Sök- och placeringstjänst inom HVB och familjehem

Skyddsvärnets Björka Bromma

Verksamhetstyp: Stödboende

Målgrupp

Boende för män och kvinnor över 18 år och uppåt med en psykosocial problematik och/eller med erfarenhet av missbruk och kriminalitet.

Geografiskt läge

Bromma, i ett lugnt villaområde med natursköna omgivningar och med närhet till kommunala färdmedel.

Övriga upplysningar

Tilläggstjänster:
Arbetsträning
Återfallsprevention Leg KBT psykolog Psykologsamtal Leg KBT psykolog
fritidsverksamhet
Dygnet runt personal
Personalhandledning.

Är du ansvarig för denna verksamhet och vill uppdatera informationen?

Kontakta oss

Kontaktuppgifter

Postadress
BROMMA

Sökkategorier

Lagrum
LPT, LRV, LVM, LVU

Målgrupp
Kvinnor och män

Sjukdomar och Besvär
ADHD / ADD, Alkoholberoende, Antisocial personlighetsstörning, Autismspektrum, Bipolär sjukdom, Borderline / Emotionell Instabil Personlighetsstörning, Dubbeldiagnos / Samsjuklighet, Fobier, Läkemedelsberoende, Narkotikaberoende, Neuropsykiatriska ...