HVBGuiden.se
HVBGuiden.se
Hitta rätt HVB-hem, familjehem, stödboende, skyddat boende eller öppenvård
Glömt lösenordet?

Skärgårdshemmet

Mobil: 0760043052
Tfn: 0760043052

Besöksadress: Husinge byväg 54, Väddö
Postadress: 764 93 Väddö
Platsantal: 15


Målgrupp: Kvinnor över 21 år med psykisk ohälsa, missbruk eller samsjukliget som behöver psykosocialt stöd.

Behandlingsinnehåll: Vi tar emot kvinnor som är i behov av ett tillfälligt boende med stöd på grund av psykisk ohälsa, missbruk eller missförhållanden, i dagligt tal samsjuklighet. Vi har ett salutogent förhållningssätt där våra tre ledord är begrilplighet, hanterbarhet samt meningsfullhet.

Vi är en framåtsträvande personalgrupp där alla arbetar för att individen ska leva under goda levandsförhållanden oavsett bakgrund och livserfarenheter. Vi arbetar med att stärka individen och erbjuda verktyg till att hantera sin framtida livssituation.
Vår teori är att om en förändring ska komma till stånd behöver vi möta individen på den nivå den befinner sig i, vi arbetar för ESL (Ett självständigt liv)

Vi erbjuder individuellt anpassade stödsamtal en gånger i veckan, som kan ökas vid behov.
Vi erbjuder även gruppsamtal med inriktning stöd, utbildning och handledning.

Vi arbetar med kontaktmannaskap som ansvarar för att genomförandeplanen ombesörjs.
Vi arbetar med att stödja den boende i Vardagliga sysslor

-Etablera vårdkontakt, vid behov medverkar vi i alla dessa möten
-Söka bostad
-Sysselsättning så som studier, arbetsträning eller arbete
-Återfå kontakt med anhöriga, vi har möjlighet att stötta föräldrar i barnkontakt
-Motivera till ett nyktert och drogfrittliv

Geografi: Fastigheten är belägen på Väddö i Stockholms län, med en lantlig och naturskönmiljö med skog och gårdar runt omkring. I närheten av boendet finns det bland annat sjöar, fina promenadsspår och en alpackagård.
Vi är ett kollektivt boende med många rum i huvudbyggnaden, vi har även två andra litet mindre fastigheter som är belagda med flera rum på vår gård. I vissa hus är även husdjur välkomna. I huvudbyggnaden har vi gemensamt kök, matsal, vardagsrum, tvättstuga och gym.

Vi har även några mindre stugor i anslutning till huvudbyggnaden för kvinnor som önskar bo mer enskilt.
I alla våra fastigheter arbetar vi för en så hemlik mijö som möjligt, detta gäller även vårt stora grönområde med bland annat planteringsmöjligheter, hundgård och grillplats.
Vi har också en byggnad på området som kallas ”Ladan,” en rogivande plats där det finns utrymme för bland annat yoga, mindfulness och gruppsamtal.
Det finns goda kommunikationsmöjligheter med bussanslutning i närheten av boendet. Vi brukar även åka på gemensamma eller individuella handlingsresor till både Älmsta och Norrtälje.

Org nr: 559428-4118

Upptagningsområde: Hela Sverige

Språk: Vi har samarbete med tolk som erbjuder både telefontolk och platstolk

"Skärgårdshemmet" ansvarar för riktigheten i uppgifterna på denna sida samt för eventuella upphovsrättsfrågor avseende bilder, filmer och broschyrer länkade till denna sida. HVBGuiden.se är inte en tillståndsmyndighet. Verksamheterna ansvarar själva för riktigheten i respektive tillstånd. Läs mer på Inspektionen för Vård och Omsorg: ivo.se

Behandlingsmetod
MI, motiverande samtal
Miljöterapi
Mindfulness
Stödprogram
Trauma
Yoga
Målgrupp
Endast kvinnor
Sjukdomar och Besvär
ADHD / ADD
Alkoholberoende
Antisocial personlighetsstörning
Autismspektrum
Bipolär sjukdom
Borderline / Emotionell Instabil Personlighetsstörning
Depression
Dubbeldiagnos / Samsjuklighet
Neuropsykiatriska diagnoser
OCD, Tvångssyndrom
PTSD, Posttraumatisk Stressyndrom
Psykosocial problematik
Schizofreni
Tourettes syndrom
Ångestsyndrom
Övriga psykossjukdomar
Särskilda upplysningar
Akuthem