HVBGuiden.se
HVBGuiden.se
Hitta rätt HVB-hem, familjehem, stödboende, skyddat boende eller öppenvård
Glömt lösenordet?

Curbo Sverige AB. Stödboende- Skyddat boende-Träningsboende

Tfn: 0720-644 389

Målgrupp: Kvinnor, män, par och familjer som är i behov av skydd.

Vi erbjuder skyddat boende åt kvinnor, män och familjer i olika storlekar, där barnfamiljer efter 6 månader erbjuds ett eget förstahandskontrakt i vårt bestånd.

Övriga upplysningar: Bostadsgaranti
Bostadsbristen har gjort det svårare att hitta lägenheter för våra klienter. Utöver det löpande arbetet har vi därför varje vecka en särskild insats som vi kallar bostadsletarhjälpen.

Lagrum: SoL 4.

Är du ansvarig för denna verksamhet och vill uppdatera informationen?

Kontakta oss

Målgrupp
Föräldrar och barn
Kvinnor och män