HVBGuiden.se
HVBGuiden.se
Hitta rätt HVB-hem, familjehem, stödboende, skyddat boende eller öppenvård
Glömt lösenordet?

Consolida Stödboende- och Familjehem

Mobil: 070-4588231
Tfn: 070-4588231

Besöksadress: Laxå
Postadress: Postgatan 11, 69530 Laxå
Föreståndare: 070-4588231
Placeringsansv: Thomas Jakobsson, 070-4588231
Platsantal: 12-14 platser i stödboenden Laxå och Svartå, 10-12 platser i familjehem för vuxna, de flesta med bredvidboende.
Lagrum: LVM


Målgrupp: Vuxna personer med missbruk, kriminalitet och psykisk ohälsa/psykiatri från 21 år och uppåt i stödboende och träningslägenhet.

Unga vuxna och vuxna med missbruk, kriminalitet, psykisk ohälsa/ psykiatri i familjehem.

Behandlingsinnehåll: Vi erbjuder möjlighet tilll:
- Individuell terapi (KBT).
-ACT.
-HSL.
-Läkemedelsassisterad abstinensbehandling.
-Substitutionsbehandling.
-MI.
-Utredning.
-Pedagogiskt stöd och /eller utredning.

Geografi: Vi har små stödboenden i orterna Laxå (Laxå kommun) samt Svartå (Degerfors kommun).

Familjehem i Örebro , Västmanland, Dalarna, Gävleborg, Södermanland mfl.

Träningslägenheter i Värmland, Örebro och Västra Götaland mfl.

Huvudman: Consolida Ajacis AB

Org nr: 559019-1101

Upptagningsområde: Hela Sverige

Inskrivningsförfarande: Tillsammans med socialtjänsten vid placerande kommun gör vi en noggran matchning utifrån varje enskilt ärende.

Språk: Vi erbjuder hjälp med tolkar, flera olika språk.

Övriga upplysningar: Vi har god kontakt med arbetsförmedling samt företagare lokalt. Vi försöker ordna praktik, träningsjobb, körkort samt sunda fritidsaktiviteter.

Vi har egna gym, både för motion och styrka på stödboendet i Laxå.

Vi erbjuder möjlighet till fullständig utredning, HSL,abstinens/substitutionsbehandling, pedagogiskt stöd och utredning.

Vi hämtar klienter i hela Sverige inom 24 timmar.

Vi har inom företaget, terapeuter, socionom, leg speciallärare. Utöver detta anlitar vi på regelbunden basis leg psykiatriker, leg psykolog, leg psykolog samt leg sjuksköterska.

Vi erbjuder lösningar för särskilt vårdkrävande klienter som behöver ensamma med personal utan andra klienter.

"Consolida Stödboende- och Familjehem" ansvarar för riktigheten i uppgifterna på denna sida samt för eventuella upphovsrättsfrågor avseende bilder, filmer och broschyrer länkade till denna sida. HVBGuiden.se är inte en tillståndsmyndighet. Verksamheterna ansvarar själva för riktigheten i respektive tillstånd. Läs mer på Inspektionen för Vård och Omsorg: ivo.se

Behandlingsmetod
ACT
ART
HAP, Haschavvänjningsprogrammet
KBT
MI, motiverande samtal
Inriktning
Abstinensbehandling/Avgiftning
Hedersrelaterat
Inlärningsvårigheter
LARO
Misshandlade kvinnor
Sexuella övergrepp
Lagrum
Insats / LVM
Målgrupp
Kvinnor och män
Sjukdomar och Besvär
ADHD / ADD
Alkoholberoende
Antisocial personlighetsstörning
Autismspektrum
Bipolär sjukdom
Borderline / Emotionell Instabil Personlighetsstörning
Dubbeldiagnos / Samsjuklighet
Fobier
Läkemedelsberoende
Narkotikaberoende
Neuropsykiatriska diagnoser
OCD, Tvångssyndrom
PTSD, Posttraumatisk Stressyndrom
Psykosocial problematik
Schizofreni
Spelmissbruk
Tourettes syndrom
Ångestsyndrom
Övriga psykossjukdomar