HVBGuiden.se
HVBGuiden.se
Hitta rätt HVB-hem, familjehem, stödboende, skyddat boende eller öppenvård
Glömt lösenordet?
 

TRANA FUTURUM

Besöksadress: Trana Psykologer, Blästergatan 3
Postadress: 432 32 Varberg
Placeringsansv: Maria, 0763-145967
Platsantal: 7
Lagrum: LVM, SoL 7.1.1, SoL 4.1


Målgrupp: Vi erbjuder skyddat boende för våldsutsatta män, kvinnor, barn samt hela familjer. Vi ordnar
skyddsplaceringar i olika boendeformer, både planerade och akuta placeringar. Med individuella
lösningar för skyddat boende hjälper vi de som behöver det.
De boendes säkerhet är central. Vi kan snabbt ordna larm och andra praktiska faktorer gällande
skydd. Vi arbetar med de evidensbaserade riskbedömningarna PATRIARK, SARA:V3 och FREDA.
I teamet på Futurum finns mångårig erfarenhet och hög kompetens inom hedersrelaterat våld och
förtryck, samt våld i nära relationer.
Trana Futurums arbete i våra stödboenden för vuxna är utformat för att hjälpa personer som har
svårt att hitta en hållbar och trygg livssituation på egen hand. Till exempel till följd av ett missbruk,
sociala utmaningar eller psykisk ohälsa. Trana Futurum samordnar insatser utefter varje individs

behov och erbjuder extra stöd och behandling i olika former. Vi kan även hjälpa individen att kom-
ma igång med sysselsättning.

Behandlingsinnehåll: • Våld i nära relation
• Hedersrelaterat våld
• Avhoppare
• Beroendeproblematik
• PTSD
• Trauma

• Psykologsamtal
• Neuropsykiatrisk utredning
• Bedömning av personlighetsstörning/ångest/depression
• KSL och ÅP
• MI
• ASI
• Drog-/alkoholterapeut
• KBT-terapeut
• ADL-träning
• Social färdighetsträning
• Sysselsättning

Geografi: Halland, Västra Götaland samt Skåne

Huvudman: Mathias Ortlieb

Org nr: 559306-8967

Upptagningsområde: Hela Sverige

Inskrivningsförfarande: Akut samt planerade. Risk / Säkerhetsbedömningar görs vid varje placeringstillfälle.

Språk: Svenska, Engelska, Arabiska

"TRANA FUTURUM" ansvarar för riktigheten i uppgifterna på denna sida samt för eventuella upphovsrättsfrågor avseende bilder, filmer och broschyrer länkade till denna sida. HVBGuiden.se är inte en tillståndsmyndighet. Verksamheterna ansvarar själva för riktigheten i respektive tillstånd. Läs mer på Inspektionen för Vård och Omsorg: ivo.se

Behandlingsmetod
Arbetsförberedande träning
CRA
Familjeterapi
HAP, Haschavvänjningsprogrammet
KBT
Kriminalitetsprogram
Lösningsfokuserat arbetssätt
MI, motiverande samtal
Miljöterapi
Mindfulness
PDT, Psykodynamisk Psykoterapi
PTC
Parterapi
Trauma
Våld i nära relation
Yoga
ÅP
Inriktning
Abstinensbehandling/Avgiftning
HBTQ
Hedersrelaterat
Incest
Inlärningsvårigheter
Kriminalitet
Misshandlade kvinnor
Misshandlade män
Sexuella övergrepp
Övergreppsspecifik
Lagrum
Insats / LVM
Insats / SoL 4.1 - Bistånd för boende
Insats / Socialtjänstlagen (SoL) 7 kap. 1 § p. 1
Målgrupp
Föräldrar och barn
Gravida
HBTQ
Kvinnor och män
Par
Sjukdomar och Besvär
ADHD / ADD
Alkoholberoende
Antisocial personlighetsstörning
Autismspektrum
Bipolär sjukdom
Borderline / Emotionell Instabil Personlighetsstörning
Depression
Dubbeldiagnos / Samsjuklighet
Fobier
Läkemedelsberoende
Narkotikaberoende
Neuropsykiatriska diagnoser
OCD, Tvångssyndrom
PTSD, Posttraumatisk Stressyndrom
Psykosocial problematik
Spelmissbruk
Tourettes syndrom
Trauma
Ångestsyndrom
Övriga psykossjukdomar
Särskilda upplysningar
Akuthem
Kan ta emot rörelsehindrade