HVBGuiden.se
HVBGuiden.se
Hitta rätt HVB-hem, familjehem, stödboende, skyddat boende eller öppenvård
Glömt lösenordet?

Sjöändan- ett Hem med Hjärta

Tfn: (denna information visas ej för oinloggade)

Föreståndare: (denna information visas ej för oinloggade)
Placeringsansv: (denna information visas ej för oinloggade)
Platsantal: Antal platser är c 10-15, fördelade på 3 olika boenden
Lagrum: SoL 4.1


Målgrupp: Sjöändan skyddade boende tar emot våldsutsatta kvinnor och män och deras medföljande barn. Boendet består av ett gruppboende där varje kvinna/familj får ett eget rum och delar kök, vardagsrum och hygienutrymmen med övriga boende. Boendet har plats för 9 kvinnor med medföljande barn och är bemannat dygnet runt. Sjöändan har ytterligare ett boende som består av en egen lägenhet med eget hushåll som är belägen på en häst gård där det finns möjlighet att vistas och sysselsätta sig i stall miljö. Fina, lugna strövområden finns runt gården. Boendet på gården är bemannat dygnet runt. Sjöändan har också en centralt belägen lägenhet som är bemannat dagtid och där finns det även tillgång till jourtelefon dygnet samt personal. Utsluss boendet ligger mycket centralt med gångavstånd till mataffärer och dylikt. Personalen på våra boenden består av socionomer, behandlingspedagoger, en samtalscoach samt en fd polis som är säkerhetsansvarig med lång erfarenhet av våld i nära relation. Säkerhets ansvarig genomför på begäran hot och riskbedömningar enligt metod SARA och PATRIARK .
Husdjur är välkomna att ta med. Vi kan även ta emot hästar.

Behandlingsinnehåll: I boendet erbjuds kvinnorna krisbearbetande samtal och stöd i kontakter med myndigheter. I samarbete med uppdragsgivaren – socialtjänsten, utformas en genomförandeplan med en beskrivning av hur målen i uppdraget ska uppnås. Säkerhetsansvarig personal utför en hot- och riskbedömning med hjälp av strukturerade bedömningsinstrument som SARA och PATRIARK. Kvinnorna får information om hur de ska medverka till sin egen och medboendes säkerhet, samt information om åtgärder som kan behöva vidtas – som t ex polisanmälan, ansökan om sekretessmarkering och eventuellt kontaktförbud. Kvinnorna erbjuds stöd i att skapa en självständig tillvaro efter tiden i boendet och erbjuds stöd efter avslutad placering i form av telefonsamtal och samtal vid behov.

Sjöändans skyddat boende har ett särskilt fokus på medföljande barn, och erbjuder dessa samtalsstöd utifrån ålder och mognad, en egen kontaktperson, stöd i att upprätthålla en fungerande vardag, som skolgång samt aktiviteter och utflykter.

Geografi: Sjöändans skyddade boenden ligger i närheten av samhällstjänster, som vårdcentral, matbutiker, skola och fritidsaktiviteter, vilket främjar möjligheten att kunna leva ett så normalt liv som möjligt och ökar den enskildas möjligheter till självständighet.

Org nr: (denna information visas ej för oinloggade)

Upptagningsområde: Hela Sverige. Vid behov kan Sjöändas personal erbjuda hämtning av kvinnan/familjen.

Övriga upplysningar: På det ena boendet finns möjlighet för kvinnan/familjen att ta med sig sin hund, katt och andra djur. Man kan även ta med sig sin häst.

"Sjöändan- ett Hem med Hjärta" ansvarar för riktigheten i uppgifterna på denna sida samt för eventuella upphovsrättsfrågor avseende bilder, filmer och broschyrer länkade till denna sida. HVBGuiden.se är inte en tillståndsmyndighet. Verksamheterna ansvarar själva för riktigheten i respektive tillstånd. Läs mer på Inspektionen för Vård och Omsorg: ivo.se

Inriktning
Hedersrelaterat
Misshandlade kvinnor
Sexuella övergrepp
Lagrum
Insats / SoL 4.1 - Bistånd för boende
Målgrupp
Föräldrar och barn
Gravida