Sveriges största söktjänst för Hem Vård och Boende
Nyhet! Endast för Socialtjänsten. Kostnadsfri placeringshjälp, mån-fre kl 9-16.  020-10 40 99
Glömt lösenordet?

Revansa, Stödet

Tfn: 0910-31400
Fax: 070-6859313

Besöksadress: Bogatan 14b, Skelleftehamn
Postadress: Bogatan 14b, 93233 Skelleftehamn
Föreståndare: Mats Berglund, 070-685 93 13
Placeringsansv: Mats Berglund, 070-685 93 13
Platsantal: 14


Målgrupp: Ensamkommande flyktingbarn

Behandlingsinnehåll: Stödet är ett individuellt anpassat praktiskt och känslomässigt stöd.
Tillsammans med den unge arbetar vi för att de efter avslutad placering ska:
-klara sin dagliga livsföring.
-fungera i skola eller annan sysselsättning.
-hantera sin ekonomi.
-ha ett socialt nätverk.
-ha en meningsfull fritid.

Vi arbetar med "Hitta rätt" och erbjuder även övningskörning för B-körkort.

Geografi: Stödet är beläget i Skelleftehamn, Skellefteå kommun.

Huvudman: Revansa AB

Org nr: 556781-1541

Upptagningsområde: Hela landet

"Revansa, Stödet" ansvarar för riktigheten i uppgifterna på denna sida samt för eventuella upphovsrättsfrågor avseende bilder, filmer och broschyrer länkade till denna sida. HVBGuiden.se är inte en tillståndsmyndighet. Verksamheterna ansvarar själva för riktigheten i respektive tillstånd. Läs mer på Inspektionen för Vård och Omsorg: ivo.se

Behandlingsformer
BBIC
HAP-Haschavvänjningsprogrammet
MI, motiverande samtal
Målgrupp
Ensamkommande
Kvinnor och män
Särskilda upplysningar
Tillståndsbevis utfärdat av IVO