HVBGuiden.se
HVBGuiden.se
Hitta rätt HVB-hem, familjehem, stödboende, skyddat boende eller öppenvård
Glömt lösenordet?

Välkommen till en branschdag med inspirerande föreläsare:

8.30 Dagen inleds med kaffe/te, smörgås och registrering

9.30

"Sex som skadar"
Föreläsare: Ulla Thorslund, Leg psykolog.
Ulla har mångårig klinisk erfarenhet av barn och unga med sexuella beteendeproblem. Hennes föreläsning kommer att handla om sexuell övergreppsproblematik, om sexuell utsatthet och mekanismerna bakom sex som självskadebeteende. Vi får också veta hur vi bäst kan bemöta dessa barn och ungdomar när de dyker upp i våra verksamheter.

10.15 Kaffe och mingel med utställarna

11.00
Föreläsningen fortsätter.
Föreläsare: Ulla Thorslund, Leg psykolog.

11.45 Lättare lunch

13.00

"Utsatthet och Utanförskap bland barn och unga"
Föreläsare: Lasse Mattila, socionom med egen erfarenhet.
Lasse brinner för att förebygga utsatthet och utanförskap bland barn och unga. Med bakgrund i ett maskrosbarns uppväxt i Finland tog drömmen om en fotbollskarriär Lasse till proffslivet i Sverige, Norge och Brasilien. Under sina 15 år inom proffsfotbollen utbildade sig Lasse till bland annat socionom och hans sociala engagemang har med åren växt sig allt större. Idag har Lasse över tjugo års erfarenhet av arbete med och för barn och unga i utsatta livssituationer, däribland som skolkurator och som arbetsledare inom socialtjänsten.
Under sin föreläsning delar han med sig av sina samlade livs- och yrkeserfarenheter och bjuder på ett unikt sätt, bland annat med hjälp av musiken, på både fakta, verkliga exempel och konkreta råd om hur vi vuxna kan göra skillnad i våra barn och ungas liv. Lasse synliggör utanförskapets mänskliga och samhällsekonomiska kostnader, och påvisar med konkreta exempel hur vi kan både bryta och förebygga utsatthet och utanförskap.

13.45 Fika och mingel med utställarna

14.15

"Barn i dolda riskmiljöer - barn vi möter som har en utsatthet vi inte ser"
Föreläsare: Lydia Springer, specialist i klinisk psykologi.
Barn till föräldrar med utvecklingsstörning eller andra kognitiva svårigheter, såsom ADHD och autism, riskerar att diskrimineras i samhället då deras behov inte uppmärksammas i tillräckligt stor utsträckning. Forskning visar att barn till dessa föräldrar är en utsatt grupp som riskerar fysisk och psykisk ohälsa och utanförskap. Tidig identifiering, stöd och anpassande insatser i samverkan mellan olika professioner behövs för att säkerställa barnens rätt till jämlik hälsa och god utveckling. Föreläsningen ger kunskap om metoder och insatser som är av betydelse för att stödja dessa familjer. Lydia kommer även att belysa det 3-delade föräldraskapet.

15.00

Vi avrundar dagen med utlottning av fantastiska priser!

Vi reserverar oss för eventuell programändring.

Program

Åhörarmaterial


HVB-dagen

HVB-dagen är mötesplatsen för dig som samverkar med HVB-hem. Vår idé är att HVB-dagen ska skapa goda förutsättningar för dig att träffa potentiella samarbetspartners, hitta nya HVB-hem, ta del av senaste nytt inom Hem, Vård och Boende och få massor med inspiration till din dagliga verksamhet.


Familjehemsdagen

Familjehemsdagen fokuserar på utveckling, möten och samverkan för professionella inom barn och ungdom. Dagen innehåller tankeväckande och utbildande föreläsningar där besökaren får ta del av nyheter i branschen.


LSS-dagen

LSS-dagen är mötesplatsen för dig som arbetar med placering/biståndsbedömning inom LSS/SoL, har ledande befattning inom myndighet för personer med funktionsnedsättning eller är verksam inom socialnämnd. Vår idé är att LSS-dagen ska skapa goda förutsättningar för dig att träffa potentiella samarbetspartners, fördjupa kunskap om och hitta nya LSS-verksamheter, ta del av senaste nytt inom verksamhetsområdet och få massor med inspiration till ditt dagliga arbete.