HVBGuiden.se
HVBGuiden.se
Hitta rätt HVB-hem, familjehem, stödboende, skyddat boende eller öppenvård
Glömt lösenordet?

- Ankarholmen Umeå - LVM / LARO / Utsluss

Tfn: 090-181156

Besöksadress: Bergsvägen 2, Hörnefors
Postadress: Bergsvägen 2, 90531 Hörnefors
Föreståndare: David Oja, 070-370 51 01
Placeringsansv: David Oja, 070-370 51 01
Platsantal: 10
Lagrum: LVM, SoL 7.1.1, SoL 7.1.2, SoL 4.1


Målgrupp: Patia Ankarholmens omsorgsboende är vackert beläget vid havet i Hörnefors. Boendet tar emot från 20 år och uppåt med beroende- och eventuell samsjuklighetsproblematik. LARO.
Boendet tar emot placeringar enligt SoL, LVM, P57 (Halvvägshus), och P58.

Behandlingsinnehåll: Boendet är dygnet-runt-bemannat och klienten kommer under vistelsen bland annat:

• Erbjudas en nykter/drogfri miljö
• Återfallspreventionsprogrammet
• Beroendeterapeut som kontaktperson
• Stöd i att påbörja sysselsättning som arbete eller praktik
• Söka bostad
• Lägenheter för utsluss
• Gymkort eller simträning

Ankarholmens personal samverkar till insatser som ska hjälpa klienten långsiktigt. Vi kan stödja klienten inför placering på behandlingshem och auktorisera personen hos öppenvården.

Djur är välkommna.

Geografi: Hörnefors, tre mil söder om Umeå

Upptagningsområde: Hela Sverige

"- Ankarholmen Umeå - LVM / LARO / Utsluss" ansvarar för riktigheten i uppgifterna på denna sida samt för eventuella upphovsrättsfrågor avseende bilder, filmer och broschyrer länkade till denna sida. HVBGuiden.se är inte en tillståndsmyndighet. Verksamheterna ansvarar själva för riktigheten i respektive tillstånd. Läs mer på Inspektionen för Vård och Omsorg: ivo.se

Behandlingsmetod
Arbetsförberedande träning
Lösningsfokuserat arbetssätt
MI, motiverande samtal
Miljöterapi
ÅP
Lagrum
Insats / LVM
Insats / SoL 4.1 - Bistånd för boende
Insats / Socialtjänstlagen (SoL) 7 kap. 1 § p. 1
Insats / Socialtjänstlagen (SoL) 7 kap. 1 § p. 2
Målgrupp
Kvinnor och män
Sjukdomar och Besvär
ADHD / ADD
Alkoholberoende
Antisocial personlighetsstörning
Autismspektrum
Bipolär sjukdom
Borderline / Emotionell Instabil Personlighetsstörning
Depression
Dubbeldiagnos / Samsjuklighet
Fobier
Läkemedelsberoende
Narkotikaberoende
Neuropsykiatriska diagnoser
OCD, Tvångssyndrom
PTSD, Posttraumatisk Stressyndrom
Psykosocial problematik
Schizofreni
Spelmissbruk
Tourettes syndrom
Trauma
Ätstörning
Ångestsyndrom
Övriga psykossjukdomar
Särskilda upplysningar
Kan ta emot rörelsehindrade
LOV-godkänd
Medlevarskap
Tillståndsbevis utfärdat av IVO