HVBGuiden.se
HVBGuiden.se
Hitta rätt HVB-hem, familjehem, stödboende, skyddat boende eller öppenvård
Glömt lösenordet?

HVB- och Familjehemsdagen på 7A Odenplan

Välkommen till en kostnadsfri kunskaps- och inspirationsdag med fokus på HVB och Familjehem. HVBGuiden.se arrangerar en HVB- och Familjehemsdag i Stockholm den 28 september 2022.

HVB-dagen är ett slutet branschevenemang avsett för dig som arbetar inom socialtjänsten med placering eller har en ledande befattning inom socialtjänst, kriminalvård eller landsting. Här träffar ni potentiella samarbetspartners, HVB- och Familjehem, tar del av senaste nytt och får massor med inspiration till er dagliga verksamhet.

Välkommen att föranmäla dig som besökare på HVB- och Familjehemsdagen i Stockholm den 28 september 2022. Vi bekräftar din föranmälan via mejl. Begränsat antal platser, först till kvarn gäller.

HVB- och Familjehemsdagen är nu fullbokad för besökare och vi måste tyvärr stänga anmälan på grund av platsbrist.

Till anmälan

Program

Välkommen till en branschdag med inspirerande föreläsare:

8.30 Dagen inleds med kaffe/te, smörgås och registrering

9.30

"Neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (NPF) och psykiatrisk samsjuklighet – aktuell forskning, bemötande och strategier (Barn- och Vuxenfokus)"
Föreläsare: Martina Nelson, leg psykolog, specialiserad inom utredning och behandling av NPF, beroendetillstånd och personlighetsproblematik.
Hur ska vi bäst hjälpa personer med komplex problematik? Hur kan vi öka personens motivation och delaktighet i vård och insatser? I den här föreläsningen får du lära dig mer om adhd, autism och psykiatrisk samsjuklighet såsom beroende, traumatillstånd, ångest- och depression.
Du får konkreta tips på bemötande, verktyg och strategier att använda i ditt arbete.

10.15 Kaffe och mingel med utställarna

11.00
Föreläsningen fortsätter.
Föreläsare: Martina Nelson, leg psykolog


12.00 Lättare lunch

13.00

"Hedersrelaterat liv, våld och mord"
Föreläsare från GAPF (Riksorganisationen Glöm Aldrig Pela och Fadime)
Hedersrelaterat våld och förtryck är ett stort samhällsproblem som medför stort lidande för dem som utsätts. Handlingen riktas vanligtvis mot en familjemedlem som anses ha vanärat eller riskerar att vanära familjens heder. De flesta som utsätts för dessa brott är flickor eller kvinnor. Även pojkar och män är utsatta. Ofta är det flera personer i släkten som ligger bakom brottet.

Hur är det att leva under hedersrelaterat våld och förtryck? Hur ska vi bemöta de som utsätts för hedersrelaterade brott? Hur kan vi förebygga hedersrelaterat våld och förtryck? Varför fortsätter hedersvåld i Sverige? Föreläsaren kommer även att redogöra för den nya lagstiftningen som trädde i kraft den 1 juni 2022 och vad den innebär.

Med större kunskap om hederskultur och mekanismen bakom hedersrelaterade brott kan personal inom socialtjänsten på ett bättre sätt identifiera, hantera och se till individens behov i dessa ärenden.

Föreläsaren har sitt ursprung i södra Kurdistan. Under uppväxten blev hon själv utsatt för hedersvåld. Hennes bror ville få henne bortgift, vilket hon motsatte sig. Vid 17-års ålder lämnar hon sin familj, efter det att brodern misshandlat och dödshotat henne. 1993 kom hon till Sverige som politisk flykting.

14.00 Fika och mingel med utställarna

14.45

"Tania - 20 åringen med fem placeringar"
Föreläsare: Tania Gazi, föreläsare med egen erfarenhet av att vara placerad i HVB- och Familjehem. 
Vid 19-års ålder hade Tania Gazi redan blivit omplacerad fem gånger, i både HVB- och Familjehem. Sommaren 2020 fick Tania diagnoserna högfungerande autism och ADHD. Idag är hon 20 år.
Hon är en överlevare av hedersrelaterat våld och hon har fått uppleva både lyckade och misslyckade placeringar - en resa kantad av hopplöshet inför livet och myndigheter.
Men det var också resan från familjehemspappan som utsatte henne för sexuella ofredanden till familjen som gav henne den finaste kärleken och tryggheten.
För det var just svårigheten att lita på socialtjänsten och vuxenvärlden som påverkade henne och hennes syskons öden, men till slut vågade Tania lita på processen där socialtjänstens ändrade bemötande var lösningen. Idag har det gått ett år sedan Tanias sista placering avslutats och hon brinner för att stärka ungas förutsättningar till lyckade placeringar. 
I denna föreläsning kommer ni att få ta del av:
● Verktyg för att få ungdomar med bristande tillit till vuxenvärlden att kunna lita på myndigheter
● Vanligaste misstagen att undvika vid bemötande
● Verktyg för lyckade HVB- och Familjehemsplaceringar

15.45

Vi avrundar dagen 

Vi reserverar oss för eventuell programändring.

Till anmälan

HVB- och Familjehemsdagen Stockholm - 28 september 2022

Datum: 2022-09-28
Tid: 08:30-15:45
Ort: Stockholm
Plats: 7A Odenplan

Detta formulär är ej öppet för svar Åhörarmaterial


HVB-dagen

HVB-dagen är mötesplatsen för dig som samverkar med HVB-hem. Vår idé är att HVB-dagen ska skapa goda förutsättningar för dig att träffa potentiella samarbetspartners, hitta nya HVB-hem, ta del av senaste nytt inom Hem, Vård och Boende och få massor med inspiration till din dagliga verksamhet.


Familjehemsdagen

Familjehemsdagen fokuserar på utveckling, möten och samverkan för professionella inom barn och ungdom. Dagen innehåller tankeväckande och utbildande föreläsningar där besökaren får ta del av nyheter i branschen.


LSS-dagen

LSS-dagen är mötesplatsen för dig som arbetar med placering/biståndsbedömning inom LSS/SoL, har ledande befattning inom myndighet för personer med funktionsnedsättning eller är verksam inom socialnämnd. Vår idé är att LSS-dagen ska skapa goda förutsättningar för dig att träffa potentiella samarbetspartners, fördjupa kunskap om och hitta nya LSS-verksamheter, ta del av senaste nytt inom verksamhetsområdet och få massor med inspiration till ditt dagliga arbete.