HVBGuiden.se
HVBGuiden.se
Hitta rätt HVB-hem, familjehem, stödboende, skyddat boende eller öppenvård
Glömt lösenordet?

Folkhälsobyrån Sociala Insatser

Tfn: (denna information visas ej för oinloggade)

Besöksadress: (denna information visas ej för oinloggade)
Postadress: (denna information visas ej för oinloggade)
Föreståndare: (denna information visas ej för oinloggade)
Placeringsansv: (denna information visas ej för oinloggade)
Platsantal: 4
Lagrum: LPT, SoL 7.1.1, SoL 7.1.2, SoL 7.1.3, SoL 7.1.4


Målgrupp: Vi ger stöd för vuxna personer från 21 år med komplexa behov. Dessa kan inkludera missbruksproblem såsom överdoser av opioider, alkohol och benzodiazepiner, samt psykisk ohälsa och funktionsnedsättningar som autism och ADHD. Behoven sträcker sig från omfattande medicinskt stöd till hjälp med vardagliga aktiviteter och upprätthållande av sociala relationer. Med dygnet-runt-stöd från kvalificerad personal. Det övergripande målet är att erbjuda ett tryggt och anpassat boende samt ge individanpassat stöd för att främja välmående och förändring.

En planering samt mål med placering upprättas vilket även ger en samlad bild av behov, mål samt de insatser som skall genomföras.

Vårt engagerade team strävar efter att kontinuerligt erbjuda stöd och fokuserar på varje boendes individuella behov, dygnet runt. Vi skapar tydlig struktur till våra klienter via planering, utförande samt uppföljningsarbete. Vi vill fostra en trygg miljö där vi lär känna varje individ samt dennes specifika behov & rutiner. Varje individ förtjänar samma möjlighet till stöd, oavsett omständigheter, under hela sin placeringsperiod.

Behandlingsinnehåll: Folkhälsobyrån tillhandahåller Laro (läkemedelsassisterad behandling vid opiatberoende) och medicinsk vård för tillstånd såsom ADHD, psykossjukdom, ångest och depression. Vi anser att medicinsk behandling utgör ett betydande stöd men betonar även vikten av att kombinera den med terapeutiska samtal och stöd från specialister inom terapi.

I vår behandlingsplan inkluderas regelbundna drogtester för att säkerställa nykterhet och avhållsamhet från droger. Under hela placeringsperioden upprätthålls nära kontakt med våra sjuksköterskor. Vårt team består av psykologer med specialkompetens inom kris- och traumahantering samt KBT-terapeuter och alkohol- och drogterapeuter. Vid behov kompletteras samtalsterapi med läkemedelsbehandling.

Vi erbjuder även olika typer av psykologiska utredningar. Medicinering ses som ett komplement till terapeutisk behandling och vårt team har omfattande erfarenhet av att arbeta med klienter inom detta område. Vi är övertygade om att vi besitter den nödvändiga kunskapen och engagemanget för att stödja våra klienter mot en förändring av deras livssituation. Våra insatser kan även inkludera ANDTS, PATRIARK, MI, SARA: SV, FREDA, DBT, KBT

Vår målsättning sträcker sig bortom enbart boende – vi vill förbättra livskvaliteten och minska missbruket genom aktiva insatser såsom medicinering, utredningar, aktiviteter, tillsyn och individuella stödinsatser. Genom motiverande arbete och evidensbaserad forskning är vårt dedikerade team närvarande dygnet runt för att stödja och guida varje individ på deras unika resa mot ett hälsosammare och mer självständigt liv.

Geografi: Mälardalen

Huvudman: (denna information visas ej för oinloggade)

Org nr: (denna information visas ej för oinloggade)

Upptagningsområde: Hela Sverige

Språk: Vi har personal i verksamheten som är flerspråkiga, förutom somaliska, arabiska, engelska, kurdiska och svenska har Folkhälsobyrån även en tolkförmedling som levererar tolkar till och från svenska till nästan alla världens språk. Vi kan vid behov ha tolk på plats, via telefon eller video länk. Vi tycker att alla ska få samma möjlighet till stöd och hjälp oavsett språk, kultur eller religion.

Övriga upplysningar: Stödboende kollektivt eller i egen lägenhet

"Folkhälsobyrån Sociala Insatser" ansvarar för riktigheten i uppgifterna på denna sida samt för eventuella upphovsrättsfrågor avseende bilder, filmer och broschyrer länkade till denna sida. HVBGuiden.se är inte en tillståndsmyndighet. Verksamheterna ansvarar själva för riktigheten i respektive tillstånd. Läs mer på Inspektionen för Vård och Omsorg: ivo.se

Behandlingsmetod
KBT
Kriminalitetsprogram
Lösningsfokuserat arbetssätt
MATRIX
Stödprogram
Trauma
Våld i nära relation
Inriktning
Abstinensbehandling/Avgiftning
HBTQ
Hedersrelaterat
Incest
Inlärningsvårigheter
Kriminalitet
LARO
Misshandlade kvinnor
Misshandlade män
Sexuella övergrepp
Övergreppsspecifik
Lagrum
Insats / LPT
Insats / Socialtjänstlagen (SoL) 7 kap. 1 § p. 1
Insats / Socialtjänstlagen (SoL) 7 kap. 1 § p. 2
Insats / Socialtjänstlagen (SoL) 7 kap. 1 § p. 3
Insats / Socialtjänstlagen (SoL) 7 kap. 1 § p. 4
Målgrupp
Endast kvinnor
Endast män
Föräldrar och barn
Gravida
HBTQ
Kvinnor och män
Par
Sjukdomar och Besvär
ADHD / ADD
Alkoholberoende
Antisocial personlighetsstörning
Autismspektrum
Bipolär sjukdom
Borderline / Emotionell Instabil Personlighetsstörning
Depression
Dubbeldiagnos / Samsjuklighet
Fobier
Läkemedelsberoende
Narkotikaberoende
Neuropsykiatriska diagnoser
OCD, Tvångssyndrom
PTSD, Posttraumatisk Stressyndrom
Psykosocial problematik
Schizofreni
Spelmissbruk
Tourettes syndrom
Trauma
Ätstörning
Ångestsyndrom
Övriga psykossjukdomar
Särskilda upplysningar
Akuthem
Jourhem
Kan ta emot rörelsehindrade