Sök- och placeringstjänst inom HVB och familjehem

Fyren Stödboende

LEDIG PLATS
Verksamhetstyp: Stödboende
Antal platser: 11
Besöksadress: Skelleftehamnsvägen 206, Skelleftehamn
Kommun: Skellefteå
Org nr: 556861-3904
Webbplats: https://www.humana.se/fyren

Målgrupp

Vi erbjuder stödboende för ungdomar och unga vuxna i åldern 16 år och uppåt. Det är unga med behov av psykosocialt stöd där den enskildes bakgrund kan se väldigt olika ut. Ungdomen kan ha en historia av svåra uppväxtförhållanden, eget tidigare missbruk eller kriminalitet, hedersrelaterat våld och förtryck och /eller behov av skydd.

Vi erbjuder även förstärkt stödboende för ungdomar med komplex problematik som är i behov av omfattande stöd och även behandling i någon form.

Behandlingsinnehåll

Det huvudsakliga syftet med stödboendet är att förbereda ungdomen inför ett självständigt boende. Stödboende kan vara ett fristående placeringsalternativ eller fungera som utsluss efter annan vård utanför det egna hemmet.

En placering i Humanas stödboende innebär att den unge bor i en egen lägenhet samt får praktiskt och känslomässigt stöd inom olika livsområden. För att kunna bo i ett stödboende krävs att ungdomen är tillräckligt självständig och klarar sig själv utan daglig tillsyn. Vid behov av stöd och hjälp finns personal att tillgå dygnet runt på telefon samt vid behov även på plats.

Målet med insatsen är att ungdomen ska kunna ta ett tryggare kliv in i vuxenvärlden med allt vad eget ansvar och självständighet innebär.

Ungdomen har en kontaktperson som hen träffar varje vecka samt en samordnare som håller i ramarna och kontakten med socialtjänsten. Antalet träffar med kontaktpersonen samt vad timmarna ägnas åt är individuellt anpassade utifrån en upprättad genomförandeplan. Personal i stödboendet arbetar med färdighetsträning i vardagen som även inkluderar samtalsstöd. Våra kontaktpersoner har spetskompetens bland annat gällande NPF, problematisk skolfrånvaro, psykisk ohälsa samt språkkompetens.

Då vi även kan erbjuda andra former av öppenvård så finns möjligheten att stärka upp stödet till ungdomen vid behov - antingen tillfälligt eller långvarigt.

Inför en placering arbetar samordnare tillsammans med ungdom/familj samt socialtjänst fram en målstyrd genomförandeplan som anger ramen för det gemensamma arbetet. Det sociala nätverket är oerhört viktigt och Humana kan även erbjuda familjesamtal vid behov.

Humanas styrka är att vi har lång erfarenhet och kompetens av att bedriva stödboende och även möjlighet att forma insatser utifrån specifika önskemål och behov.

Geografi

Fyrens stödboende består av enskilda lägenheter och ligger ca 1,5 mil från centrala Skellefteå med närhet till mataffär och kollektivtrafik. Lägenheterna är fullt utrustade och modernt möblerade.

Huvudman

Humana

Org nr

556861-3904

Upptagningsområde

Hela Sverige

Inskrivningsförfarande

Förfrågningar sker via Humanas placeringsrådgivare, 0771-11 33 11.
Föreståndare Veronica Cederberg, 072-248 81 02

Språk

Vi talar utöver svenska även engelska och dari.

Övriga upplysningar

Fyrens ungdomar får busskort för att främja självständighet och eget ansvar för både skolgång och fritidssysselsättningar.

Vi har få gemensamma aktiviteter, då vi istället uppmuntrar vi den unge att komma igång med egna fritidssysselsättningar. Till exempel erbjuder vi bidrag på 50 % av kostnaden för en återkommande aktivitet.

Fyren Stödboende ansvarar för riktigheten i uppgifterna på denna sida samt för eventuella upphovsrättsfrågor avseende bilder, filmer och broschyrer länkade till denna sida. HVBGuiden.se är inte en tillståndsmyndighet. Verksamheterna ansvarar själva för riktigheten i respektive tillstånd. Läs mer på Inspektionen för Vård och Omsorg: ivo.se

Kontaktuppgifter

Telefon: 0910-311 50
E-postadress: linda.mikaelsson@humana.se

Föreståndare:
Veronica Cederberg, 072-248 81 02

Placeringsansvarig:
Placeringsenheten, 0771-11 33 11

Postadress:
Skelleftehamnsvägen 206 932 35 Skelleftehamn

Sökkategorier

Behandlingsmetod
ACT
ART
HAP, Haschavvänjningsprogrammet
KBT
Kriminalitetsprogram
Lösningsfokuserat arbetssätt
MI, motiverande samtal
Miljöterapi
Mindfulness
Nätverksterapi
Trauma
Våld i nära relation
ÅP

Inriktning
HBTQ
Hedersrelaterat
Inlärningsvårigheter
Kriminalitet
Misshandlade kvinnor
Misshandlade män
Sexuella övergrepp
Övergreppsspecifik

Lagrum
Insats / LVM
Insats / LVU
Insats / SoL 4.1 - Bistånd för boende
Insats / Socialtjänstlagen (SoL) 7 kap. 1 § p. 1
Insats / Socialtjänstlagen (SoL) 7 kap. 1 § p. 2
Insats / Socialtjänstlagen (SoL) 7 kap. 1 § p. 3
Insats / Socialtjänstlagen (SoL) 7 kap. 1 § p. 4

Målgrupp
Föräldrar och barn
Gravida
HBTQ
Kvinnor och män
Par
Pojkar och flickor

Sjukdomar och Besvär
ADHD / ADD
Autismspektrum
Depression
Neuropsykiatriska diagnoser
OCD, Tvångssyndrom
PTSD, Posttraumatisk Stressyndrom
Psykosocial problematik
Spelmissbruk
Tourettes syndrom
Trauma
Ätstörning
Ångestsyndrom

Särskilda upplysningar
Tillståndsbevis utfärdat av IVO