HVBGuiden.se
HVBGuiden.se
Hitta rätt HVB-hem, familjehem, stödboende, skyddat boende eller öppenvård
Glömt lösenordet?

Grannhuset - Skyddat boende

Placeringsansv: Maria Moraes, 0735084304
Lagrum: SoL 7.1.4


Målgrupp: Grannhuset är ett skyddat boende beläget i Mellansverige som tar emot våldsutsatta kvinnor från 21 år med eller utan barn. Vi erbjuder gruppboende i två hus, stödlägenheter samt möjlighet till eget större boende för kvinnor som kommer med fler än ett barn.

Med vår gedigna kunskap är vi ledande när det gäller att ta emot personer som utsatts för hedersrelaterat våld och förtryck. Vi gör utförliga Patriark-riskbedömningar och har många samtal med alla i familjen kring hur det hedersrelaterade våldet påverkar dem och hur de kan hantera det.

Vi arbetar efter Socialstyrelsens rekommendationer för skyddat boende och utifrån ett stärkt barnperspektiv. Vi ser helheten och arbetar utifrån att alla delar i vardagen ska fungera och att klienten ska bli självständig och ha ett nytt nätverk kring sig när placeringen avslutas.

Vår verksamhet erbjuder utöver boendeverksamheten även kartläggning och riskbedömning, utbildningar, skolbesök, tjej- och killgrupper samt enskild stöttning för den som möter barn och unga som utsätts för hedersrelaterat våld och förtryck.

Behandlingsinnehåll: Stöd och aktiviteter erbjuds efter behov och önskemål.
När det vistas barn på boendet så erbjuds alltid minst en utflykt/aktivitet med barnfokus i veckan.
I gruppboendet finns ett mindre gym, spel, böcker, leksaker och en stor trädgård att vistas i.
Vi erbjuder rabatterat pris till olika typer av friskvård så som styrketräning, massage eller yoga via våra samarbetspartners.
Vårt fokus ligger på social samvaro med en meningsfull vardag utifrån individens förutsättningar och önskemål. Vi ser att fysisk aktivitet bidrar till bättrad mental hälsa och stärker individens självkänsla och kroppskännedom.Redan från början planerar vi för hur tiden efter boendet hos oss ska se ut.
När det blir aktuellt erbjuder vi omfattande stöd och resurser för att börja bygga det egna livet igen. Genom våra samarbetspartners kan vi erbjuda lägenhet för de som har ekonomisk möjlighet att stå på eget kontrakt. I nära samarbete med näringslivet har vi möjlighet att garantera praktikplats och arbetsträning samt erbjuder stöd med CV och jobbsökande.
Vi kan bistå med kvalificerat kontaktmannaskap vid behov, samt stödlägenhet som ett första steg mot eget boende.

Geografi: Grannhusets koncept bygger på att alla våra fastigheter är belägna i lugna familjära områden, nära till skola, dagis och fritidsaktiviteter.
I alla områden finns en närhet till vårdcentral, matbutiker och kollektiva förbindelser som främjar möjligheten att kunna leva ett så normalt liv som möjligt och ökar den enskildes möjlighet självständighet.

Upptagningsområde: Hela landet

Övriga upplysningar:

Personal och ledning

På boendet arbetar utbildad och erfaren personal med flera års dokumenterad erfarenhet av behandlande arbete.
Vi driver vår verksamhet på en feministiskt värdegrund och är partipolitiskt och religöst obundna.
I verksamheten arbetar endast kvinnor och vi utför alltid kontroll i brotts och misstankeregister vid nyanställning samt kontinuerligt under anställningens tid.

Säkerhetsplanering

Kontinuerlig säkerhetsplanering och säkerhetstänk är en självklar del av vår vardag.
En individuell plan görs från första veckan och fortlöper hela vistelsen.
Boendena har skalskydd i form av lås, larm, insynsskydd mm.
Det viktigaste säkerhetsarbetet ser vi är de förebyggande åtgärderna där den boende är en samarbetspartner i planeringen för sin egen säkerhet.
Detta innebär att inte röja vistelseort för någon, stänga av sociala medier, byta telefon och telefonnummer, ansöka om sekretessmarkering mm.

En hot- och riskbedömning utförs på boendet samt en genomförandeplan. I samråd med den boende och socialtjänst sätter vi upp mål, delmål samt identifierar primära och långsiktiga behov av stöd, vård och/eller behandling.

Stärkt barnperspektiv

Vårt fokus på barnen innebär att vi erbjuder en separat introduktion, genomförandeplan och kontaktperson just för barnen under tiden hos oss. Grannhusets fysiska miljö är anpassad efter och framtagen för passa just barn och ungdomar. Boendet stimulerar till lek, lust och kreativitet hos i en så hemlik miljö som möjligt.

Utsluss

Ett skyddat gruppboende bör alltid ses som en temporär lösning. Därför fokuserar vi tidigt på att hjälpa klienten vidare till egen lägenhet, praktik, arbete, studier eller annan lämplig sysselsättning. Vi erbjuder ekonomisk rådgivning, tillgång till jobbcoach och möjlighet till motiverande samtal.

"Grannhuset - Skyddat boende" ansvarar för riktigheten i uppgifterna på denna sida samt för eventuella upphovsrättsfrågor avseende bilder, filmer och broschyrer länkade till denna sida. HVBGuiden.se är inte en tillståndsmyndighet. Verksamheterna ansvarar själva för riktigheten i respektive tillstånd. Läs mer på Inspektionen för Vård och Omsorg: ivo.se

Behandlingsmetod
ACT
ART
DBT
KBT
Lösningsfokuserat arbetssätt
MI, motiverande samtal
Mindfulness
Våld i nära relation
Inriktning
HBTQ
Hedersrelaterat
Misshandlade kvinnor
Misshandlade män
Sexuella övergrepp
Lagrum
Insats / Socialtjänstlagen (SoL) 7 kap. 1 § p. 4
Målgrupp
Föräldrar och barn
Gravida
HBTQ
Kvinnor och män
Sjukdomar och Besvär
Depression
PTSD, Posttraumatisk Stressyndrom
Psykosocial problematik
Trauma