HVBGuiden.se
HVBGuiden.se
Hitta rätt HVB-hem, familjehem, stödboende, skyddat boende eller öppenvård
Glömt lösenordet?

Tutus AB

Besöksadress: (denna information visas ej för oinloggade)
Postadress: (denna information visas ej för oinloggade)
Föreståndare: (denna information visas ej för oinloggade)
Platsantal: 23 platser plus barn.


Målgrupp: Vi utför uppdrag åt Socialtjänsten som är av varierande karaktär. De mest återkommande ärendena handlar om våld i nära relationer, med inslag av psykiskt, fysiskt eller sexuellt våld, HBTQ samt hedersbrott. Vi värnar också om barnperspektivet och har särskilt utbildad personal som kan möta barn i kris och upplevt trauma.
Vår verksamhet arbetar även med att ge skydd åt individer som behöver hjälp ur det kriminella livet samt vittnesskydd, där samverkan sker med särskilda enheter inom Polismyndigheten. De operativa skyddskonsulenterna har tillsammans mer än 30 års erfarenhet av akut-och utredningsplaceringar inom statlig ungdomsvård med pojkar som dömts till LSU och LVU.

Tutus AB tar emot enskilda individer, par och familjer samt medföljande barn, oavsett ålder.
(den person/personer som är huvudsakligt sökande måste vara över 18 år).

Behandlingsinnehåll: Skyddspersonal har genomgått en mängd olika utbildningar som riktar sig till att hjälpa, motivera och stötta den person eller familj som är- eller har varit utsatt för våld i nära relation. Vår personal är utbildad i strukturerad/evidensbaserade utbildningar i MI, KBT, ÅP, ART, Trappan, FREDA, SARA-SV, PATRIARK V2, Traumamedveten Omsorg m.m.
Personalen har också genomgått en mängd olika utbildningar riktade mot att jobba med VINR relaterade ärenden.

Tutus är också HBTQ certifierade under 2022.

Geografi: Göteborg och närliggande kommuner.

Org nr: (denna information visas ej för oinloggade)

Upptagningsområde: Vi har möjlighet att hämta akut, alla tider på dygnet, året runt, inom en radie av 50 mil.
Verksamheten har upptagningsområde i hela landet vid planerad inflyttning.

Inskrivningsförfarande: Placeringförfrågan sker i direkt överenskommelse med placeringsansvarige på Tutus AB.

Språk: Vi tar emot klienter som talar alla språk. Vi använder oss alltid av plats- eller telefontolk vid behov.

Övriga upplysningar: Vi erbjuder skyddade lägenheter som boendeform där vi valt att geografiskt sprida skyddsadresserna över stora delar av Västra Götaland, detta för att lättare kunna möta uppdragsgivarens kartmässiga efterfrågan utifrån hotbilden. Samtliga lägenheter är lokaliserade antingen i eller utanför städer och tätorter för att möjliggöra nära tillgång till livsmedelsbutiker, bank, tand- och sjukvård samt kollektivtrafik. Varje inskriven placering har tät kommunikation och levande möten med en utsedd skyddskonsulent som stöttar och vägleder den inskrivne mot ett nytt liv.

Lägenheternas storlek och antal rum anpassas efter antal personer som ingår i uppdraget.
Alla klienter utrustas med GPS-positionerat överfallslarm som är standardiserat i samtliga skyddslägenheter för att öka trygghet och säkerhet.

"Tutus AB" ansvarar för riktigheten i uppgifterna på denna sida samt för eventuella upphovsrättsfrågor avseende bilder, filmer och broschyrer länkade till denna sida. HVBGuiden.se är inte en tillståndsmyndighet. Verksamheterna ansvarar själva för riktigheten i respektive tillstånd. Läs mer på Inspektionen för Vård och Omsorg: ivo.se

Behandlingsmetod
ART
KBT
MI, motiverande samtal
Våld i nära relation
ÅP
Inriktning
HBTQ
Hedersrelaterat
Misshandlade kvinnor
Misshandlade män
Sexuella övergrepp