HVBGuiden.se
HVBGuiden.se
Hitta rätt HVB-hem, familjehem, stödboende, skyddat boende eller öppenvård
Glömt lösenordet?
 

Fristaden skyddsjour

Mobil: 0725-64 51 54
Tfn: 0725-64 51 54

Föreståndare: Andre
Placeringsansv: Martina och Nina
Platsantal: Plats för 16 familjer


Målgrupp: Fristaden skyddsjour är specialinriktade på skydd och stöd för individer och hela familjer.
För oss är barnen i särskilt fokus. Vi har egen barnverksamhet som är öppen dagtid/kvällstid, samt helg efter behov.

Behandlingsinnehåll: Insatser bedöms utefter behov och uppdrag.

* Individuella stödinsatser

* Kostnadsfri hämtning i hela Sverige med ospårbara fordon

* Bostadsgaranti

* Omfattande barnverksamhet med ansvarig barnpedagog, öppen minst 5 dagar/kvällar i veckan, samt helg vid behov.

* Spetsinriktat psykolog och samtalscoach, MI/KBT

* Kontaktmannaskap efter utflytt

* Våra lägenheter är centralt belägna med närhet till polisstation och sjukhus.

* Vi tar emot 16 familjer/individer på en personalstyrka av 16 anställda (9 skyddsassistenter, samt 7 övriga anställda). Därav kan vi erbjuda bra personaltäthet.

Personalen är utbildad i Patriark, FREDA, MI-samtal, krishantering/TRAUMA, självförsvar mm. Hela styrkan är utbildad i TMO (Traumamedveten omsorg) Vi har lång erfarenhet av skydd, VINR, hedersrelaterad våld och förtryck, interkulturell kompetens, kriminalitet, missbruk, psykiatri och neuropsykiatriska funktionsnedsättningar.

Hög hotbild
Vi har möjlighet att ta emot placeringar med hög hotrisk och kan erbjuda personskydd på hög nivå.

Geografi: Södra Sverige

Upptagningsområde: Hela Sverige

Språk: Engelska, arabiska, somaliska, franska, till viss del dari

Övriga upplysningar: Samtliga kommuner som svarat på vår kvalitetsundersökning rekommenderar vårt boende!

Be gärna om våra referenser.

"Fristaden skyddsjour" ansvarar för riktigheten i uppgifterna på denna sida samt för eventuella upphovsrättsfrågor avseende bilder, filmer och broschyrer länkade till denna sida. HVBGuiden.se är inte en tillståndsmyndighet. Verksamheterna ansvarar själva för riktigheten i respektive tillstånd. Läs mer på Inspektionen för Vård och Omsorg: ivo.se

Behandlingsmetod
KBT
MI, motiverande samtal
Parterapi
Trauma
Våld i nära relation
Inriktning
Hedersrelaterat
Kriminalitet
LARO
Misshandlade kvinnor
Misshandlade män
Sexuella övergrepp
Målgrupp
Föräldrar och barn
Gravida
Kvinnor och män
Par
Pojkar och flickor
Sjukdomar och Besvär
ADHD / ADD
Autismspektrum
Depression
PTSD, Posttraumatisk Stressyndrom
Trauma
Ångestsyndrom
Särskilda upplysningar
Akuthem
Jourhem