HVBGuiden.se
HVBGuiden.se
Hitta rätt HVB-hem, familjehem, stödboende, skyddat boende eller öppenvård
Glömt lösenordet?

Kruton - Skyddat HVB-boende, samt skyddslägenheter mot hedersrelaterat våld och förtryck

Tfn: 08-508 445 50

Föreståndare: Rodrigo Estrada, 08-508 42 196
Placeringsansv: Rodrigo Estrada, 0761242196
Platsantal: 7 HVB-platser och 6 skyddslägenheter
Lagrum: SoL 7.1.1, SoL 4.1


Målgrupp: Flickor och unga kvinnor 16-25 år i kollektivt boende. Kvinnor, män och par över 18 år i skyddslägenhet. Kruton tar inte emot personer i aktivt missbruk eller med svårare psykisk problematik.

Behandlingsinnehåll: Kruton är Stockholm stads skyddade boende och öppenvård för unga vuxna som utsätts för hedersrelaterat våld och förtryck. Kruton har även kompetens inom HBTQ frågor. Vid Kruton finns skyddat boende för pojkar och flickor i åldrarna 16-25 år. Vid verksamheten erbjuds såväl kontaktmannaskap som skyddsutredningar.

Kruton har två typer av boende. Det skyddade boendet är i kollektiv form med 7 platser för flickor och unga kvinnor i åldern 16-25. Kvinnor, män och par över 18 år kan placeras i särskilda skyddslägenheter i kombination med kvalificerat stöd. Vid behov skräddarsys uppdrag i öppen- och eftervård.

Kruton tar emot akuta och planerade placeringar i en skyddad miljö. Ansökan om plats sker genom stadsdelsförvaltningens eller kommunen handläggare.

När man kommer till Kruton möts man av omvårdnad, krisbearbetning samt planering av placeringen utifrån ett individuellt skyddsbehov.

Krutons manual "Kontroll och våld i hederns namn" utgör en central del av arbetet och utmynnar i en bedömning med föreslagna stöd- och skyddsinsatser.

Skyddsarbetet berör det fysiska så väl som det personliga och psykologiska skyddet. Stödet omfattar samtal av stödjande och bearbetande karaktär utifrån kompetens kring hedersrelaterat våld. Hjälp av praktisk karaktär gäller till exempel kontakt med myndigheter och stöd vid polisanmälan samt vid eventuell rättsprocess.

Insatsen sker på uppdrag av Stockholms stads stadsdelsförvaltningar men verksamheten tar även emot unga vuxna från kommuner i hela Sverige.

Kruton har socialsekreterare som arbetar vaken natt. Detta innebär att det alltid finns personal tillgänglig dygnet runt i det kollektiva boendet.

Geografi: Stockholm

Huvudman: Stockholms stad

Org nr: 212000-0142

Upptagningsområde: Hela landet

Inskrivningsförfarande: Alla förfrågningar/placeringar sker via myndighetsbeslut (stadsdelsförvaltning / socialtjänst / socialjour). Kruton tar emot placeringar dygnet runt.

"Kruton - Skyddat HVB-boende, samt skyddslägenheter mot hedersrelaterat våld och förtryck" ansvarar för riktigheten i uppgifterna på denna sida samt för eventuella upphovsrättsfrågor avseende bilder, filmer och broschyrer länkade till denna sida. HVBGuiden.se är inte en tillståndsmyndighet. Verksamheterna ansvarar själva för riktigheten i respektive tillstånd. Läs mer på Inspektionen för Vård och Omsorg: ivo.se

Inriktning
Hedersrelaterat
Lagrum
Insats / SoL 4.1 - Bistånd för boende
Insats / Socialtjänstlagen (SoL) 7 kap. 1 § p. 1
Målgrupp
Endast flickor
Endast kvinnor
Endast män
Par