HVBGuiden.se
HVBGuiden.se
Hitta rätt HVB-hem, familjehem, stödboende, skyddat boende eller öppenvård
Glömt lösenordet?

Rätt & Fel

Besöksadress: Parkvägen 13, Handen
Postadress: Parkvägen 13, 13638 Handen
Föreståndare: Nina Thunå, 070 731 92 28
Placeringsansv: Anna Feili, 070 711 85 26
Platsantal: 26
Lagrum: LVM, SoL 7.1.1, SoL 7.1.2, SoL 7.1.3, SoL 7.1.4, SoL 4.1


Målgrupp: Stockholm stödboende
Pojkar och flickor 16- 20 år,
Män och kvinnor 21-64 år.


I södra Stockholm har vi flera olika stödboenden. Kollektiva boenden med gemensamhetslokal som är bemannad dygnet runt för de som behöver mer tillsyn och egna lägenheter för dem som är mer självständiga eller inte vill/ kan bo med andra.
Våra klienter bor i lägenheter med andrahandskontrakt som ligger i ett vanligt hyreshus. Det är tillåtet att ha husdjur i sin lägenhet.

Vi har tillstånd från IVO för ungdomar mellan 16–20 år.

På vårt stödboende får individen den hjälp den behöver för att hantera sin vardag och leva ett vanligt liv. Vi arbetar aktivt för att: motverka utanförskap, för att våra klienter ska känna sig självsäkra och för att underlätta deltagandet i sociala sammanhang.

Vi erbjuder boende i en trygg hemmiljö med erfaren behandlingspersonal som är tillgänglig dag som natt. Vår personalstyrka är utbildad i bland annat KBT, 12-stegsprogrammet, MI, ÅP samt kriminalitet som livsstil. Vi har dessutom väl upprättade samarbeten med beroendemottagningar och psykiatrienheter.

För att hjälpa varje klient i förändringsprocessen arbetar vi utifrån en tydliggörande pedagogik, och vårt förhållningssätt baseras på lågeffektivt bemötande, samtidigt som vi medvetet arbetar med risk och skyddsfaktorer i individens liv för att minska risken för återfall i ett destruktivt beteende.

Vår styrka ligger i relationsbyggande. Vi tror att trygga relationer tillsammans med förutsägbarhet och tydlig struktur främjar utveckling och åstadkommer förändring. Genom att erbjuda en trygg och förutsägbar miljö med mycket omsorg och stöd arbetar vi för att skapa en stabil grund för att öka förutsättningen för att leva ett självständigt liv.

Stor vikt läggs på daglig sysselsättning. Vi hjälper till att hitta en utbildning eller sysselsättning som passar den enskildes behov. Vi stödjer och motiverar dessutom till fritidsaktiviteter som främjar både psykisk och fysisk hälsa.Rätt & Fel AB erbjuder dessutom individuellt anpassade lösningar för klienter som har mer omfattade stödbehov.

Vårt individanpassade stöd täcker alla vardagliga moment såsom rehabilitering, inköp, matlagning, städning, ekonomi, hälsa, myndighetskontakt och andra sociala interaktioner som exempelvis praktik, daglig sysselsättning och fritidsaktiviteter.


Vi har möjlighet att ta emot placeringar alla dagar dygnet runt.


För placeringsförfrågan vänligen kontakta
Samordnare Anna Feili anna2@rattochfel.se 070 711 85 26
Föreståndare Nina Thunå nina@rattochfel.se 070-731 92 28


Söderhamn stödboende
Män och kvinnor 21-64 år.

I Söderhamns stödboenden kan ni hitta lugnet med hjälp av naturen, havet och stillheten. Många klienter som har varit placerade hos oss uppskattar det fina i det enkla och att få känna sig trygga och varva ned.
Våra boenden passar klienter som behöver ta sig från stadens rytmer eller bryta kontakter och livsstilar. Tillsammans med klienten arbetar vi målmedvetet och utan stress till ett liv av självständighet och välmående.
Boendena varierar mellan ett gemensamt med plats för tre klienter, och enskilda boenden där klienten bor ensam. Villorna är belägna i natursköna områden runt om i kommunen. Personal finns på plats mellan 0800-1700 vardagar, och övrig tid finns jour. Detta passar dem som exempelvis vill påbörja ett självständigt liv efter en behandling eller liknande. Vi har goda samarbeten med företag och organisationer som tar emot klienter för arbetsträning eller praktik. Vi kan erbjuda samtal med kognitiv samtasterapeut alternativt MI-inspirerade samtal samt alkohol- och drogterapeut.

För placeringsförfrågan vänligen kontakta
Samordnare Anna Feili anna2@rattochfel.se 070 711 85 26
Föreståndare Nina Thunå nina@rattochfel.se 070-731 92 28

Vuxbo, Umeå
Män 21-64 år
Kvinnor 21- 64år

Ni hittar oss i Holmsund cirka en mil från Umeå i en naturskön och familjär miljö nära havet. Vårt stödboende är bemannat dygnet runt av kvalificerad, intresserad, erfaren och utbildad personal Om behov finns så har vi tillgång till konsultläkare samt kognitiv beteendeterapeut. Vi har stor kunskap av att arbeta med LARO inskrivna. Vi arbetar lösningsfokuserat, motiverande och individanpassat och skräddarsyr lösningar utifrån varje vuxens enskilda behov av stöd och hjälp. Vi deltar i nätverksarbetet mellan olika myndigheter för att planeringen skall bli så strukturerad som möjligt. Relationsskapande är för oss nyckeln till en hållbar och lyckad vistelse. Vi vet av erfarenhet att det inte finns spikraka vägar och undviker utskrivningar vid eventuella sammanbrott och kan då erbjuda en ” pauslösning” i en lägenhet där vi även kan stärka upp med personal dygnet runt om situationen kräver det tills dess att man kan återgå till stödboendet. För oss är den röda tråden viktig i vårdkedjan och vårt mål är att man efter en tid flyttar vidare ut till en träningslägenhet med stödinsatser för att träna på att bli självständig, en del placeras direkt i träningslägenhet beroende på vart man befinner sig i livet.
• Vi hämtar i hela landet
• Klienten får ta med djur
• Personal dygnet runt
• Måltider ingår
• Vi har samarbete med KRAMI, vägen till arbete, ett samarbete mellan Kriminalvården, Arbetsförmedlingen och Sveriges Kommuner och Regioner
• Vi hanterar sammanbrott på plats, målet är att få komma tillbaka till stödboendet
• Vi erbjuder aktiviteter på plats, såsom gym, simhall, snickarverkstad

Kontakta enhetschef Anna-Karin Kayhan 072-522 90 14 anna-karin@rattochfel.se

Behandlingsinnehåll: Rätt och Fel AB har som mål att alltid individanpassa vården till den enskildes behov och förutsättningar. Vi utgår från BBIC samt IBIC . Vår arbetsgrupp består av socionomer, stödpedagoger, terapeuter och behandlingspedagoger. Vi har nara samarbete med psykologer, terapeuter och behandlare. Vi skapar förutsättningar för att anpassa och rikta insatserna utifrån uppdraget. Vi ser till varje individ utifrån ett helhetsperspektiv där tanken är att möta och anpassa behandlingen utifrån målet och att skapa förutsättningar för ett bra psykiskt och fysiskt mående med positiva beteendeförändringar som följd.

Behandlingen riktar sig till individer med exempelvis psykosocialt omsorgsbehov, neuropsykiatriska funktionshinder, psykiatriska svårigheter eller en självdestruktiv livsstil med begynnande kriminalitet och/eller missbruksproblematik. Vi arbetar förebyggande med struktur, förutsägbarhet, trygghet och delaktighet som verktyg för att möjliggöra förändringsprocessen.

Vi motiverar varje klient till att vara aktiv delaktig i upprättande av genomförandeplan och kontinuerliga uppföljningssamtal där klienten erbjuds möjligheten att utvärdera de uppsätta målen.
Våra verksamheter erbjuder aktiv fritid för att främja psykisk och fysisk hälsa.

Org nr: 556857-7588

"Rätt & Fel" ansvarar för riktigheten i uppgifterna på denna sida samt för eventuella upphovsrättsfrågor avseende bilder, filmer och broschyrer länkade till denna sida. HVBGuiden.se är inte en tillståndsmyndighet. Verksamheterna ansvarar själva för riktigheten i respektive tillstånd. Läs mer på Inspektionen för Vård och Omsorg: ivo.se

Behandlingsmetod
12-stegsprogram / Minnesota
ESL
KBT
Kriminalitetsprogram
Lösningsfokuserat arbetssätt
MI, motiverande samtal
Miljöterapi
Trauma
Våld i nära relation
ÅP
Inriktning
HBTQ
Hedersrelaterat
Incest
Inlärningsvårigheter
Kriminalitet
LARO
Misshandlade kvinnor
Misshandlade män
Sexuella övergrepp
Lagrum
Insats / LVM
Insats / SoL 4.1 - Bistånd för boende
Insats / Socialtjänstlagen (SoL) 7 kap. 1 § p. 1
Insats / Socialtjänstlagen (SoL) 7 kap. 1 § p. 2
Insats / Socialtjänstlagen (SoL) 7 kap. 1 § p. 3
Insats / Socialtjänstlagen (SoL) 7 kap. 1 § p. 4
Målgrupp
Föräldrar och barn
Gravida
HBTQ
Kvinnor och män
Par
Pojkar och flickor
Sjukdomar och Besvär
ADHD / ADD
Alkoholberoende
Antisocial personlighetsstörning
Autismspektrum
Bipolär sjukdom
Borderline / Emotionell Instabil Personlighetsstörning
Depression
Dubbeldiagnos / Samsjuklighet
Fobier
Läkemedelsberoende
Narkotikaberoende
Neuropsykiatriska diagnoser
OCD, Tvångssyndrom
PTSD, Posttraumatisk Stressyndrom
Psykosocial problematik
Schizofreni
Spelmissbruk
Tourettes syndrom
Trauma
Ätstörning
Ångestsyndrom
Övriga psykossjukdomar
Särskilda upplysningar
Kan ta emot rörelsehindrade
Medlevarskap
Tillståndsbevis utfärdat av IVO