Sveriges största söktjänst för Hem Vård och Boende
Kostnadsfri placeringshjälp för socialtjänsten  020-10 40 99
Glömt lösenordet?

Gårdens Boende - Skyddat boende och Stödboende

Mobil: 070-332 01 73

Föreståndare: Mattias Hultman
Placeringsansv: Mattias Hultman 0703320173
Platsantal: 10
Lagrum: SoL 4.1


Målgrupp: Kvinnor med eller utan barn utsatta för våld i nära relation eller hedersrelaterat våld och/eller förtryck.

BOENDET: Vi är etablerade och har skyddade boenden och tar emot personer som är utsatta för hot, våld i nära relation eller hedersrelaterat våld och förtryck. Vi tar emot kvinnor med och/eller utan barn.

Vi kan också ta emot för placering utomlands med personal (vid särskilt avtal).

Vi är bemannade dygnet runt och är tillgängliga för akuta placeringar dygnet runt! Hos oss arbetar erfaren personal med flerårig erfarenhet inom skyddat boende, familjehem, HVB-boende ensamkommande flyktingbarn, som har varit utsatta för våld och förtryck.

Boendet består både utav kollektivt boende samt att vi har platser i skyddslägenheter samt mindre hus.
Möjlighet finns att ta emot husdjur.

Gårdens Boende erbjuder den boende: Kartläggningsinsatser, stödsamtal, aktiviteter utifrån önskemål (promenader, utflykter, gym, etc).

Sysselsättning i form praktiktjänster hos lokala företagare, webb-utbildning, hjälp med myndighetskontakter, hjälp med ekonomisk planering, framtidsplanering, utslussning och bostadsletande.

Fokus ligger på social samvaro med en meningsfull vardag, hälsofrämjande aktiviteter, fysisk och psykisk träning och en början till att planera framtiden.

På Gårdens Boende finns möjlighet till juridisk konsultation, som är vanligt att man behöver stöd i, när man lever i skydd.

Barnen är viktiga i vår verksamhet och att de blir sedda och lyssnade på är en självklarhet. Därför är A och O trygghet och skydd. Gårdens Boende har en egen kontaktperson som är barnansvarig. Vi har även tillgång till pedagoger som undervisar på boendet om så krävs, i annat fall kommer naturligtvis baren att på gå i skola och förskola på närbelägen ort.

Vi har nära arbete med skolan och förskolan där ”våra barn” går/kommer att gå i. Vi arbetar nära med skolan så att vi tillsammans kan se till att varje enskilt barn får det stöd som den behöver i skolmiljön.

På Gårdens Boende stimuleras det till lek, lust och kreativitet hos barnen plockas fram. Enskilda stödsamtal med barnen erbjuds. Planeringen för detta görs i samförstånd med föräldern.

Vi har aktiviteter som både föräldern och barnet/barnen kan göra gemensamt eller var och en för sig. I all form av aktivitet så finns även personalen tillgänglig och aktiv.

Gårdens Boende har psykolog och läkare knutna till verksamheten.

Upptagningsområde: Hela landet

Inskrivningsförfarande: När personen/personerna kommer till boendet har vi ett inskrivningssamtal och information om oss (informationen tas även upp efter en tid då fokuset inte är på oss i sådant tidigt skede).
För att återkoppla så har vi månatlig rapportering till personens/personernas socialhandläggare i sin hemkomun.

Språk: Svenska, Spanska, Tyska, Engelska samt att det finns tillgång till Bangla och Dari.

Övriga upplysningar: Ledningen och personalen har lång erfarenhet inom skyddat boende, HVB-ensamkommande flyktingbarn, flyktingar. Personalen består av både kvinnor och män och i blandade åldrar.

"Gårdens Boende - Skyddat boende och Stödboende" ansvarar för riktigheten i uppgifterna på denna sida samt för eventuella upphovsrättsfrågor avseende bilder, filmer och broschyrer länkade till denna sida. HVBGuiden.se är inte en tillståndsmyndighet. Verksamheterna ansvarar själva för riktigheten i respektive tillstånd. Läs mer på Inspektionen för Vård och Omsorg: ivo.se

Diagnosgrupp
Hedersrelaterat
Misshandlade kvinnor
Misshandlade män
Lagrum
SoL 4.1 - Bistånd för boende
Målgrupp
30 år och uppåt
Endast kvinnor
Endast män
Föräldrar och barn
Gravida
Kvinnor och män
Par