Sveriges största söktjänst för Hem Vård och Boende
Kostnadsfri placeringshjälp för socialtjänsten  020-10 40 99
Glömt lösenordet?

AB Your Second Home Skyddat boende

Mobil: 0708-207655

Besöksadress: Blekinge
Placeringsansv: Jane Svensson, 0708-207655
Platsantal: Flertal villor o lägenheter
Lagrum: SoL 4.1


Målgrupp: Skyddat boende för Kvinnor, Män, Par, Familjer, Barnfamiljer.
Boende i fristående villor och lägenheter.
Ålder från 21 år: Barnfamilj ingen lägsta ålder på barnen.

Behandlingsinnehåll: Under boendetiden arbetar vi aktivt med samtalsstöd - bearbetande och motiverande samtal. Vi erbjuder praktiskt och psykosocialt stöd vid kontakt med myndigheter och andra samhällsinsatser. Vårt mål är att öka säkerheten och tryggheten för de skyddsökande och att förebygga fortsatt utsatthet där vi stödjer den skyddsökande i processen att skapa sig en självständig tillvaro.
Riskbedömning och skyddsutredning enligt FREDA/PATRIARK

Geografi: Blekinge, Skåne, Kronoberg, Kalmar, Halland.

Huvudman: AB Yoursecondhome

Org nr: 559078-1174

Upptagningsområde: Hela Sverige

Inskrivningsförfarande: Placering på boendet sker utifrån beslut från socialtjänsten i den boendes hemkommun. Vi arbetar på socialtjänstens uppdrag och utifrån det utarbetas en genomförandeplan/behandlingsplan i samråd med den inskrivne, socialsekreterare samt kontaktperson från boendet. Inskrivning kan ske dygnet runt och vi har möjlighet att erbjuda transport till boendet.

Språk: Engelska, Tolk vid behov.

Övriga upplysningar: Yoursecondhome- hjälper barnfamiljer, hbtq, kvinnor och män som drabbats av våld i nära relation, hedersrelaterat våld eller av annan orsak när det behövs!

Vi har lång erfarenhet av att arbeta med personer som blivit utsatta för våld i nära relation och Hedersrelaterat våld.

Vårt arbetet är alltid stödjande och pedagogiskt inriktat. Vi stödjer klienterna i att hitta och upprätthålla sin egen förmåga. Vid placeringar av föräldrar och barn är givetvis barnets behov och mående en extra viktig del i vårt arbete.
Våra klienters säkerhet är viktigt för oss. Hos oss får klienten en kontaktperson, . För att vi ska kunna garantera klientens säkerhet och upprätthålla ett bra skydd, måste dessutom klienten vilja samarbeta.
Vid ankomst ges klienten utbildning om vad som gäller för att hålla sig säker, hur larm och larmtjänster fungerar, hur yttre och inre skalskydd fungerar i den aktuella fastigheten. Vi går igenom med klienten vad man bör tänka på gällande telefoni, sociala medier, kontakt med omvärlden mm.
Hos oss bor man i egen lägenhet eller villa som inte delas med någon annan. Boendemiljön hos oss har hög standard och ligger centralt . Våra klienter får även individuellt stöd där vi arbetar med våra klienter både i och utanför hemmet för att hitta en bra struktur för vardagslivet för det ska vara tryggt att bo, verka och leva hos oss.

Våra tjänster utförs av kompetent personal, vi har god tillgänglighet, hög servicegrad Jourberedskap och kvalitét.
Jourtelefon DAG SOM NATT 365 /ÅR
Alltid på plats inom 20 minuter.

Vi arbetar med skyddsinsatser, riskbedömningar och säkerhets planeringar med samtliga klienter.
Riskbedömning med FREDA/PATRIARK
Säkerhetsplanering.
Stödjande samtal och krissamtal.
Fria säkra TRANSPORTER- över hela Sverige.
Behovsanpassad bemanning.
Arbeta med ämnet att leva under skydd.
Säkra aktiviteter.
Juridiskt stöd.


Syftet med skyddat boende.

Är att stödja och åter integrera så väl enskilda eller familjer som flyr våldsutsatta situationer. Att öka säkerheten, tryggheten för de skyddssökande. Vi jobbar med att förebygga fortsatt våldsutsatthet och att stödja den skyddssökande i att få en självständig och trygg tillvaro så att ditt andra hem blir ditt nya hem.
Vi erbjuder lägenheter med stöd utifrån individuella behov. Problematiken består ofta i att klienten är utsatt för psykiskt eller fysiskt våld.

Våra stöd & Riskbedömningar.

Under boendetiden arbetar vi aktivt med samtalsstöd - bearbetande och motiverande samtal.
Vi erbjuder praktiskt och psykosocialt stöd vid kontakt med myndigheter och andra samhällsinsatser.
Vårt mål är att öka säkerheten och tryggheten för de skyddssökande och att förebygga fortsatt utsatthet där vi stödjer den skyddssökande i processen att skapa sig en självständig tillvaro.
Riskbedömning och skyddsutredning enligt FREDA/PATRIARK
Medföljande barn i behov erbjuds “Trappansamtal”

Våra boendeformer.
Våra boenden är självhushåll. Där bor familjen i egen lägenhet eller villa som inte delas med några andra.Tanken med självhushåll är att klienten ska återgå till att leva så normalt som möjligt, tar hand om det mesta på egen hand med ett förstärkt stöd.
Klienten skall själv ansvara för matinköp, tvätt, och städning. Tanken med självhushåll är att under så hemlika förhållanden som möjligt ta ansvar för det egna boendet. Vi erbjuder boenden i alla storlekar 1-14 personer.
Våra boende ligger nära samhällstjänster såsom vårdcentral, matbutiker mm.
Ett tryggt eget boende är bra för barnen och hela familjen.
Våra boenden innehåller.
Egen fullt utrustad lägenhet eller fristående villa med Wifi
Egen kontaktperson
Personlig genomförandeplan
Bra kommunikationer tåg / buss
Stöd i myndighetskontakter och andra nödvändiga kontakter
Juridiskt stöd
Hjälp med kostnadsfria transporter
Hjälp med andra praktiska frågor
Närhet till förskola, skola & gymnasium
Närhet till mataffärer
Boenden där man får ha med sig husdjur

Vi erbjuder.
Vi vill göra det enkelt att bo verka o leva på ny ort.
Att få vardagen att fungera är något som vi tycker är viktigt. Vi vill hjälpa klienterna till ett liv som påminner om vanligt vardagsliv med både vardag och helg.
Vardagen är full av frågor som rör det praktiska. Vi finns där för att hjälpa, vi har kontaktpersoner som kommer på besök.
Det här gör vi genom att erbjuda boenden nära skola och dagis för vi vet att skolan är en trygg punkt i vardagen och det bidrar även till en ökad stabilitet i en utsatt situation.
”Vi samarbetar med skolan och hjälper till med kontakten mellan skolan och klienten”

Tiden efter boendet.

Många av våra klienter behöver ett eget boende efter sin vistelse hos oss.
Bostadsbristen har gjort det svårare att hitta boende idag.
Därför vill vi på Yoursecondhome erbjuda våra klienter det lilla extra med en bostadsgaranti.
Vår erfarenhet är att många av våra klienter har det än svårare att hitta bostad. Orsakerna till detta kan vara många, problem med språket, svag ekonomi eller andra anledningar att få ett eget hyreskontrakt exempelvis bristfällig kunskap om hur bostadsmarknaden fungerar.
Vi är behjälplig klienterna att söka bostad men framför allt att informera klienten att själv söka boende. Idag är möjligheterna många privata hyresvärdar, kommunala bostadskön, mm. Vår personal är där för att ge råd, vilka möjligheter som finns. Detta för att klienterna själva ska vara mera aktiva i att leta lägenhet.
Hjälp och utlåning av tekniska hjälpmedel för att kunna söka bostad, så som surfplattor och datorer.
Genomgång i hur bostadsmarknaden ser ut just nu, vilka aktörer och möjligheter som finns.
Hur man anmäler sig till kommunala bostadskön.
Hur man letar upp och kontaktar privata hyresvärdar.
Vi är behjälpliga med att ställa klienten i bostadskö
Ibland har vi tyvärr upplevt att familjen har gjort sitt bästa men har ändå inte lyckats hitta något eget boende med ett eget hyreskontrakt under tiden de bor i våra lägenheter och villor. Detta skapar frustration hos både klienter och placerande myndigheter. Därför har vi infört bostadsgaranti som garanterar familjen ett eget hyreskontrakt när de bott hos oss i 12 månader under boendeformen Ref/ utslussningsboende.
Skyddat boende ger förtur till vår boendeform Ref/Utslussningsboende
Läs mer under boendeformen Ref/Utslussningsboende

Säkerhet

Vi har olika säkerhetsnivåer i våra boenden.
Vissa boenden är helt skal skyddat med överfallslarm, dessa är direkt kopplade mot åtgärd.
Vissa boenden är utrustade med överfallslarm, dessa är direkt kopplade mot åtgärd.
Vissa boenden finns digital inspelningsbar dörrkikare.

Tekniskt skydd

Om det finns en allvarlig hotbild mot den våldsutsatta kan hon eller han via polisen få tillgång till “tekniskt skydd“.
Det kan röra sig om larmtelefon med direkt koppling till polisen och / eller överfallslarm.
Sådana trygghetspaket kan kombineras med andra skyddsmetoder.
Vid behov är vi behjälpliga klienten att samordna och installera eventuella tekniska lösningar samt initiera en kontakt mot myndigheter och polis.…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Lediga boenden.
1 st Ledig villa, för upp till 6 personer.
•1st Ledig villa, för upp till 9 personer.

Boendena är centralt belägna nära skola dagis, kommunikationer.

Prislista & exempel *
•En vuxen: 995kr/dygn.
•Vuxen samt medföljande barn: 1 408kr/dygn
•Exempel totalpris1 vuxen, 1 barn 1 408kr/dygn
•Exempel totalpris1 vuxen, 5 barn 1 408kr/dygn
•Exempel totalprisfamilj upp till 6 pers. 1 408 kr/dygn
•Exempel totalprisstorfamilj, från 7 personer * 1 408 kr/dygn

•* Bostadsgarantin gäller inte storfamilj.

•Extra stöd ingår i priset.

"AB Your Second Home Skyddat boende" ansvarar för riktigheten i uppgifterna på denna sida samt för eventuella upphovsrättsfrågor avseende bilder, filmer och broschyrer länkade till denna sida. HVBGuiden.se är inte en tillståndsmyndighet. Verksamheterna ansvarar själva för riktigheten i respektive tillstånd. Läs mer på Inspektionen för Vård och Omsorg: ivo.se

Diagnosgrupp
Hedersrelaterat
Misshandlade kvinnor
Misshandlade män
Sexuella övergrepp
Lagrum
SoL 4.1 - Bistånd för boende
Målgrupp
Föräldrar och barn
Gravida
Kvinnor och män
Par
Särskilda upplysningar
Akuthem
Kan ta emot rörelsehindrade patienter