HVBGuiden.se
HVBGuiden.se
Hitta rätt HVB-hem, familjehem, stödboende, skyddat boende eller öppenvård
Glömt lösenordet?

HVB Oliven

Mobil: 070 567 29 91
Tfn: +46733340999

Besöksadress: Oxelösund
Postadress: Thorsgatan 7 A-C, 61330 Oxelösund
Placeringsansv: Tommy Nyberg, +46733340999
Platsantal: 8
Lagrum: SoL 7.1.1


Målgrupp: Vuxna män och kvinnor med missbruksproblematik och samsjuklighet.

Behandlingsinnehåll: HVB Oliven är ett behandlingshem för personer med alkohol- och narkotikaberoende. Vår personal har hög kompetens och bakgrund inom ett stort antal metoder inom beroendevård. Verksamheten har utvecklat och förfinat behandlingsmetoderna sen start och idag besitter vi en unik erfarenhetsbank avseende vår målgrupp. Allt vårt arbete utgår från evidensbaserad forskning samt beprövad erfarenhet med bevisade goda resultat. Vi har goda möjligheter att skräddarsy gästens vistelse och erbjuda en meningsfull och givande tillvaro.

Vår vård är KBT-baserad med inslag av 12-stegs metoden. All personalen är utbildad och arbetar enligt MI, (motiverande samtal).

Varje gästs vistelse hos oss baseras på ett individuellt behandlingsprogram. Programmet etableras i samråd mellan gästen, placeringsansvarig och oss. Här definieras målsättningen med vistelsen samt vårt uppdrag. Målet är att få varje gäst engagerad och delaktig i sin egen behandling och vi stödjer deras egen autonomi.

Exempel på behandlingsinslag är:
Återfallsprevention,
MI
Stödsamtal
KBT-samtal
Förstärkande av självförtroende
Etablerande av sunda vanor
Social träning, med mera.

HVB Oliven erbjuder en behandlingstrappa med behandling under cirka sex månader, därefter vid behov utslussningsboende och senare provkontrakt för eget boende med regelbunden kontakt med och stöd av sin kontaktperson.

Fritidsaktiviteter erbjuds i form av träningslokal, social samvaro, filmkvällar, promenader i vacker kustnatur, utflykter med mera. Vi har regelbundet gemensam matlagning och bakning i vårt stora kök.
HVB Oliven ligger centralt i Oxelösund i ett tvåvåningshus med källare. På plan två bor gästerna i rum med toaletter och duschar i korridoren. Boendet består av tre enkelrum och tre rum som kan delas av två personer. Det finns ett stort gemensamt kök för självhushåll och ett samlingsrum med TV. På plan två bedrivs gruppbehandlingen och enskilda samtal. På plan ett finns sex utslussningslägenheter med eget kök och toalett. I källarplan finns träningslokal, hobbyrum och tvättstuga.

Geografi: Oxelösunds kommun, cirka 10 mil till Stockholm

Huvudman: Oxelösunds kommun

Org nr: 212000-0324

Upptagningsområde: Vi tar emot klienter från hela Sverige

Språk: Svenska och Engelska

Övriga upplysningar: Personalhandledning finns. HVB Olivens personal är engagerade och har en bred kompetens från olika områden.

"HVB Oliven" ansvarar för riktigheten i uppgifterna på denna sida samt för eventuella upphovsrättsfrågor avseende bilder, filmer och broschyrer länkade till denna sida. HVBGuiden.se är inte en tillståndsmyndighet. Verksamheterna ansvarar själva för riktigheten i respektive tillstånd. Läs mer på Inspektionen för Vård och Omsorg: ivo.se

Lagrum
Insats / Socialtjänstlagen (SoL) 7 kap. 1 § p. 1
Målgrupp
Kvinnor och män