Sveriges största söktjänst för Hem Vård och Boende
Kostnadsfri placeringshjälp för socialtjänsten  020-10 40 99
Glömt lösenordet?

HVB-dagen

HVB-dagen är mötesplatsen för dig som samverkar med HVB-hem.

Vår idé är att HVB-dagen ska skapa goda förutsättningar för dig att träffa potentiella samarbetspartners, hitta nya HVB-hem, ta del av senaste nytt inom Hem, Vård och Boende och få massor med inspiration till din dagliga verksamhet.

Familjehemsdagen

Familjehemsdagen fokuserar på utveckling, möten och samverkan för professionella inom barn och ungdom.

Dagen innehåller tankeväckande och utbildande föreläsningar där besökaren får ta del av nyheter i branschen.

LSS-dagen

LSS-dagen är mötesplatsen för dig som arbetar med placering/biståndsbedömning inom LSS/SoL, har ledande befattning inom myndighet för personer med funktionsnedsättning eller är verksam inom socialnämnd.

Vår idé är att LSS-dagen ska skapa goda förutsättningar för dig att träffa potentiella samarbetspartners, fördjupa kunskap om och hitta nya LSS-verksamheter, ta del av senaste nytt inom verksamhetsområdet och få massor med inspiration till ditt dagliga arbete.

Program

Välkommen till en branschdag med inspirerande föreläsare:

8.30 Dagen inleds med kaffe/te, smörgås och registrering

9.30

"Hjärnans roll vid beteenden och känslor, minnen och tankar"
Föreläsare: Åke Pålshammar, neuropsykolog och universitetslektor vid Uppsala universitet.
I ett modernt samhälle med dess många krav får människans hjärna ibland problem med anpassning och funktionalitet. Dess hälsosamma utveckling beror inte minst av stimulans av olika slag, men får inte överbelastas alltför mycket.
Hur individens hälsa kan kopplas till känslomässiga upplevelser är intimt förknippad med hjärnans sätt att fungera. Exempel på detta ges under föreläsningen.

10.15 Kaffe och mingel med utställarna

11.00
"Samtal som stärker - om kreativ dialog i svåra situationer"
Föreläsare: Angelica Frithiof, Fil. kand. inom humaniora samt utbildningar inom medicinsk etik, psykologi, lösningsfokus och samtalsmetodik.
Här får du inspiration till hur du kan leda en dialog som synliggör den enskildes resurser på ett helt nytt sätt.

11.45 Lättare lunch

13.00

"Psykos, Schizofreni, Drogberoende, Tillfrisknande, Hopp, Förståelse"
Föreläsare: Marcus Sandborg, föreläsare med såväl praktisk som teoretisk kunskap.
Marcus kommer från en vanlig medelklassfamilj från Falköping. Under hans uppväxt flyttade de omkring mycket och detta skapade oro för honom, eftersom han ofta kom till nya skolor och var tvungen att hitta nya vänner. Som tonåring började han att missbruka hasch och alkohol och vid 25-års ålder hamnade han i sin första psykos. Om det var drogerna som utlöste schizofrenin eller inte är svårt att svara på eftersom schizofreni kan bero på flera olika faktorer. Idag är i alla fall Marcus drogfri och lever ett stabilt liv. Han har skapat en karriär som föreläsare och författare inom psykiatri och beroendefrågor och arbetar även som verksamhetsutvecklare inom psykiatrin.
Marcus föreläser om hur det är att leva med beroende och schizofreni, psykisk hälsa, psykisk ohälsa och bemötandefrågor.

13.45 Fika och mingel med utställarna

14.15

"En kamp för att överleva - om borderline, självskadebeteende och ätstörningar"
Föreläsare: Johanna von Schedvin, föreläsare med såväl praktisk som teoretisk
kunskap.
Johanna brinner för att förändra synen på borderline- och självskadepatienter.
Hon pratar öppet och ärligt om hur det är att leva med självskadebeteenden, ätstörningar och att överleva självmordsförsök, till att nå sjukdomsinsikt och tillfrisknande. Johanna är en föreläsare som fångar publiken med sitt färgstarka berättande som sällan lämnar någon oberörd.

15.15

Vi avrundar dagen med utlottning av fantastiska priser!

Vi reserverar oss för eventuell programändring.


HVB&LSSGuiden.se

Håll dig uppdaterad inom HVB och LSS!

Läs tidningen

Tidningen HVB&LSSGuiden.se kan laddas ned som PDF, helt kostnadsfritt.