HVBGuiden.se
HVBGuiden.se
Hitta rätt HVB-hem, familjehem, stödboende, skyddat boende eller öppenvård
Glömt lösenordet?

Mariagården

Placeringsansv: Robert Hallingström, 070-272 87 03
Platsantal: 8
Lagrum: LVU, SoL 7.1.1, SoL 4.1, SoL 6.1


Målgrupp: Mariagården erbjuder skyddat boende för kvinnor som blivit utsatta för hedersrelaterat våld och våld i nära relation. Mariagården tar emot kvinnor i åldern 18år och uppåt med eller utan barn.

Mariagården Utsluss erbjuder skyddat boende i separata lägenheter för kvinnor, familjer och män som är utsatta för hedersrelaterat våld och våld i nära relation från 18 år och uppåt, med möjlighet att ta med husdjur.

Behandlingsinnehåll: På Mariagården skapar vi gemensamt en hemmiljö som innebär både vila och en givande fritid som ger möjlighet till att växa och läka.
Personal med pedagogisk utbildning och erfarenhet hjälper den boende att bearbeta sorger och trauman. All personal är utbildad inom motiverande samtal, MI. Vi har nära samarbete med psykolog och sjukvård på ett säkert sätt. Flickan/kvinnan får stöd i att förbättra hälsan och uppmuntras till ett aktivt liv, vilket speglas i de aktiviteter som erbjuds av boendena.
Personalen arbetar för att stärka flickans/kvinnans egna kraft och förmåga. Vi arbetar för att uppnå en bra balans mellan den psykiska och fysiska hälsan och fokuserar på olika friskfaktorer såsom utbildning och sysselsättning.
Målet är att flickan/kvinnan ska kunna skapa sig ett eget tryggt och säkert liv med vänner och aktiviteter.
En kontaktperson tilldelas varje flicka/kvinna och barn. Kontaktpersonen har den lilla extra kontakten med flickan/kvinnan eller barnet. men all personal på boendena stöttar och hjälper alla boenden med:
√ Sekretessmarkering och särskild postadress
√ Namnbyte
√ Polisanmälan
√ Ansöka om ekonomiskt bistånd.
√ Ansökan om förskola eller skola.
√ Olika myndighetskontakter
√ Vårdkontakter
√ Diverse inköp
√ Säkerhetsutbildning SKA tillsammans med säkerhetsansvarig och övrig personal.
Vi har certifierad personal som utför hot och riskbedömningar enligt SARA, PATRIARK och SAM. På uppdrag av socialtjänst utför vi riskbedömningar enligt dessa verktyg.
Barnperspektiv:
Vi har särskilda utsedda barnansvariga på boendet för att synliggöra och bekräfta barnen. Vi erbjuder olika aktiviteter som är barnanpassade. Boendet ligger nära skog och natur vilket även möjliggör aktiviteter i friluftsmiljö.

Upptagningsområde: Mariagården tar emot från hela Sverige.
Mariagården hämtar i hela Sverige.

Inskrivningsförfarande: Inskrivningsprocessen sker genom samarbete/överenskommelse med socialtjänsten. Socialtjänsten gör en skyddsbedömning och bland annat utifrån den utarbetas en behandlingsplan/ genomförandeplan i samråd med den inskrivne, ansvarig socialsekreterare samt flickans kontaktperson på Mariagården.
Insatsens längd varierar och avslutning sker i samarbete med socialtjänsten och den inskrivne. Den är väldigt individuell på grund av ålder, hotbild, självkänsla med mera.

Övriga upplysningar: Mariagården tar emot kvinnor i åldern 18år och uppåt med eller utan barn. Huset är utrustat med kameraövervakning och direktkopplat larm till bemannad larmcentral. Personal finns tillgänglig på plats på boendet dygnet runt.
Rummen på Mariagården är inredda med värme och kärlek och det finns stora samlingslokaler, lek- och pysselrum och trädgård som erbjuder många aktiviteter. Mariagården kännetecknas av en familjär stämning och hög säkerhet där personal stöttar och uppmuntrar till en positiv utveckling.
Målet för oss på Mariagården är att flickan/kvinnan vid utflytt ska kunna klara ett självständigt liv, ha god hälsa samt kunna ta ansvar för sin egen trygghet och säkerhet.

UTSLUSS
Mariagården Utsluss har flera lägenheter och alla är i mycket fint skick och är fullt utrustade. Lägenheterna har direktkopplat larm till bemannad larmcentral.
Mariagården Utsluss erbjuder skyddat boende i separata lägenheter för kvinnor, familjer och män som är utsatta för hedersrelaterat våld och våld i nära relation från 18 år och uppåt, med möjlighet att ta med husdjur.

De boende ges under utslusstiden utbildning i allt sådant som behövs för att klara ett eget ansvarsfullt liv såsom att laga mat, tvätta, veta hur man kontaktar vårdinrättningar, hålla ordning på sin ekonomi etc. Sammantaget en fördjupad ADL-träning, allmän daglig livsföring.
Personal går igenom grundläggande lagar och regler som finns i Sverige med de boende. De får även information om rättigheter och skyldigheter, normer och värderingar som gäller i Sverige. Personal bokar in regelbundna träffar/samtal med de boende och det finns personal tillgänglig per telefon dygnet runt på Mariagården.
Stöttningen kan till exempel innebära:
• Att strukturera vardagen.
• Att ta kontakt med myndigheter.
• Att knyta sociala kontakter.
• Stöd kring studier och arbete.
• Söka eget boende

"Mariagården" ansvarar för riktigheten i uppgifterna på denna sida samt för eventuella upphovsrättsfrågor avseende bilder, filmer och broschyrer länkade till denna sida. HVBGuiden.se är inte en tillståndsmyndighet. Verksamheterna ansvarar själva för riktigheten i respektive tillstånd. Läs mer på Inspektionen för Vård och Omsorg: ivo.se

Behandlingsformer
BBIC
Behandlingsmetod
MI, motiverande samtal
Inriktning
Hedersrelaterat
Misshandlade kvinnor
Sexuella övergrepp
Lagrum
Insats / LVU
Insats / SoL 4.1 - Bistånd för boende
Insats / SoL 6.1 - Familjehem
Insats / Socialtjänstlagen (SoL) 7 kap. 1 § p. 1
Målgrupp
30 år och uppåt
Endast flickor
Endast kvinnor
Föräldrar och barn
Kvinnor och män
Par
Särskilda upplysningar
Akuthem
Personalhandledning