Sök- och placeringstjänst inom HVB och familjehem

Initium Stöd & Skyddat Boende AB

Verksamhetstyp: Stödboende
Antal platser: 10
Besöksadress: (denna information visas ej för oinloggade)
Org nr: 559271-0056
Webbplats: (denna information visas ej för oinloggade)
Föreståndare: (denna information visas ej för oinloggade)

Målgrupp

Avhopparverksamhet och Skyddat Boende

Initium Stöd och Utveckling är dedikerade till att stödja individer på vägen mot att lämna bakom sig tidigare destruktiva situationer. Vi inleder alltid vår process med en noggrann bedömning och utvärdering för att säkerställa en framgångsrik övergång och erbjuder följande verktyg i vårt grundutbud:

Initium strävar efter att erbjuda omfattande stöd och en fristad genom vårt skyddade boende. Vi går dock längre än så och ser till hela familjens välbefinnande genom att använda ett holistiskt perspektiv. Vår filosofi är att förstå och adressera både terapeutiska och fysiska behov omedelbart för att skapa en trygg och positiv miljö för våra klienter.

Behandlingsinnehåll

Fyra Steg mot En Ny Framtid

Steg 1 - Skapa Relation och Trygghet
I början är det centrala att etablera en relation med klienten baserad på förtroende och tillit. Utan en stabil relation är påverkansarbetet inte möjligt, och med vår erfarenhet vet vi att det tar tid att bygga upp.

Steg 2 - Skapa Mening
Anpassat efter den unga vuxnas intressen och behov kan detta skede innefatta olika fritidsaktiviteter för att hjälpa klienten att skapa ett sammanhang där hen träffar icke krimella människor. Även för att stärka praktiska färdigheter i det vardagliga livet. Att ge livet mening och rutiner är avgörande för att skapa en bestående och hållbar förändring.

Steg 3 - Blicka Framåt
Klienten har nu tagit steg mot nästa fas. Nu handlar det om att stärka självkänslan och inriktningen mot framtiden. Frågor som dyker upp inkluderar: Vad vill jag göra med mitt liv? Vad kan och vill jag arbeta med? Vilka studier är möjliga? Vad vågar jag hoppas på och hur når jag mina mål? Denna fas fördjupar hållbarheten och långsiktigheten i klientens arbete med förändring.

Steg 4 - Avslutning och Framtidsplanering
I denna fas har de unga vuxna visat förmåga att ta ansvar för sig själva, sin ekonomi och sitt boende. Nu arbetar vi tillsammans med klienten och fastighetsbolag för att planera en framtid efter vår insats. Tillsammans skapar vi en plan för vad som ska hända och när det ska ske.

Med hänsyn till varje individ's specifika behov och omständigheter utarbetar Initium Stöd och Utveckling en skräddarsydd handlingsplan som stöder och vägleder mot en ny och positiv framtid.


1. Bedömning av hotbild och säkerhetsåtgärder
2. Skräddarsydda insatser för personer som önskar lämna kriminella grupper
3, Skyddade boende (satellitlägenheter) samt möjlighet till eget förstahandskontrakt efter genomförd insats.
4. Tillhandahållande av klientcoacher för daglig support under rehabiliteringsprocessen
5. Åtkomst till erfarna och multikompetent arbetsteam
6. Möjlighet till deltagande i KRIM-programmet och återfalls prevention
7. Arbete med en levande hotbild utefter metoden LEGEND
8. Tillgång till PTSD-behandling, psykiatriker och neuropsykiatriska utredningar
9. Obligatorisk terapi
10. Möjlighet till urinprovstagning

Baserat på individens specifika förutsättningar och behov, utarbetar Initium Stöd och Utveckling en individanpassad handlingsplan för att stödja individen på vägen mot att bli en avhoppare i vår verksamhet. Denna plan är skräddarsydd för att säkerställa en smidig och framgångsrik övergång till ett nytt och positivt liv.

Det är viktigt att understryka att vår insats inte slutar med behandlingen. Efter avslutad behandling finns möjlighet till förstahandskontrakt av lägenhet. Detta är en del av vår strävan att säkerställa en smidig övergång från stöd och utveckling till en hållbar och självständig tillvaro.

Geografi

Rikstäckande

Huvudman

(denna information visas ej för oinloggade)

Org nr

(denna information visas ej för oinloggade)

Upptagningsområde

Rikstäckande

Inskrivningsförfarande

Inskrivning sker i samråd med placerande socialtjänst/socialjour eller Polismyndigheten.
Vid förfrågan gällande placering i Initium Stöd & Skyddat Boende kontakta Peter Svensson
Tel: 073-326 37 98
Mail: Peter@initiumskyddatboende.se

Språk

Arabiska
Persiska
Somaliska
Kroatiska
Tyska
Albanska
Turkiska
Tigrinja
Spanska
Engelska

Övriga upplysningar

Initium kan ta emot akut placeringar och hämtning av klienter omgående

Initium Stöd & Skyddat Boende AB ansvarar för riktigheten i uppgifterna på denna sida samt för eventuella upphovsrättsfrågor avseende bilder, filmer och broschyrer länkade till denna sida. HVBGuiden.se är inte en tillståndsmyndighet. Verksamheterna ansvarar själva för riktigheten i respektive tillstånd. Läs mer på Inspektionen för Vård och Omsorg: ivo.se

Sökkategorier

Behandlingsmetod
12-stegsprogram / Minnesota
ACT
ART
Arbetsförberedande träning
Arbetsinriktad missbruksrehabilitering
Copingskills training
Familjeterapi
Integrerad behandlingsmetod
KBT
Kriminalitetsprogram
Lösningsfokuserat arbetssätt
MI, motiverande samtal
Miljöterapi
Mindfulness
Nätverksterapi
Parterapi
Stödprogram
Trauma
Våld i nära relation
Yoga
ÅP

Inriktning
Hedersrelaterat
Kriminalitet
LARO
Misshandlade kvinnor
Misshandlade män
Sexuella övergrepp

Målgrupp
Föräldrar och barn
Kvinnor och män
Par

Sjukdomar och Besvär
ADHD / ADD
Alkoholberoende
Antisocial personlighetsstörning
Autismspektrum
Bipolär sjukdom
Borderline / Emotionell Instabil Personlighetsstörning
Depression
Dubbeldiagnos / Samsjuklighet
Fobier
Läkemedelsberoende
Narkotikaberoende
Neuropsykiatriska diagnoser
OCD, Tvångssyndrom
PTSD, Posttraumatisk Stressyndrom
Psykosocial problematik
Spelmissbruk
Tourettes syndrom
Trauma
Ätstörning
Ångestsyndrom
Övriga psykossjukdomar

Särskilda upplysningar
Akuthem
Medlevarskap