HVBGuiden.se
HVBGuiden.se
Hitta rätt HVB-hem, familjehem, stödboende, skyddat boende eller öppenvård
Glömt lösenordet?

HVB- och Familjehemsdagen på 7A Odenplan

Välkommen till en kostnadsfri kunskaps- och inspirationsdag med fokus på HVB och Familjehem. HVBGuiden.se arrangerar en HVB- och Familjehemsdag i Stockholm den 20 april 2022.

HVB-dagen är ett slutet branschevenemang avsett för dig som arbetar inom socialtjänsten med placering eller har en ledande befattning inom socialtjänst, kriminalvård eller landsting. Här träffar ni potentiella samarbetspartners, HVB- och Familjehem, tar del av senaste nytt och får massor med inspiration till er dagliga verksamhet.

Välkommen att föranmäla dig som besökare på HVB- och Familjehemsdagen i Stockholm den 20 april 2022. Vi bekräftar din föranmälan via mejl. Begränsat antal platser, först till kvarn gäller.

HVB- och Familjehemsdagen är nu fullbokad för besökare och vi måste tyvärr stänga anmälan på grund av platsbrist. Nästa HVB-/Familjehemsdag i Stockholm är den 28/9. Anmäl dig redan idag för att säkra din plats!

HVB- och Familjehemsdagen Stockholm 28 september 2022

Program

Välkommen till en branschdag med inspirerande föreläsare:

8.30 Dagen inleds med kaffe/te, smörgås och registrering

9.30

"Vad händer i hjärnan när man blir beroende?"
Föreläsare: Lotta Borg Skoglund, överläkare i psykiatri, specialiserad inom utredning och behandling av bland annat ADHD och autismspektrumproblematik, och forskare vid Karolinska Institutet kring samsjuklighet mellan ADHD, beroende och emotionell instabilitet med fokus på miljömässiga och ärftliga riskfaktorer.

För att kunna behandla och motverka missbruk måste vi förstå hur hjärnan fungerar. Därför är det nödvändigt att veta vilka riskfaktorer som finns, vilka varningstecken och vilka personer som vi ska vara mest observanta på.
Det här är en föreläsning som förklarar hur människan triggas av droger – oavsett om det är alkohol, droger eller spel – och att en beroendesjukdom oftast grundläggs redan i ungdomshjärnan. 

10.15 Kaffe och mingel med utställarna

11.00
"Kvinnor och mammor med ADHD"
Föreläsare: Lotta Borg Skoglund, se ovan.

Få kunskap och förståelse för livspusslet med arbete och familj för att ge bra och rätt insatser.

12.00 Lättare lunch

13.00

"Alla mina 30 barn - att vara jour- och familjehemspappa" 
Föreläsare: Thomas Ardenfors, jour- och familjehemspappa till 30 barn, föreläsare, författare till bl a boken "Alla mina 30 barn".
Runt 20 400 barn och unga placerades i familjehem i Sverige under 2019. Av de familjehemsplacerade var 60 procent pojkar och 40 procent flickor.*
30 av dessa barn och unga har bott hos familjen Ardenfors. Thomas och Sussi Ardenfors har tagit emot barn under nästan 30 år och de vill fortsätta att göra skillnad för utsatta barn i trettio år till.

Thomas föreläser och coachar både kommuner och andra jourhem och vill att samhället tar ansvar för de placerade barnen.
Han anser att vi måste uppvärdera och samtidigt kontrollera familjehemmen - och detta måste ske på en central nivå där socialtjänstens resurser fördelas rättvist över landet.

Thomas kommer även att berätta om sina erfarenheter av att vara jour- och familjehemspappa, om glädjeämnen och svårigheter som följer med ett barn som ofta haft en tuff förhistoria, och om alla barn och föräldrar de mött sedan de började ta hand om andras barn för 30 år sedan.

Avslutningsvis kommer vi att få tips och råd för en lyckad jour- och familjehemsplacering.

14.00 Fika och mingel med utställarna

14.45

"Droger, schizofreni, bipolär sjukdom och bemötande"
Föreläsare: Marcus Sandborg, föreläsare med såväl praktisk som teoretisk kunskap.
Marcus kommer från en vanlig medelklassfamilj från Falköping. Under hans uppväxt flyttade de omkring en del och detta skapade oro för honom, eftersom han kom till nya skolor och var tvungen att hitta nya vänner. Som tonåring började han att missbruka hasch och alkohol och vid 25-års ålder hamnade han i sin första psykos. Om det var drogerna som utlöste schizofreni eller inte är svårt att svara på eftersom schizofreni kan bero på flera olika faktorer. Idag är Marcus drogfri och lever ett stabilt liv. I december 2021 blev Marcus nydiagnostiserad från psykossjukdomen schizofreni till bipolär sjukdom.

Han har skapat en karriär som föreläsare och författare inom psykiatri och beroendefrågor och arbetar även som verksamhetsutvecklare inom specialistsjukvården. 
Marcus föreläser om hur det är att leva med beroende och schizofreni, bipolär sjukdom, delaktighet och bemötandefrågor.

15.45

Vi avrundar dagen 

Vi reserverar oss för eventuell programändring.

HVB- och Familjehemsdagen Stockholm - 20 april 2022

Datum: 2022-04-20
Tid: 08:30-15:45
Ort: Stockholm
Plats: 7A Odenplan

Detta formulär är ej öppet för svar Åhörarmaterial


HVB-dagen

HVB-dagen är mötesplatsen för dig som samverkar med HVB-hem. Vår idé är att HVB-dagen ska skapa goda förutsättningar för dig att träffa potentiella samarbetspartners, hitta nya HVB-hem, ta del av senaste nytt inom Hem, Vård och Boende och få massor med inspiration till din dagliga verksamhet.


Familjehemsdagen

Familjehemsdagen fokuserar på utveckling, möten och samverkan för professionella inom barn och ungdom. Dagen innehåller tankeväckande och utbildande föreläsningar där besökaren får ta del av nyheter i branschen.


LSS-dagen

LSS-dagen är mötesplatsen för dig som arbetar med placering/biståndsbedömning inom LSS/SoL, har ledande befattning inom myndighet för personer med funktionsnedsättning eller är verksam inom socialnämnd. Vår idé är att LSS-dagen ska skapa goda förutsättningar för dig att träffa potentiella samarbetspartners, fördjupa kunskap om och hitta nya LSS-verksamheter, ta del av senaste nytt inom verksamhetsområdet och få massor med inspiration till ditt dagliga arbete.