Sök- och placeringstjänst inom HVB och familjehem

Consolida Stödboende och Familjehem

Verksamhetstyp: Stödboende
Antal platser: 12-14 platser i stödboenden Laxå och Hasselfors, 10-12 platser i familjehem för vuxna, de flesta med bredvidboende.
Besöksadress: Postgatan 11, Laxå
Kommun: Laxå
Org nr: 559019-1101
Webbplats: http://www.consolida.se

Målgrupp

Consolida arbetar med vuxna, från 21 år och uppåt, med missbruk, kriminalitet och/eller psykisk ohälsa. Vi har två små stödboenden för vuxna med bemanning dygnet runt. Möjlighet finns även till placering i familjehem eller träningslägenhet. Vi arbetar med att stötta den enskilde individen i att leva ett nyktert och drogfritt liv med sund dygnsrytm, aktiv vardag och meningsfull sysselsättning . Målet är att öka klientens möjligheter till ett självständigt liv med eget boende och egen försörjning.

Inom företaget finns socionom, terapeut, behandlingspedagoger och legitimerad speciallärare. Vi har inom vår koncern tillgång HSL, kan genomföra fullständiga utredningar och har möjlighet att under placeringen hos oss ge läkemedelsassisterad abstinensbehandling och substitutionsbehandling (LARO).

Consolida är sedan 1 juni en del av Indomikoncernen och har därigenom ett nära samarbete med JeWe för kontakt med psykiater, psykolog, läkare och sjuksköterska.

Behandlingsinnehåll

Vi erbjuder möjlighet tilll:
-Individuell terapi (KBT).
-ACT.
-HSL.
-Läkemedelsassisterad abstinensbehandling.
-Substitutionsbehandling.
-MI.
-Utredning.
-Pedagogiskt stöd och /eller utredning.

Geografi

Vi har små stödboenden i orterna Laxå samt Hasselfors (Laxå kommun).

Familjehem i Örebro , Västmanland, Dalarna, Gävleborg, Södermanland mfl.

Träningslägenheter i Värmland, Örebro och Västra Götaland mfl.

Huvudman

Consolida Ajacis AB

Org nr

559019-1101

Upptagningsområde

Hela Sverige

Inskrivningsförfarande

Tillsammans med socialtjänsten vid placerande kommun gör vi en noggran matchning utifrån varje enskilt ärende.

Språk

I verksamheten finns flerspråkig personal som talar bla engelska, franska, arabiska samt ungerska. Vi kan erbjuda tillgång till tolk i flertalet språk samt teckentolk via samarbetspartner.

Övriga upplysningar

Våra enheter är små med personal på plats dygnet runt.

Vi har god kontakt med arbetsförmedling samt ett bra kontaktnät vad det gäller föreningsliv, praktikplatser och arbetstillfällen. Vi har möjlighet att erbjuda träning i gym på plats och har nära till härlig natur som ger möjlighet till promenader, fiske, bär- och svampplockning m.m.

Vi har terapeut, socionom, behandlingspedagoger och leg speciallärare inom företaget. Utöver detta anlitar vi på regelbunden basis leg psykiatriker, leg psykolog samt leg sjuksköterska. Vi erbjuder möjlighet till fullständig utredning, HSL, abstinens/substitutionsbehandling, pedagogiskt stöd och utredning.

Vi hämtar klienter i hela Sverige inom 24 timmar.

Consolida Stödboende och Familjehem ansvarar för riktigheten i uppgifterna på denna sida samt för eventuella upphovsrättsfrågor avseende bilder, filmer och broschyrer länkade till denna sida. HVBGuiden.se är inte en tillståndsmyndighet. Verksamheterna ansvarar själva för riktigheten i respektive tillstånd. Läs mer på Inspektionen för Vård och Omsorg: ivo.se

Kontaktuppgifter

Telefon: 070-9122012
Mobil: 070-4588231
E-postadress: bjarne.gartner@indomi.se

Föreståndare:
Bjarne Gärtner, 070-912012

Placeringsansvarig:
Bjarne Gärtner, 070-912012

Postadress:
Kaserngården 17 791 40 Falun

Broschyrer:
Consolida stödnivåer - 2024.pdf

Sökkategorier

Behandlingsmetod
ACT
ART
KBT
MI, motiverande samtal
ÅP

Inriktning
Abstinensbehandling/Avgiftning
Hedersrelaterat
Inlärningsvårigheter
Kriminalitet
LARO
Misshandlade kvinnor

Målgrupp
Kvinnor och män

Sjukdomar och Besvär
ADHD / ADD
Alkoholberoende
Antisocial personlighetsstörning
Autismspektrum
Bipolär sjukdom
Borderline / Emotionell Instabil Personlighetsstörning
Dubbeldiagnos / Samsjuklighet
Fobier
Läkemedelsberoende
Narkotikaberoende
Neuropsykiatriska diagnoser
OCD, Tvångssyndrom
PTSD, Posttraumatisk Stressyndrom
Psykosocial problematik
Schizofreni
Spelmissbruk
Tourettes syndrom
Ångestsyndrom
Övriga psykossjukdomar