Sveriges största söktjänst för Hem Vård och Boende
Nyhet! Endast för Socialtjänsten. Kostnadsfri placeringshjälp, mån-fre kl 9-16.  020-10 40 99
Glömt lösenordet?

Beckas stödboende för föräldrar med barn och/eller tjejer

Tfn: 08-44 77 888

Besöksadress: Vendelsövägen 55, 135 51 TYRESÖ
Postadress: Vendelsövägen 55, 135 51 TYRESÖ
Föreståndare: Christin Berg Eidebo, 0723509318
Placeringsansv: Kicki Berg Eidebo, 0723-509 318
Platsantal: 6 lägenheter för familjer med barn. 10 vuxna och 12 barn. Finns även en lägenhet utanför stödboendet för familj.
Lagrum: SoL 7.1.1, SoL 4.1


Målgrupp: Beckas är ett stödboende för föräldrar med barn som behöver extra stöd i sin vardag.

Behandlingsinnehåll: I Beckas träningsboende finns personal i huset under dagtid, vissa kvällar och helger. Övrig tid finns personalen tillgänglig på telefon. För de boende ingår det mesta av vad man behöver i vardagen:
Fullt utrustat hem
Vissa frivilliga gemensamma fritidsaktiviteter så som matlagningskvällar och utflykter
Tillgång till dator och wifi
Viss transport vid behov

Beckas ger familjer ett tryggt boende i egen lägenhet med eget ansvar. Stödet omfattar både social träning och mer praktiska saker som att ordna upp ekonomin och sköta daglig livsföring, till exempel handla, laga mat och tvätta. En viktig del är att hjälpa de boende att återskapa tidigare sociala nätverk eller hitta nya nätverk.

Hur stödinsatserna ser ut för varje boende är individuellt och behovsbaserat, och vi utformar stödet tillsammans med de boende och socialtjänsten vid ett första möte.

Vårt mål är att föräldrarna och barnen ska kunna leva ett så normalt liv som möjligt på boendet utifrån sin livssituation, och få hjälp med att stärka sina egna resurser för att på sikt kunna klara ett eget boende och ett självständigt liv med ordnade förhållanden.

Beckas arbetar med genomförandeplanen som redskap.

Huvudman: Cristin Berg Eidebo

Org nr: 556852-3517

Upptagningsområde: Hela landet

Inskrivningsförfarande: Stödinsatserna är individuella och behovsbaserade och utformas tillsammans med de boende och socialtjänsten vid ett första möte.
Varje boende får skriva under att de kommer följa Beckas regler som handlar om att respektera andra boende, sköta om miljön och inte nyttja droger eller alkohol

Övriga upplysningar: Beckas har stor erfarenhet av unga föräldrar samt vana att ta emot personer från olika kulturer.

"Beckas stödboende för föräldrar med barn och/eller tjejer" ansvarar för riktigheten i uppgifterna på denna sida samt för eventuella upphovsrättsfrågor avseende bilder, filmer och broschyrer länkade till denna sida. HVBGuiden.se är inte en tillståndsmyndighet. Verksamheterna ansvarar själva för riktigheten i respektive tillstånd. Läs mer på Inspektionen för Vård och Omsorg: ivo.se

Broschyrer
Behandlingsformer
BBIC
MI, motiverande samtal
Diagnosgrupp
ADHD
Aspergers syndrom
Misshandlade kvinnor
Posttraumatisk Stressyndrom - PTSD
Sexuella övergrepp
Lagrum
SoL 4.1 - Bistånd för boende
Socialtjänstlagen (SoL) 7 kap. 1 § p. 1
Målgrupp
Föräldrar och barn
Gravida
Särskilda upplysningar
Personalhandledning
Tillståndsbevis utfärdat av IVO