HVBGuiden.se
HVBGuiden.se
Hitta rätt HVB-hem, familjehem, stödboende, skyddat boende eller öppenvård
Glömt lösenordet?

Kvinnojouren Malva

Tfn: 015712010

Besöksadress: Flen
Föreståndare: Maria, 015712010
Placeringsansv: Petra, 015712010
Platsantal: 6
Lagrum: SoL 4.1


Målgrupp: Kvinnojouren Malva erbjuder kollektivt och enskilt boende och tar emot våldsutsatta kvinnor och män med eller utan barn. Vi tar även emot personer med missbruksproblem som är våldsutsatta
Vi kan ta emot husdjur. I boendet tar vi emot barn, både tjejer och killar, upp till 18 år.
Vi kan i viss mån ta emot personer med fysisk eller intellektuell funktionsnedsättning. Till det kollektiva boendet är det trappor utan hiss. Alla som bor hos Malva behöver själv sköta sin dagliga omsorg samt laga mat och ta hand om hemmet.

Behandlingsinnehåll: Malva genomför riskbedömning enligt FREDA och Patriark och arbetar bland annat enligt ACT/KBT, ”Samtal om frihet” samt bearbetande samtal och stöd i kris och trauma. Malva erbjuder de inskrivna stresshantering, qigong samt meditation.
All Malvas personal samt volontärer har NCK´s grundutbildning i våld i nära relation samt har genomgått Malvas interna grundutbildning i våld, bemötande samt arbete med våldsutsatta.

Den dagliga verksamheten drivs av verksamhetsansvarig och personal. Malva har två anställda i den ordinarie verksamheten som innefattar skyddat boende, preventivt arbete och råd- och stödsamtal. Verksamhetsansvarig är beteendevetare och har 16 års erfarenhet i människovårdande yrken varav 4 år i Malva. Malvas andra personal har 20 års erfarenhet i människovårdande yrken, varav 6 år i Malva, och har tidigare arbetat med missbruk och psykiatri.
Malva har även boendestödjare anställd som arbetar dagligen i boendet och med aktiviteter för barn, ungdomar och vuxna.

Malva erbjuder stöd till kvinnor, män och HBTQ-personer som lever med våld i nära relation. Stöd erbjuds i form av skyddat boende, rådgivningssamtal, stöd och medverkan i kontakt med socialtjänst, polis, läkarbesök, advokatkontakter samt som medföljande stöd vid rättegång.
Samtal sker enskilt men även gruppsamtal erbjuds.
I vårt skyddade boende erbjuds självklart även enskilt åldersanpassat stöd till medföljande barn. Alla barn som kommer till Kvinnojouren Malva får ett eget inskrivningssamtal med förklaring varför de placerats. Alla barn erbjuds åldersanpassade samtal. Detta kan ske under lek, med stöd av samtalskort, enligt Tejping, Trappan och/eller BRA. Malvas barnansvarige har erfarenhet som barnutredare på socialtjänsten och kan därmed utföra utredande uppdrag enligt BBiC vid efterfrågan från placerande socialtjänst. Kostnad tillkommer.

Personalen arbetar aktivt med att hjälpa skyddsbehövande att söka eget boende. 96% av de som varit skyddsplacerade hos Malva flyttar efter placering till eget förstahandskontrakt.

Geografi: Kvinnojouren Malva finns centralt i Flen, Sörmland. Flen ligger vid stambanan och Stockholm, Norrköping och Västerås nås med tåg på ca 1 timme.

Huvudman: Ideell förening, Kvinnojouren Malva

Org nr: 802 443 8155

Upptagningsområde: Malva tar emot placeringar från hela landet. Vi har egen bil och därmed möjlighet att hämta nya inskrivningar samt skjutsa vid utflytt. Kostnad tillkommer.

Inskrivningsförfarande: 1. Vid ny förfrågan från socialtjänst rådgör alltid den personal som tar emot samtalet med kollega för att bedöma möjligheten att ta emot ny inskrivning.
2. Alla nyinskrivna får ett inskrivningssamtal med minst två av vår personal. Även barn får ett eget inskrivningssamtal. Sker inskrivning efter kontorstid görs ett kortare inskrivningssamtal och ett mer omfattande samtal med minst två personal vid första vardagen efter inskrivning.
Vid inskrivningssamtal går vi igenom vad som hänt i relationen, vilka som utgör hot och vad den inskrivna behöver stöd med.
3. Alla inskrivna får nytt telefonnummer av oss och har möjlighet att låna telefon under placeringstiden. Vid inskrivning får personen ett startkit med det mest nödvändiga (hygien och mat) för att klara sig första dagarna. Alla barn får ett gosedjur vid inskrivning. Alla vuxna tilldelas ett gps-larm.
Den inskrivna tilldelas kontaktperson, får kännedom om personalens arbetsområden samt hur personalens beredskap och volontärstöd fungerar.
Boendestödjare gör genomgång med vuxen och barn kring intressen och aktiviteter.
4. Alla vuxna inskrivna går tillsammans med personal igenom ett antal skattningsformulär som grund för kommande stöd under placeringen. De formulär vi använder är bland annat FREDA, Patriark, KASAM, SL90 och suicidbedömning.
Alla barn genomför ”Traumahändelser Mini – barn och ungdomar”.
5. Under placeringstiden får den inskrivna hjälp med att söka skyddade personuppgifter, söka skilsmässa och egen vårdnad om det är aktuellt och ändra posten samt kontrollera så att ingen mer än den inskrivna har tillgång till Kivra. Alla barn får hjälp att skrivas in i skola och förskola så snart det är möjligt.
När det är aktuellt att börja planera för utflytt får den inskrivna stöd i att söka eget boende och förbereda för att vardagen efter placering ska fungera med ekonomi, sysselsättning och skola/förskola.
6. Inför och vid utflytt görs skydds- och säkerhetsplanering/genomgång med både vuxna och barn.
7. Under placeringstiden kontaktar vi självklart socialtjänsten om behov av detta finns eller om problem med inskrivna uppstår. Vi skriver månadsrapport och gör genomförandeplan. Vid utflytt görs en slutrapport.

Språk: Engelska

Övriga upplysningar: Snittiden för en placering hos Malva är 3,5 månader.

"Kvinnojouren Malva" ansvarar för riktigheten i uppgifterna på denna sida samt för eventuella upphovsrättsfrågor avseende bilder, filmer och broschyrer länkade till denna sida. HVBGuiden.se är inte en tillståndsmyndighet. Verksamheterna ansvarar själva för riktigheten i respektive tillstånd. Läs mer på Inspektionen för Vård och Omsorg: ivo.se

Artiklar om verksamheten

Tryggt och säkert boende för skyddsbehövande

Den ideella föreningen Kvinnojouren Malva arbetar med råd- och stödsamtal till våldsutsatta kvinnor, män och deras anhöriga och driver skyddade boenden. Malva ligger i Flen och tar emot skyddssökande från hela landet, även män och personer med missbruksproblematik.

Läs mer
Behandlingsmetod
ACT
KBT
MI, motiverande samtal
Mindfulness
Våld i nära relation
Inriktning
HBTQ
Hedersrelaterat
Misshandlade kvinnor
Misshandlade män
Sexuella övergrepp
Lagrum
Insats / SoL 4.1 - Bistånd för boende
Målgrupp
Föräldrar och barn
Kvinnor och män
Par