Sveriges största söktjänst för Hem Vård och Boende
Nyhet! Endast för Socialtjänsten. Kostnadsfri placeringshjälp, mån-fre kl 9-16.  020-10 40 99
Glömt lösenordet?

HVB-dagen

HVB-dagen är mötesplatsen för dig som samverkar med HVB-hem.

Vår idé är att HVB-dagen ska skapa goda förutsättningar för dig att träffa potentiella samarbetspartners, hitta nya HVB-hem, ta del av senaste nytt inom Hem, Vård och Boende och få massor med inspiration till din dagliga verksamhet.

Familjehemsdagen

Familjehemsdagen fokuserar på utveckling, möten och samverkan för professionella inom barn och ungdom.

Dagen innehåller tankeväckande och utbildande föreläsningar där besökaren får ta del av nyheter i branschen.

LSS-dagen

LSS-dagen är mötesplatsen för dig som arbetar med placering/biståndsbedömning inom LSS/SoL, har ledande befattning inom myndighet för personer med funktionsnedsättning eller är verksam inom socialnämnd.

Vår idé är att LSS-dagen ska skapa goda förutsättningar för dig att träffa potentiella samarbetspartners, fördjupa kunskap om och hitta nya LSS-verksamheter, ta del av senaste nytt inom verksamhetsområdet och få massor med inspiration till ditt dagliga arbete.

Program

Välkommen till en branschdag med inspirerande föreläsare:

8.30 Dagen inleds med kaffe/te, smörgås och registrering

9.30

"Möta människor med rättshaveristiskt beteende"
Föreläsare: Andreas Wedeen, legitimerad psykolog med kunskap om KBT och ACT.
Människor med rättshaveristiskt beteende anser sig ofta felaktigt och orättvist behandlade av sin omvärld. De kan i sin kamp för upprättelse göra tillvaron närmast outhärdlig för andra. Många gånger bottnar deras agerande i psykisk ohälsa. Andreas ger kunskap och redskap för att bemöta dessa personer på ett sätt som lindrar deras lidande samtidigt som du får eget andrum. Han presenterar den senaste forskningen som finns inom ämnet men ger oss även en fördjupad juridisk vägledning och flera exempel på svåra situationer.

10.15 Kaffe och mingel med utställarna

11.00
Föreläsningen fortsätter om "Rättshaveristiskt beteende"

12.00 Lättare lunch

13.00

"Missbruk, trauma och samsjuklighet"
Föreläsare: Stefan Sandström, legitimerad psykolog och författare.
Både svensk och internationell forskning visar att trauma är den kanske vanligaste bakgrundsfaktorn vid substansmissbruk. Vanligen tjänar drogerna till att självmedicinera för att slippa det lidande som traumat orsakar.Trots detta är det mycket få verksamheter som erbjuder traumabehandling åt sina klienter. Om trauman inte botas skapar de en ökad återfallsrisk, ett långvarigt lidande och en försämrad livskvalitet ofta för resten av livet.

Trauman i samband med tidiga relationer leder ofta till desorganiserade anknytningsmönster. I praktiken betyder detta att människor med substansbeorende ofta inte har någon som de kan lita på i sina nätverk och saknar förmågan att bygga fungerande tillitsfulla relationer. Detta är ett avgörande hinder för social rehabilitering, eftersom man då inte kan hantera relationer
* på jobbet, med kolleger och chefer
* i boendet, för samarbete i tvättstugor, förråd, fester med mera
* i familjerelationer med partner och barn som ska uppfostras
Ordet ”social” implicerar relationer. Utan relationer finns ingenting som är ”socialt”.

13.45 Fika och mingel med utställarna

14.30

"Att vara en missbrukande mamma och lära sig leva med vetskapen om att ha skadat sitt eget barn"
Föreläsare: Ulla-Maria Andersson, författare, terapeut på ett behandlingshem för kvinnor, personlig och professionell erfarenhet av beroendeproblematik, kriminalitet, våld i nära relationer och att vara missbrukande mamma.
Missbruk är förknippat med skuld och skam och något man inte talar om...
Ulla-Maria vill nu bryta tabut kring ämnet och berättar om sitt liv som missbrukande mamma. Om skulden och skammen och om hur plågsamt det är att välja drogen istället för sitt egna barn.
Hon berättar om de dubbla känslor som uppstår när ens barn placeras i fosterhemsfamilj: lättnaden över att fosterhemsfamiljen tar ansvar för det hon inte själv klarar men smärtan i att någon annan är en bättre mamma till hennes barn än hon själv. Vi får en inblick i hur det är att växa upp med psykisk ohälsa i familjen, med övergrepp, missbruk och kriminalitet. Och många års vistelse på kvinnofängelset Hinseberg.

15.15

Vi avrundar dagen.

Vi reserverar oss för eventuell programändring.


Våra event våren 2020

HVB- och Familjehemsdagen Göteborg Anmälan
LSS-dagen Göteborg Anmälan
HVB-dagen Stockholm Anmälan
LSS-dagen Stockholm Anmälan
HVB- och Familjehemsdagen Umeå Anmälan
HVB- och Familjehemsdagen Växjö Anmälan
LSS-dagen Växjö Anmälan
HVB- och Familjehemsdagen Malmö Föranmälan
Familjehemsdagen Stockholm Föranmälan