Sveriges största söktjänst för Hem Vård och Boende
Kostnadsfri placeringshjälp för socialtjänsten  020-10 40 99
Glömt lösenordet?

Consolida Stödboende- och Familjehem

Mobil: 070-4588231
Tfn: 010-139 99 99

Besöksadress: Laxå
Postadress: Postgatan 11, 69530 Laxå
Föreståndare: 070-4588231
Placeringsansv: Thomas Jakobsson, 070-4588231
Platsantal: 10-12 platser i stödboenden Laxå och Svartå, 10-12 platser i familjehem för vuxna, de flesta med bredvidboende.


Målgrupp: Vuxna personer med missbruk, kriminalitet och psykisk ohälsa/psykiatri från 21 år och uppåt i stödboende och träningslägenhet.

Ungdomar och vuxna med missbruk, kriminalitet, psykisk ohälsa/ psykiatri från 18 år och uppåt i familjehem.

Behandlingsinnehåll: Vi erbjuder möjlighet tilll:
- Individuell terapi (KBT).
-ACT.
-HSL.
-Läkemedelsassisterad abstinensbehandling.
-Substitutionsbehandling.
-MI.
-Utredning.
-Pedagogiskt stöd och /eller utredning.

Geografi: Vi har små stödboenden i orterna Laxå (Laxå kommun) samt Svartå (Degerfors kommun).

Familjehem i Örebro , Västmanland, Dalarna, Gävleborg, Södermanland mfl.

Träningslägenheter i Värmland, Örebro och Västra Götaland mfl.

Huvudman: Consolida Ajacis AB

Org nr: 559019-1101

Upptagningsområde: Hela Sverige

Inskrivningsförfarande: Tillsammans med socialtjänsten vid placerande kommun gör vi en noggran matchning utifrån varje enskilt ärende.

Språk: Vi erbjuder hjälp med tolkar, flera olika språk.

Övriga upplysningar: Vi har god kontakt med arbetsförmedling samt företagare lokalt. Vi försöker ordna praktik, träningsjobb, körkort samt sunda fritidsaktiviteter.

Vi har egna gym, både för motion och styrka på stödboendet i Laxå.

Vi erbjuder möjlighet till fullständig utredning, HSL,abstinens/substitutionsbehandling, pedagogiskt stöd och utredning.

Vi hämtar klienter i hela Sverige inom 24 timmar.

Vi har inom företaget, terapeuter, socionom, leg speciallärare. Utöver detta anlitar vi på regelbunden basis leg psykiatriker, leg psykolog, leg psykolog samt leg sjuksköterska.

Vi erbjuder lösningar för särskilt vårdkrävande klienter som behöver ensamma med personal utan andra klienter.

"Consolida Stödboende- och Familjehem" ansvarar för riktigheten i uppgifterna på denna sida samt för eventuella upphovsrättsfrågor avseende bilder, filmer och broschyrer länkade till denna sida. HVBGuiden.se är inte en tillståndsmyndighet. Verksamheterna ansvarar själva för riktigheten i respektive tillstånd. Läs mer på Inspektionen för Vård och Omsorg: ivo.se

Behandlingsformer
ACT
ART
Abstinensbehandling/Avgiftning
BBIC
HAP-Haschavvänjningsprogrammet
KBT
LARO. Läkemedelsassisterad behandling
MI, motiverande samtal
Subutex/Metadon-behandling
Diagnosgrupp
ADHD
Alkohol
Aspergers syndrom
Autismspektrumdiagnos
Bipolär sjukdom
Borderline
Dubbeldiagnos
Fobier/Depressioner
Hedersrelaterat
Inlärningsvårigheter
Kriminalitet
Läkemedelsberoende
Missbruk
Misshandlade kvinnor
Narkotika
Neuropsykiatriska diagnoser
Posttraumatisk Stressyndrom - PTSD
Psykosocial problematik
Schizofreni
Sexuella övergrepp
Spelmissbruk
Tourettes syndrom
Tvångssyndrom - OCD
Utåtagerande beteende
Ångestsyndrom
Övriga psykossjukdomar
Målgrupp
Kvinnor och män
Särskilda upplysningar
Lagen om vård av missbrukare i vissa fall