Sveriges största söktjänst för Hem Vård och Boende
Nyhet! Endast för Socialtjänsten. Kostnadsfri placeringshjälp, mån-fre kl 9-16.  020-10 40 99
Glömt lösenordet?

HVB-dagen

HVB-dagen är mötesplatsen för dig som samverkar med HVB-hem.

Vår idé är att HVB-dagen ska skapa goda förutsättningar för dig att träffa potentiella samarbetspartners, hitta nya HVB-hem, ta del av senaste nytt inom Hem, Vård och Boende och få massor med inspiration till din dagliga verksamhet.

Familjehemsdagen

Familjehemsdagen fokuserar på utveckling, möten och samverkan för professionella inom barn och ungdom.

Dagen innehåller tankeväckande och utbildande föreläsningar där besökaren får ta del av nyheter i branschen.

LSS-dagen

LSS-dagen är mötesplatsen för dig som arbetar med placering/biståndsbedömning inom LSS/SoL, har ledande befattning inom myndighet för personer med funktionsnedsättning eller är verksam inom socialnämnd.

Vår idé är att LSS-dagen ska skapa goda förutsättningar för dig att träffa potentiella samarbetspartners, fördjupa kunskap om och hitta nya LSS-verksamheter, ta del av senaste nytt inom verksamhetsområdet och få massor med inspiration till ditt dagliga arbete.

Program

Välkommen till en branschdag med inspirerande föreläsare:

8.30 Dagen inleds med kaffe/te, smörgås och registrering

9.30

"Möta människor med rättshaveristiskt beteende"
Föreläsare: Andreas Wedeen, legitimerad psykolog med kunskap om KBT och ACT.
Människor med rättshaveristiskt beteende anser sig ofta felaktigt och orättvist behandlade av sin omvärld. De kan i sin kamp för upprättelse göra tillvaron närmast outhärdlig för andra. Många gånger bottnar deras agerande i psykisk ohälsa. Andreas ger kunskap och redskap för att bemöta dessa personer på ett sätt som lindrar deras lidande samtidigt som du får eget andrum. Han presenterar den senaste forskningen som finns inom ämnet men ger oss även en fördjupad juridisk vägledning och flera exempel på svåra situationer.

10.15 Kaffe och mingel med utställarna

11.00
Föreläsningen fortsätter om "Rättshaveristiskt beteende"

12.00 Konferenslunch

13.00

"Föräldrar till vuxna barn med narkotikaproblem - en utsatt men osynlig grupp"
Föreläsare: Torkel Richert, drogforskare och lektor i socialt arbete vid Malmö universitet.
Ständiga känslor som oro, ångest, sorg, skuld, skam och maktlöshet (att inte kunna söka hjälp och kommunicera med sjukvården eller myndigheter å det vuxna barnets vägnar pga sekretessreglerna). Så beskriver många föräldrar till missbrukande barn sin livssituation. De är en utsatt grupp som hittills fått mycket lite stöd och uppmärksamhet.
Trots detta har det länge saknats kunskap om denna grupps utsatthet och eventuella hjälpbehov. Torkel kommer att presentera resultat från ett pågående forskningsprojekt om hur denna föräldragrupps livssituation påverkas och vilka konsekvenser som det kan innebära att ha ett barn med narkotikaproblem. Många delar av livet påverkas, så som fysisk och psykisk hälsa, konflikter inom familjen (som att man inte orkar ägna lika mycket tid åt andra barn i familjen), social isolering (pga att man inte orkar eller skäms) och ekonomiska problem. Föräldrarna kan även utsättas för brott och det vanligaste brottet är stöld (av pengar eller värdeföremål), för att kunna finansiera drogerna. Skadegörelse och psykiskt våld, så som hot om att ta livet av sig, är också ganska vanligt. Slutligen belyser Torkel föräldrars erfarenheter av olika hjälpinsatser och strategier för att hantera sin situation.

13.45 Fika och mingel med utställarna

14.30

"Mor och Son - Beroende och medberoende som familjesjukdom"
Föreläsare: Emil Häggbom och Mathilde Häggbom, föreläsare med egen erfarenhet.
Hur påverkas folk i ens närhet av missbruk och medberoende?
Emil Häggbom (f. 1991) växte upp i en av Stockholms finare delar med en familjebild som såg stabil och bra ut på ytan, men som egentligen präglades av missbruk och medberoende. I de tidiga tonåren hade Emil kraftig ångest och klarade inte av att sköta skolan och som 13-åring började alkoholmissbruket. Emil fastnade i ett beroende med tyngre droger från 15 års ålder fram till 21 års ålder. Desperation efter bekräftelse, uppmärksamhet och känslan av att få tillhöra något ledde honom in i kriminalitet och utanförskap. Nu fick han äntligen komplimanger från sina nya "vänner". För att finansiera sitt drogberoende började Emil sälja narkotika och även stjäla från sin familj. Att det var olagligt tänkte han inte alls på.

Emil fick kontakt med beroendevården och vände sig samtidigt till en tolvstegsgemenskap. Även mamma Mathilde började vid den här tiden att gå på möten riktade till den beroendes familj, så kallad anhörigprogram. När hon satt på dessa möten insåg Mathilde att även hon själv hade saker att ta itu med. Hon hade under Emils beroendeperiod glömt bort sig själv och istället fokuserat på sonens problem.

Det är en så skamfylld familjesjukdom. Det är svårt att erkänna att någon i ens familj har problem men det är också viktigt att poängtera att även anhöriga behöver hjälp. Båda behöver bryta sina gamla mönster.

Nu är Emil nykter och föreläser tillsammans med mamma Mathilde om beroendet och medberoendet som drabbar hela familjen. De berättar även hur de själva upplevde de här åren och hur det har påverkat deras liv.
Under åren har Emil medverkat i TV, radio, tidningar och han har föreläst för bland annat narkotika polisen och Västmanlands tingsrätt.

16.00

Vi avrundar dagen.

Vi reserverar oss för eventuell programändring.


Våra event våren 2020

HVB- och Familjehemsdagen Göteborg Anmälan
LSS-dagen Göteborg Anmälan
HVB-dagen Stockholm Anmälan
LSS-dagen Stockholm Anmälan
HVB- och Familjehemsdagen Umeå Anmälan
HVB- och Familjehemsdagen Växjö Anmälan
LSS-dagen Växjö Anmälan
HVB- och Familjehemsdagen Malmö Föranmälan
Familjehemsdagen Stockholm Föranmälan