Sveriges största söktjänst för Hem Vård och Boende
Kostnadsfri placeringshjälp för socialtjänsten  020-10 40 99
Glömt lösenordet?
Åhörarmaterial

HVB-dagen

HVB-dagen är mötesplatsen för dig som samverkar med HVB-hem.

Vår idé är att HVB-dagen ska skapa goda förutsättningar för dig att träffa potentiella samarbetspartners, hitta nya HVB-hem, ta del av senaste nytt inom Hem, Vård och Boende och få massor med inspiration till din dagliga verksamhet.

Familjehemsdagen

Familjehemsdagen fokuserar på utveckling, möten och samverkan för professionella inom barn och ungdom.

Dagen innehåller tankeväckande och utbildande föreläsningar där besökaren får ta del av nyheter i branschen.

LSS-dagen

LSS-dagen är mötesplatsen för dig som arbetar med placering/biståndsbedömning inom LSS/SoL, har ledande befattning inom myndighet för personer med funktionsnedsättning eller är verksam inom socialnämnd.

Vår idé är att LSS-dagen ska skapa goda förutsättningar för dig att träffa potentiella samarbetspartners, fördjupa kunskap om och hitta nya LSS-verksamheter, ta del av senaste nytt inom verksamhetsområdet och få massor med inspiration till ditt dagliga arbete.

Program

Välkommen till en branschdag med inspirerande föreläsare:

8.30 Dagen inleds med kaffe/te, smörgås och registrering

9.30

"Att vara en missbrukande mamma och lära sig leva med vetskapen om att ha skadat sitt eget barn"
Föreläsare: Ulla-Maria Andersson, författare, terapeut på ett behandlingshem för kvinnor, personlig och professionell erfarenhet av beroendeproblematik, kriminalitet, våld i nära relationer och att vara missbrukande mamma.
Missbruk är förknippat med skuld och skam och något man inte talar om...
Ulla-Maria vill nu bryta tabut kring ämnet och berättar om sitt liv som missbrukande mamma. Om skulden och skammen och om hur plågsamt det är att välja drogen istället för sitt egna barn.
Hon berättar om de dubbla känslor som uppstår när ens barn placeras i fosterhemsfamilj: lättnaden över att fosterhemsfamiljen tar ansvar för det hon inte själv klarar men smärtan i att någon annan är en bättre mamma till hennes barn än hon själv. Vi får en inblick i hur det är att växa upp med psykisk ohälsa i familjen, med övergrepp, missbruk och kriminalitet. Och många års vistelse på kvinnofängelset Hinseberg.

10.15 Kaffe och mingel med utställarna

11.00
"Bemötande vid ADHD och autismtillstånd"
Föreläsare: Torbjörn Andersson, autism-utbildare med egen autismdiagnos.
1% av befolkningen lever med autism. Torbjörn är en av dem. Här berättar han om hur det är att vara autistisk. Han berättar även om vikten av flera perspektiv och medvetna värderingar, för bemötande av barn och vuxna med ADHD och autismtillstånd.

12.00 Lättare lunch

13.00

”Psykopatiska och narcissistiska personligheter”
Föreläsare: Helena Bingham, Legitimerad psykolog.
Ett viktigt ämne som det behövs mycket mer kunskap om. 
Självcentrerade och känslokalla personligheter påverkar sin omgivning oerhört negativt och skadeverkningarna blir ofta både svåra och långvariga för de som råkar illa ut. Det gäller vare sig man möter dem i arbetslivet eller i privatlivet. Hur kan vi känna igen psykopatiskt och narcissistiskt beteende? Och hur förhåller man sig på bästa sätt gentemot chefer, kollegor, klienter med dessa drag? Och hur hanterar vi problematiken om den finns i våra privata relationer?

14.00 Fika och mingel med utställarna

14.45

”Att växa upp med en narcissistisk/psykopatisk förälder” 
Föreläsare: Föreläsare med masterexamen i socialt arbete, kandidatexamen i psykologi, vuxet barn till föräldrar med den psykopatiska och narcissistiska problematiken.
Barn till föräldrar med den narcissistiska/psykopatiska problematiken far oerhört illa på många sätt och under lång tid. Ofta är föräldrarna utåtriktade och har en social förmåga vilket gör att omgivningen uppfattar dem som tilldragande och karismatiska. Dessa familjer lever ofta, på ytan helt ”vanliga” liv i fina boenden med god ekonomi, vilket gör att ingen ser vad barnet/barnen utsätts för bakom den tillputsade fasaden. Att växa upp med en narcissistisk/psykopatisk förälder innebär att leva i skuggan av sin förälder där barnets behov får stå tillbaka på grund av förälderns problematik. Att leva i det osynliga våldet innebär också att barnets psykiska mående sätts på spel och att självbilden och självförtroendet hämmas istället för att mogna och utvecklas. Processen för att bli hel är ofta lång och komplex.
Föreläsaren kommer att dela med sig av sina erfarenheter - hur det var att växa upp med en narcissistisk/psykopatisk pappa och en narcissistisk/emotionellt instabil mamma.

15.45

Vi avrundar dagen.

Vi reserverar oss för eventuell programändring.