HVBGuiden.se
HVBGuiden.se
Hitta rätt HVB-hem, familjehem, stödboende, skyddat boende eller öppenvård
Glömt lösenordet?

Consolida Stödboende och Familjehem

Mobil: 070-4588231
Tfn: 070-4588231

Besöksadress: Postgatan 11, Laxå
Postadress: Kaserngården 17, 791 40 Falun
Föreståndare: Bjarne Gärtner, 070-912012
Placeringsansv: Thomas Jakobsson, 070-458 82 31
Platsantal: 12-14 platser i stödboenden Laxå och Hasselfors, 10-12 platser i familjehem för vuxna, de flesta med bredvidboende.


Målgrupp: Consolida arbetar med vuxna, från 21 år och uppåt, med missbruk, kriminalitet och/eller psykisk ohälsa. Vi har två små stödboenden för vuxna med bemanning dygnet runt. Möjlighet finns även till placering i familjehem eller träningslägenhet. Vi arbetar med att stötta den enskilde individen i att leva ett nyktert och drogfritt liv med sund dygnsrytm, aktiv vardag och meningsfull sysselsättning . Målet är att öka klientens möjligheter till ett självständigt liv med eget boende och egen försörjning.

Inom företaget finns socionom, terapeut, behandlingspedagoger och legitimerad speciallärare. Vi har även tillgång HSL, kan genomföra fullständiga utredningar och har möjlighet att under placeringen hos oss ge läkemedelsassisterad abstinensbehandling och substitutionsbehandling (LARO).

Consolida är sedan 1 juni en del av Indomikoncernen och har därigenom ett nära samarbete med JeWe för kontakt med psykiater, psykolog, läkare och sjuksköterska.

Behandlingsinnehåll: Vi erbjuder möjlighet tilll:
-Individuell terapi (KBT).
-ACT.
-HSL.
-Läkemedelsassisterad abstinensbehandling.
-Substitutionsbehandling.
-MI.
-Utredning.
-Pedagogiskt stöd och /eller utredning.

Geografi: Vi har små stödboenden i orterna Laxå samt Hasselfors (Laxå kommun).

Familjehem i Örebro , Västmanland, Dalarna, Gävleborg, Södermanland mfl.

Träningslägenheter i Värmland, Örebro och Västra Götaland mfl.

Huvudman: Consolida Ajacis AB

Org nr: 559019-1101

Upptagningsområde: Hela Sverige

Inskrivningsförfarande: Tillsammans med socialtjänsten vid placerande kommun gör vi en noggran matchning utifrån varje enskilt ärende.

Språk: I verksamheten finns flerspråkig personal som talar bla engelska, franska, arabiska samt ungerska. Vi kan erbjuda tillgång till tolk i flertalet språk samt teckentolk via samarbetspartner.

Övriga upplysningar: Våra enheter är små med personal på plats dygnet runt.

Vi har god kontakt med arbetsförmedling samt ett bra kontaktnät vad det gäller föreningsliv, praktikplatser och arbetstillfällen. Vi har möjlighet att erbjuda träning i gym på plats och har nära till härlig natur som ger möjlighet till promenader, fiske, bär- och svampplockning m.m.

Vi har terapeut, socionom, behandlingspedagoger och leg speciallärare inom företaget. Utöver detta anlitar vi på regelbunden basis leg psykiatriker, leg psykolog samt leg sjuksköterska. Vi erbjuder möjlighet till fullständig utredning, HSL, abstinens/substitutionsbehandling, pedagogiskt stöd och utredning.

Vi hämtar klienter i hela Sverige inom 24 timmar.

"Consolida Stödboende och Familjehem" ansvarar för riktigheten i uppgifterna på denna sida samt för eventuella upphovsrättsfrågor avseende bilder, filmer och broschyrer länkade till denna sida. HVBGuiden.se är inte en tillståndsmyndighet. Verksamheterna ansvarar själva för riktigheten i respektive tillstånd. Läs mer på Inspektionen för Vård och Omsorg: ivo.se

Behandlingsmetod
ACT
ART
KBT
MI, motiverande samtal
ÅP
Inriktning
Abstinensbehandling/Avgiftning
Hedersrelaterat
Inlärningsvårigheter
Kriminalitet
LARO
Misshandlade kvinnor
Målgrupp
Kvinnor och män
Sjukdomar och Besvär
ADHD / ADD
Alkoholberoende
Antisocial personlighetsstörning
Autismspektrum
Bipolär sjukdom
Borderline / Emotionell Instabil Personlighetsstörning
Dubbeldiagnos / Samsjuklighet
Fobier
Läkemedelsberoende
Narkotikaberoende
Neuropsykiatriska diagnoser
OCD, Tvångssyndrom
PTSD, Posttraumatisk Stressyndrom
Psykosocial problematik
Schizofreni
Spelmissbruk
Tourettes syndrom
Ångestsyndrom
Övriga psykossjukdomar