HVBGuiden.se
HVBGuiden.se
Hitta rätt HVB-hem, familjehem, stödboende, skyddat boende eller öppenvård
Glömt lösenordet?

Levitos träningslägenheter

Tfn: 0735458426

Besöksadress: Maltgatan 2, Malmö
Postadress: Box 10, 23421 Lomma
Föreståndare: Jenny Larsson, 0760279333
Placeringsansv: Jenny Larsson, 0760279333
Platsantal: 14


Målgrupp: För de ungdomar som är mogna för ett eget boende har vi träningslägenheter med tillstånd från 16 år, men det förutsätter att ungdomen är färdigbehandlad och redo för att träna på att bo ensam. Ytterligare förutsättningar för att få flytta till Levitos träningslägenheter är att ungdomen ska ha en daglig sysselsättning. För de ungdomar som är avslutat en sysselsättning är vi behjälpliga att hitta en ny sysselsättning så fort som möjligt.

I boendet i träningslägenheten ingår att lära sig hantera sin egen ekonomi, fritid, sysselsättning, tvätt, städning och matlagning.

Vi har en liten fastighet med 5 lägenheter där vi prioriterar främst flickor. Flera av dem har sagt att det känns lugnt att det bara bor tjejer i fastigheten som har en fin liten innergård att vistas i som bara är för våra boende.

Behandlingsinnehåll: Boendet
I våra träningslägenheter bor 1 ungdom per lägenhet. Lägenheterna är utrustade med möbler, köksutrustning, tv och WiFi. Vi har även en större lägenhet. I denna lägenhet finns även ett kontor för personal som är närvarande som stöd för ungdomarna viss tid i veckan. Både ungdomen och lägenheten är försäkrade.

Kontaktperson
Kontaktpersonen träffar ungdomen varje vecka och följer upp boendet, matlagning, tvätt, sysselsättning, fritid, hälsofrågor och framtidsplanering. Ungdomen har alltid möjlighet att ringa jourpersonal och rådfråga dygnet runt om en allvarlig och akut situation uppstår.

Sysselsättning​
En förutsättning för att ungdomen ska må bra i träningsboendet är en daglig sysselsättning. Det kan vara skolgång eller praktik/arbete. Kontaktpersonen hjälper ungdomen att söka sig vidare om en skolgång är klar. För att ungdomen ska vara redo för träningslägenhet behöver hen under en tid dessförinnan klara av att själv ställa klockan och ta sig till sin sysselsättning.

Fritid
Ungdomen erbjuds fortsätta med befintlig fritidssysselsättning. Kontaktpersonen kommer att följa upp att ungdomen etablerar ett eget nätverk och stöttar ungdomen i att vid behov finna nya fritidsintressen.

Framtid
Redan vid inflyttningsmötet ska frågan om framtidsvision lyftas. Dels ska socialtjänstens förväntningar vara tydliga, dels ska ungdomens idé om framtiden inventeras. Detta är därefter ett levande ämne för alla träffar med kontaktpersonen.

Geografi: Vi har lägenheter i Kirseberg, på Värnhem och på Lindängen.

Huvudman: Sydsvenska Hälsogruppen

Org nr: 559252-1149

Upptagningsområde: Hela landet

Inskrivningsförfarande: Socialsekreterare ringer och beskriver sin ungdoms behov, vi diskuterar vilken lösning som skulle kunna fungera och bokar en informationsträff där ungdomen med nätverk samt socialsekreterare
får se lägenheten.

Språk: Ja, vi har tillgång till många olika språkkompetenser men vid behov används givetvis tolk.

"Levitos träningslägenheter" ansvarar för riktigheten i uppgifterna på denna sida samt för eventuella upphovsrättsfrågor avseende bilder, filmer och broschyrer länkade till denna sida. HVBGuiden.se är inte en tillståndsmyndighet. Verksamheterna ansvarar själva för riktigheten i respektive tillstånd. Läs mer på Inspektionen för Vård och Omsorg: ivo.se

Särskilda upplysningar
Tillståndsbevis utfärdat av IVO