HVBGuiden.se
HVBGuiden.se
Hitta rätt HVB-hem, familjehem, stödboende, skyddat boende eller öppenvård
Glömt lösenordet?

HVB- och Familjehemsdagen på Scandic Star Lund

Välkommen till en kostnadsfri kunskaps- och inspirationsdag med fokus på HVB och Familjehem. HVBGuiden.se arrangerar en HVB- och Familjehemsdag i Lund den 27 april 2022.

HVB-dagen är ett slutet branschevenemang avsett för dig som arbetar inom socialtjänsten med placering eller har en ledande befattning inom socialtjänst, kriminalvård eller landsting. Här träffar ni potentiella samarbetspartners, HVB- och Familjehem, tar del av senaste nytt och får massor med inspiration till er dagliga verksamhet.

Välkommen att föranmäla dig som besökare på HVB- och Familjehemsdagen i Lund den 27 april 2022. Vi bekräftar din föranmälan via mejl. Begränsat antal platser, först till kvarn gäller.

Till anmälan

Program

Välkommen till en branschdag med inspirerande föreläsare:

8.30 Dagen inleds med kaffe/te, smörgås och registrering

9.30

"Neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (NPF) och psykiatrisk samsjuklighet – aktuell forskning, bemötande och strategier (Barn- och Vuxenfokus)"
Föreläsare: Martina Nelson, leg psykolog, specialiserad inom utredning och behandling av NPF, beroendetillstånd och personlighetsproblematik.
Hur ska vi bäst hjälpa personer med komplex problematik? Hur kan vi öka personens motivation och delaktighet i vård och insatser?

I den här föreläsningen får du lära dig mer om adhd, autism och psykiatrisk samsjuklighet såsom beroende, traumatillstånd, ångest- och depression.
Du får konkreta tips på bemötande, verktyg och strategier att använda i ditt arbete.

10.15 Kaffe och mingel med utställarna

11.00
Föreläsningen fortsätter.
Föreläsare: Martina Nelson, leg psykolog

12.00 Lättare lunch

13.00

"Anhöriga till personer med drogproblem – utsatthet, hjälpbehov och bemötande"
Föreläsare: Torkel Richert, narkotikaforskare och docent i socialt arbete vid Malmö universitet.
Att vara anhörig till en person med drogproblem innebär ofta en stor utsatthet. Många anhöriga beskriver starka känslor av skuld, skam och maktlöshet samt en ständig rädsla och oro. Vissa beskriver också konflikter inom familjen samt erfarenheter av hot och våld. Den stress och börda som anhöriga lever med kan leda till en försämrad psykisk hälsa och social isolering. Samtidigt upplever många anhöriga hinder för att söka och erhålla bra hjälp både för egen del och för den närstående samt en bristande förståelse och dåligt bemötande i kontakt med omgivningen.

Torkel Richert kommer i sin föreläsning presentera resultat från ett omfattande forskningsprojekt om föräldrar till barn med narkotikaproblem och diskutera hur anhörigas situation kan förstås och hur hjälpen för denna grupp kan förbättras. På föreläsningen diskuteras också olika dilemman som kan uppstå i mötet mellan professionella och icke-professionella hjälpare, personer med drogproblem och deras anhöriga samt hur anhöriga kan bli en viktig resurs i behandlingsarbete. 

14.00 Fika och mingel med utställarna

14.45

"Tania - 19 åringen med fem placeringar"
Föreläsare: Tania Gazi, föreläsare med egen erfarenhet av att vara placerad i HVB- och Familjehem. 
Tania Gazi är 19 år och har redan blivit omplacerad fem gånger, i både HVB- och Familjehem. Sommaren 2020 fick Tania diagnoserna högfungerande autism och ADHD. 
Hon är en överlevare av hedersrelaterat våld och hon har fått uppleva både lyckade och misslyckade placeringar - en resa kantad av hopplöshet inför livet och myndigheter.
Men det var också resan från familjehemspappan som utsatte henne för sexuella ofredanden till familjen som gav henne den finaste kärleken och tryggheten.
För det var just svårigheten att lita på socialtjänsten och vuxenvärlden som påverkade henne och hennes syskons öden, men till slut vågade Tania lita på processen där socialtjänstens ändrade bemötande var lösningen. Idag har det gått 8 månader sedan Tanias sista placering avslutats och hon brinner för att stärka ungas förutsättningar till lyckade placeringar. 
I denna föreläsning kommer ni att få ta del av:
● Verktyg för att få ungdomar med bristande tillit till vuxenvärlden att kunna lita på myndigheter
● Vanligaste misstagen att undvika vid bemötande
● Verktyg för lyckade HVB- och Familjehemsplaceringar

15.45

Vi avrundar dagen 

Vi reserverar oss för eventuell programändring.

Till anmälan

HVB- och Familjehemsdagen Lund - 27 april 2022

Datum: 2022-04-27
Tid: 08:30-15:45
Ort: Lund
Plats: Scandic Star Lund

Detta formulär är ej öppet för svar Åhörarmaterial


HVB-dagen

HVB-dagen är mötesplatsen för dig som samverkar med HVB-hem. Vår idé är att HVB-dagen ska skapa goda förutsättningar för dig att träffa potentiella samarbetspartners, hitta nya HVB-hem, ta del av senaste nytt inom Hem, Vård och Boende och få massor med inspiration till din dagliga verksamhet.


Familjehemsdagen

Familjehemsdagen fokuserar på utveckling, möten och samverkan för professionella inom barn och ungdom. Dagen innehåller tankeväckande och utbildande föreläsningar där besökaren får ta del av nyheter i branschen.


LSS-dagen

LSS-dagen är mötesplatsen för dig som arbetar med placering/biståndsbedömning inom LSS/SoL, har ledande befattning inom myndighet för personer med funktionsnedsättning eller är verksam inom socialnämnd. Vår idé är att LSS-dagen ska skapa goda förutsättningar för dig att träffa potentiella samarbetspartners, fördjupa kunskap om och hitta nya LSS-verksamheter, ta del av senaste nytt inom verksamhetsområdet och få massor med inspiration till ditt dagliga arbete.