HVBGuiden.se
HVBGuiden.se
Hitta rätt HVB-hem, familjehem, stödboende, skyddat boende eller öppenvård
Glömt lösenordet?

Fenix Omsorg AB

Mobil: 0735092440
Tfn: 0382-577265
Fax: 036-7770309

Besöksadress: Appelholmsgatan 9, Stockaryd
Postadress: Appelholmsgatan 9, 57694 Stockaryd
Föreståndare: Cecilia Öberg, 0763087849
Placeringsansv: Victor Pereira, 0382-577 262
Platsantal: 25
Lagrum: LVM, SoL 7.1.1


Målgrupp: Män som är 25 år och uppåt med ett missbruk eller beroende av alkohol, narkotika och/eller läkemedel. Klienterna kan också ha neuropsykiatriska funktionsvariationer eller annan psykisk ohälsa i kombination med sitt missbruk/beroendet. Vi kan erbjuda stöd i att behandla kriminalitetsproblematik och andra beteendestörningar.

Vi tillåter att klienten har med sig sitt husdjur hit.

F3nix Omsorg är handikappsanpassat.

Behandlingsinnehåll: Behandlingen på F3nix Omsorg utgår från AA/NA:s 12 stegsprogram, Craig Nakkens teorier om beroendepersonligheten och Gunnar Bergströms teorier om kriminalitet som livsstil. Fokus för vårt arbete ligger på klientens beteendemönster och tankesystem. Förändringsarbetet sker genom gruppterapi, enskilda samtal med alkohol- och drogterapeut, samtalscoach och behandlande kontaktperson. Vi strävar efter att arbeta som ett team och teamets uppgift är att hjälpa, stödja och undervisa klienten enligt ovan nämnda teorier.

På F3nix Omsorg har vi alltid en individanpassad behandling och därför kan vi ha ett något lägre tempo i behandlingen eftersom våra klienter, särskilt de med neuropsykiatriska funktionsvariationer, inte har det tålamod och den ro i kroppen som krävs att delta i mer intensiv undervisning som andra behandlingshem med 12 stegs inriktning har. Det viktiga är att behandlingen är individuellt utformad.

Det är viktigt att uppmuntra och stötta klienten att få eller återta kontakten med positiva delar av sitt sociala nätverk utanför F3nix Omsorg och därför främjar vi kontakt med familj, sunda nyktra/drogfria vänner, myndighetskontakter och AA/NA-grupper på hemmaplan. Behandlingshemmet har sett att goda relationer med det sociala nätverket har stor betydelse för klienterna fortsatta nykterhet efter avslutad behandling. Kontinuerligt mötesgående hos AA/NA har uppmärksammats i socialstyrelsens riktlinjer som en viktig faktor med högre evidensgrad för positivt behandlingsutfall. F3nix omsorg arbetar aktivt för att klienten ska få en positiv kontakt med sin AA/NA grupp på hemmaplan redan under utslussningen, för att klienten ska få en naturlig övergång till mötesgående på hemmaplan även efter avslutad behandling.

Utslussningen från F3nix Omsorg är en annan viktig del av behandlingen och syftar till att ge klienten tillgång till ett strukturerat och innehållsrikt vardagsliv efter hemkomst sitt vardagsliv. Klienten bör komma igång med någon form av sysselsättning så som utbildning eller praktikplats/arbete snarast efter behandlingen.

Geografi: F3nix Omsorg är beläget i natursköna Småland, närmare bestämt i Stockaryd, Sävsjö kommun.

Org nr: 559084-7876

Upptagningsområde: Hela Sverige

Inskrivningsförfarande: Innan klienten anländer till F3nix Omsorg har en matchning genom intervju genomförts. När klienten väl kommer görs i samband med inskrivning en ny bedömning om vi tror att klientens behov matchar de insatser som kan erbjudas, för att säkerställa att klienten känner att hans behov matchar de insatser som finns. Vid inskrivning informeras klienten om rätten till synpunkter och klagomål, rätten till insyn i sina journaler och F3nix Omsorgs regelverk genomgås. Vi inskrivning inhämtas också samtycke om genomgång av personliga tillhörigheter för att F3nix Omsorg inte ska få in narkotika eller andra otillåtna föremål. Veckoschema samt tilldelning av rum sker i samband med inskrivningssamtal. Målsättningen är att vid inskrivningssamtalet, eller senast inom två dagar, har klienten tilldelats en kontaktperson.

"Fenix Omsorg AB" ansvarar för riktigheten i uppgifterna på denna sida samt för eventuella upphovsrättsfrågor avseende bilder, filmer och broschyrer länkade till denna sida. HVBGuiden.se är inte en tillståndsmyndighet. Verksamheterna ansvarar själva för riktigheten i respektive tillstånd. Läs mer på Inspektionen för Vård och Omsorg: ivo.se

Behandlingsmetod
12-stegsprogram / Minnesota
KBT
Kriminalitetsprogram
MI, motiverande samtal
Trauma
ÅP
Inriktning
Inlärningsvårigheter
Kriminalitet
Lagrum
Insats / LVM
Insats / Socialtjänstlagen (SoL) 7 kap. 1 § p. 1
Målgrupp
Endast män
Sjukdomar och Besvär
ADHD / ADD
Alkoholberoende
Antisocial personlighetsstörning
Autismspektrum
Bipolär sjukdom
Borderline / Emotionell Instabil Personlighetsstörning
Depression
Dubbeldiagnos / Samsjuklighet
Läkemedelsberoende
Narkotikaberoende
Neuropsykiatriska diagnoser
OCD, Tvångssyndrom
PTSD, Posttraumatisk Stressyndrom
Psykosocial problematik
Schizofreni
Spelmissbruk
Tourettes syndrom
Trauma
Ångestsyndrom
Övriga psykossjukdomar
Särskilda upplysningar
Kan ta emot rörelsehindrade
Tillståndsbevis utfärdat av IVO