HVBGuiden.se
HVBGuiden.se
Hitta rätt HVB-hem, familjehem, stödboende, skyddat boende eller öppenvård
Glömt lösenordet?

Iris Utvecklingscenter - Stödboende

Tfn: 08 - 578 178 04/05
Fax: -

Besöksadress: Klubbacken 19, Stockholm
Postadress: Klubbacken 19, 117 30 Stockholm, 129 39 Stockholm
Föreståndare: Andreas Riddez, 08 - 578 178 05
Placeringsansv: Placeringskoordinator, 0200 - 21 77 00
Lagrum: LPT, LVM, LVU, SoL 4.1


Målgrupp: Flickor/pojkar/kvinnor/män
Stockholm från 16 – 20 år samt vuxna.
Jönköping från 20 år och uppåt.

Org nr: 556556-8846

Upptagningsområde: Hela Sverige

Övriga upplysningar: Stödboende samt Skyddat boende.

"Iris Utvecklingscenter - Stödboende" ansvarar för riktigheten i uppgifterna på denna sida samt för eventuella upphovsrättsfrågor avseende bilder, filmer och broschyrer länkade till denna sida. HVBGuiden.se är inte en tillståndsmyndighet. Verksamheterna ansvarar själva för riktigheten i respektive tillstånd. Läs mer på Inspektionen för Vård och Omsorg: ivo.se

Behandlingsmetod
ART
Arbetsinriktad missbruksrehabilitering
HAP, Haschavvänjningsprogrammet
KBT
Lösningsfokuserat arbetssätt
MI, motiverande samtal
Miljöterapi
Mindfulness
ÅP
Inriktning
LARO
Misshandlade kvinnor
Misshandlade män
Lagrum
Insats / LPT
Insats / LVM
Insats / LVU
Insats / SoL 4.1 - Bistånd för boende
Målgrupp
Föräldrar och barn
Gravida
Kvinnor och män
Par
Pojkar och flickor
Sjukdomar och Besvär
ADHD / ADD
Alkoholberoende
Autismspektrum
Bipolär sjukdom
Borderline / Emotionell Instabil Personlighetsstörning
Depression
Dubbeldiagnos / Samsjuklighet
Fobier
Läkemedelsberoende
Narkotikaberoende
Neuropsykiatriska diagnoser
OCD, Tvångssyndrom
PTSD, Posttraumatisk Stressyndrom
Psykosocial problematik
Schizofreni
Spelmissbruk
Tourettes syndrom
Trauma
Ätstörning
Ångestsyndrom
Övriga psykossjukdomar
Särskilda upplysningar
Tillståndsbevis utfärdat av IVO