HVBGuiden.se
HVBGuiden.se
Hitta rätt HVB-hem, familjehem, stödboende, skyddat boende eller öppenvård
Glömt lösenordet?

Mora Ungdomsboende

Besöksadress: (denna information visas ej för oinloggade)
Postadress: (denna information visas ej för oinloggade)
Föreståndare: (denna information visas ej för oinloggade)
Placeringsansv: (denna information visas ej för oinloggade)
Platsantal: 6
Lagrum: SoL 7.1.1


Målgrupp: Ungdomar 16-20.
6 platser i ett extremt förstärkt stödboende med både lägenhet och rum i samma byggnad. Hos oss kan den boende ha möjlighet till vuxenkontakt och trygghet i ett mer kollektivt boende med eget rum, gemensamt kök/vardagsrum. Hos oss kan ungdomar både med och utan diagnos samt psykisk ohälsa bo.
Det finns även möjlighet att bo i egen lägenhet i huset och ändå ha tillgång till gemensamhetsytor och personal dygnet runt. Vi stöttar ungdomar som vill vara drogfria.
Om det behövs psykologutredning, så erbjuder vi det utan extra kostnad.

Behandlingsinnehåll: Vi på Mora Ungdomsboende vill fylla glappet mellan traditionellt stödboende och HVB-hem!
Vi erbjuder ett mycket förstärkt stödboende för unga (16-20) i behov av mer omfattande individuellt anpassat stöd med utgångspunkt i struktur, pedagogik och bemötande. Vi har hög personaltäthet dygnet runt (sovande personal) och vår personal har mycket erfarenhet och kompetens.
Vi vill stötta ungdomar i sin utveckling till självständiga individer, så de på sikt kan klara skolgång, sysselsättning och eget boende. Vårt arbete med det sker systematiskt mot målet med självständighet i vardagen, både ADL och skolgång/sysselsättning. Rent konkret innebär det att de boende får lära sig allt från att t.ex. skaffa rutiner för självomsorg till att sköta ekonomi, prova fritidsaktiviteter, till att laga mat och städa på ett strukturerat sätt.

Geografi: Mora kommun, Dalarna.

Huvudman: (denna information visas ej för oinloggade)

Org nr: (denna information visas ej för oinloggade)

Upptagningsområde: Dalarna med angränsande län.

Inskrivningsförfarande: Förfrågan tas emot av ledningen, möjlighet finns till infomöte och studiebesök där föreståndare/ledning informerar om boende och insats för ungdom, ev vårdnadshavare och socialsekreterare. Vid ankomst får ungdomen en välkomstpärm med program för närmaste veckorna. Personal/kontaktperson tar emot vid inflyttning. Den första tiden i boendet handlar mycket om att kartlägga ungdomens behov.

Övriga upplysningar: Verksamheten drivs av en legitimerad specialistpsykolog och en specialpedagog. Personalen har lång erfarenhet och kompetens med utbildningar såsom behandlingsassistent och socialpedagog. Personalen har även goda kunskaper inom området för autismspektrumstörningar och neuropsykiatriska svårigheter.

Vi som driver verksamheten har hög kompetens inom området för tydliggörande pedagogik, lågaffektivt bemötande och neuropsykologiska funktionsnedsättningar. Personalen erhåller kontinuerlig handledning av både specialistpsykolog och specialpedagog som även finns närvarande i den dagliga driften.

Vi har ett gott samarbete med ortens gymnasium och kan stötta de boende till gymnasiebehörighet eller uppnå en gymnasieexamen. På orten finns Mora Folkhögskola. För de som behöver hjälper vi till att ordna praktikplats.

I Mora finns ett rikt aktivitetsutbud. Hemus med längdspår på vintern och MTB-trails på sommaren. I Grönklitt finns både längd- och utförsåkning. Mora har en simhall och flera gym. Boendet kommer att ha ett litet hemmagym samt hobbyrum.

"Mora Ungdomsboende" ansvarar för riktigheten i uppgifterna på denna sida samt för eventuella upphovsrättsfrågor avseende bilder, filmer och broschyrer länkade till denna sida. HVBGuiden.se är inte en tillståndsmyndighet. Verksamheterna ansvarar själva för riktigheten i respektive tillstånd. Läs mer på Inspektionen för Vård och Omsorg: ivo.se

Lagrum
Insats / Socialtjänstlagen (SoL) 7 kap. 1 § p. 1
Målgrupp
Kvinnor och män
Pojkar och flickor
Sjukdomar och Besvär
ADHD / ADD
Autismspektrum
Neuropsykiatriska diagnoser
Psykosocial problematik
Särskilda upplysningar
Tillståndsbevis utfärdat av IVO