Sveriges största söktjänst för Hem Vård och Boende
Kostnadsfri placeringshjälp för socialtjänsten  020-10 40 99
Glömt lösenordet?
Åhörarmaterial

HVB-dagen

HVB-dagen är mötesplatsen för dig som samverkar med HVB-hem.

Vår idé är att HVB-dagen ska skapa goda förutsättningar för dig att träffa potentiella samarbetspartners, hitta nya HVB-hem, ta del av senaste nytt inom Hem, Vård och Boende och få massor med inspiration till din dagliga verksamhet.

Familjehemsdagen

Familjehemsdagen fokuserar på utveckling, möten och samverkan för professionella inom barn och ungdom.

Dagen innehåller tankeväckande och utbildande föreläsningar där besökaren får ta del av nyheter i branschen.

LSS-dagen

LSS-dagen är mötesplatsen för dig som arbetar med placering/biståndsbedömning inom LSS/SoL, har ledande befattning inom myndighet för personer med funktionsnedsättning eller är verksam inom socialnämnd.

Vår idé är att LSS-dagen ska skapa goda förutsättningar för dig att träffa potentiella samarbetspartners, fördjupa kunskap om och hitta nya LSS-verksamheter, ta del av senaste nytt inom verksamhetsområdet och få massor med inspiration till ditt dagliga arbete.

Program

Välkommen till en branschdag med inspirerande föreläsare:

8.30 Dagen inleds med kaffe/te, smörgås och registrering

9.30

"Bemötande vid ADHD och autismtillstånd"
Föreläsare: Torbjörn Andersson, autism-utbildare med egen autismdiagnos.
1% av befolkningen lever med autism. Torbjörn är en av dem. Här berättar han om hur det är att vara autistisk. Han berättar även om vikten av flera perspektiv och medvetna värderingar, för bemötande av barn och vuxna med ADHD och autismtillstånd.

10.15 Kaffe och mingel med utställarna

11.00
"Drogmissbruk och livet som kriminell"
Föreläsare: Emil Häggbom, föreläsare med egen erfarenhet.

Emil Häggbom (f. 1991) växte upp i en av Stockholms finare delar med en familjebild som såg stabil och bra ut på ytan, men som egentligen präglades av missbruk och medberoende. I de tidiga tonåren hade Emil kraftig ångest och klarade inte av att sköta skolan och som 13-åring började alkoholmissbruket. Emil fastnade i ett beroende med tyngre droger från 15 års ålder fram till 21 års ålder. Desperation efter bekräftelse, uppmärksamhet och känslan av att få tillhöra något ledde honom in i kriminalitet och utanförskap. Nu fick han äntligen komplimanger från sina nya "vänner". För att finansiera sitt drogberoende började Emil sälja narkotika och även stjäla från sin familj. Att det var olagligt tänkte han inte alls på.
Här berättar han om sitt drogmissbruk och livet som kriminell. Under åren har Emil medverkat i TV, radio, tidningar och han har föreläst för bland annat narkotika polisen och Västmanlands tingsrätt.

12.00 Lättare lunch

13.00

”Psykopatiska och narcissistiska personligheter”
Föreläsare: Helena Bingham, Legitimerad psykolog.
Ett viktigt ämne som det behövs mycket mer kunskap om. 
Självcentrerade och känslokalla personligheter påverkar sin omgivning oerhört negativt och skadeverkningarna blir ofta både svåra och långvariga för de som råkar illa ut. Det gäller vare sig man möter dem i arbetslivet eller i privatlivet. Hur kan vi känna igen psykopatiskt och narcissistiskt beteende? Och hur förhåller man sig på bästa sätt gentemot chefer, kollegor, klienter med dessa drag? Och hur hanterar vi problematiken om den finns i våra privata relationer?

14.00 Fika och mingel med utställarna

14.45

”Att växa upp med en narcissistisk/psykopatisk förälder” 
Föreläsare: Föreläsare med masterexamen i socialt arbete, kandidatexamen i psykologi, vuxet barn till föräldrar med den psykopatiska och narcissistiska problematiken.
Barn till föräldrar med den narcissistiska/psykopatiska problematiken far oerhört illa på många sätt och under lång tid. Ofta är föräldrarna utåtriktade och har en social förmåga vilket gör att omgivningen uppfattar dem som tilldragande och karismatiska. Dessa familjer lever ofta, på ytan helt ”vanliga” liv i fina boenden med god ekonomi, vilket gör att ingen ser vad barnet/barnen utsätts för bakom den tillputsade fasaden. Att växa upp med en narcissistisk/psykopatisk förälder innebär att leva i skuggan av sin förälder där barnets behov får stå tillbaka på grund av förälderns problematik. Att leva i det osynliga våldet innebär också att barnets psykiska mående sätts på spel och att självbilden och självförtroendet hämmas istället för att mogna och utvecklas. Processen för att bli hel är ofta lång och komplex.
Föreläsaren kommer att dela med sig av sina erfarenheter - hur det var att växa upp med en narcissistisk/psykopatisk pappa och en narcissistisk/emotionellt instabil mamma.

15.45

Vi avrundar dagen.

Vi reserverar oss för eventuell programändring.