vad som är viktigast.

Geografi: Hemstaden bedriver sin verksamhet i Jönköpingsregionen.

Org nr: 559175-4345

Upptagningsområde: Hela Sverige

Inskrivningsförfarande: Vid ankomst ges klienten utbildning om vad som gäller för att hålla sig säker, hur larm och larmtjänster fungerar, hur yttre och inre skalskydd fungerar i den aktuella fastigheten. Vi går igenom med klienten vad man bör tänka på gällande smartphones, sociala medier, kontakt med omvärlden.

Språk: Hemstaden fasta personal har följande språkkompetenser: arabiska, assyriska, engelska, gujarati, hindu, pashto, kurdiska, syrianska, tigrinja, turkiska, tyska och urdu.

Övriga upplysningar: Skyddat boende, Stödboende vuxna, Träningslägenheter samt Jourlägenheter.

"Hemstaden AB" ansvarar för riktigheten i uppgifterna på denna sida samt för eventuella upphovsrättsfrågor avseende bilder, filmer och broschyrer länkade till denna sida. HVBGuiden.se är inte en tillståndsmyndighet. Verksamheterna ansvarar själva för riktigheten i respektive tillstånd. Läs mer på Inspektionen för Vård och Omsorg: ivo.se

Broschyrer
Behandlingsmetod
Lösningsfokuserat arbetssätt
MI, motiverande samtal
Miljöterapi
Nätverksterapi
Stödprogram
Trauma
Våld i nära relation
Inriktning
HBTQ
Hedersrelaterat
Kriminalitet
Misshandlade kvinnor
Misshandlade män
Sexuella övergrepp
Lagrum
Insats / SoL 4.1 - Bistånd för boende
Målgrupp
Föräldrar och barn
Gravida
HBTQ
Kvinnor och män
Par
Sjukdomar och Besvär
ADHD / ADD
Alkoholberoende
Autismspektrum
Borderline / Emotionell Instabil Personlighetsstörning
Depression
Dubbeldiagnos / Samsjuklighet
Fobier
Läkemedelsberoende
Narkotikaberoende
Neuropsykiatriska diagnoser
OCD, Tvångssyndrom
PTSD, Posttraumatisk Stressyndrom
Psykosocial problematik
Trauma
Ångestsyndrom
Särskilda upplysningar
Akuthem
Jourhem
Kan ta emot rörelsehindrade