Sveriges största söktjänst för Hem Vård och Boende
Nyhet! Endast för Socialtjänsten. Kostnadsfri placeringshjälp, mån-fre kl 9-16.  020-10 40 99
Glömt lösenordet?

Kriscentrum för kvinnor och barn - Skyddat boende

Tfn: 08-508 25 544

Föreståndare: Anastasia Von Zweigbergk, 08-508 25 160
Platsantal: 18
Lagrum: SoL 7.1.1, SoL 4.1


Målgrupp: Våldsutsatta kvinnor med eller utan barn. Ålder på barn 0-18 år, både flickor och pojkar. Kriscentrum tar även emot transkvinnor. Kriscentrum tar inte emot kvinnor i aktivt missbruk eller kvinnor med svårare psykisk problematik.

Behandlingsinnehåll: Kriscentrum för kvinnor och barn är Stockholms stads skyddade boende för kvinnor med eller utan barn som utsatts för hot och/eller våld i nära relation. I vår verksamhet finns 18 fullt utrustade boendelägenheter. I tre av våra lägenheter kan vi ta emot husdjur.

Alla oavsett ålder får en egen kontaktperson som följer ärendet/personen under boende tiden och erbjuder såväl praktisk hjälp som krisbearbetande samtal.

Vi är uppdelade i ett barn- och ett kvinnoteam och kontaktpersoner ur respektive team bildar ett team runt varje familj.

Barnteamet (sex socialsekreterare) har en pedagogisk verksamhet för barn i förskoleålder 2 tim/dag 4 dgr/veckan då man går ut med barnen till närliggande parker. Pedagogiska tiden ersätter i viss mån förskolan och har i sin struktur igenkännbara återkommande rutiner. Barnteamet har också samtal med barnen och mamma/barnsamtal. Kontaktperson i barnteamet har kontakt och möten med socialsekreterare från stadsdelens/kommunens barn och ungdomsgrupp. Barnteamet kan vara med som stöd vid polisförhör och kan i mån av tid ledsaga till läkarbesök, rättegång mm.

Kvinnoteamet (fem socialsekreterare) erbjuder krisbearbetande samtal och all den praktiska hjälp och det stöd som placerade kvinnor behöver. Utöver samtal ger de samhällsinformation, skriver intyg, håller i möten med placerande socialsekreterare och i mån av tid ledsagar till möten utanför verksamheten såsom läkarbesök, rättegång osv.

Metoder som används är Freda, Trappan-inspirerade samtal, Tejping, och ABC.

Kriscentrum har en verkstad med två hantverkspedagoger som erbjuder öppen verkstad för kvinnor under förmiddagar och bokade tider för kvinnan/familjen under eftermiddagar. I verkstaden finns många möjligheter till skapande: smycken, måleri, sy, lera mm.

Vi har tre socialsekreterare som arbetar vaken natt. Detta innebär att det alltid finns personal tillgänglig dygnet runt.

Geografi: Stockholm

Huvudman: Stockholms stad

Org nr: 212000-0142

Upptagningsområde: Hela landet

Inskrivningsförfarande: Alla förfrågningar/placeringar sker via myndighetsbeslut (stadsdelsförvaltning / socialtjänst / socialjour). Kriscentrum tar emot placeringar dygnet runt.

Övriga upplysningar: Skolpliktiga barn har via Utbildningsförvaltningen i Stockholms stad upprätthållande undervisning via ett Lär-team 1- 2 timmar per dag. Undervisning ges oftast enskilt eller i grupp om 2-3 barn när lärare bedömer det möjligt.

Möjlighet finns att ta med sig husdjur.

"Kriscentrum för kvinnor och barn - Skyddat boende" ansvarar för riktigheten i uppgifterna på denna sida samt för eventuella upphovsrättsfrågor avseende bilder, filmer och broschyrer länkade till denna sida. HVBGuiden.se är inte en tillståndsmyndighet. Verksamheterna ansvarar själva för riktigheten i respektive tillstånd. Läs mer på Inspektionen för Vård och Omsorg: ivo.se

Diagnosgrupp
Misshandlade kvinnor
Lagrum
SoL 4.1 - Bistånd för boende
Socialtjänstlagen (SoL) 7 kap. 1 § p. 1
Målgrupp
Endast kvinnor
Föräldrar och barn
Pojkar och flickor